Groei zonnestroom breekt records: 1000 nieuwe zonnedaken per maand

Rotterdam, 28 augustus 2017

In de eerste helft van 2017 is het vermogen van daken met zonnepanelen in de Randstad met 25% gegroeid in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Per maand komen er 1000 nieuwe geregistreerde zonnedaken bij. Netbeheerder Stedin ziet al jaren de groei stevig doorzetten, maar nog nooit groeide het zo hard. De zonnepanelen in de Randstad hebben samen een vermogen van 295 MegaWatt (MW). Dit vermogen kan voldoende duurzame stroom opwekken om 87.000 huishoudens een jaar lang te voorzien. 

Utrecht heeft het meeste vermogen zonnestroom

De ranglijst van gemeenten met het meeste geregistreerde vermogen zonne-energie wordt aangevoerd door Utrecht. Andere jaren was dat Den Haag die nu de tweede plek deelt met Amersfoort. Opvallend is de vijfde plaats voor Goeree-Overflakkee. Het Zuid-Hollandse eiland heeft aanzienlijk minder huishoudens dan de andere gemeenten in de top 5, maar wekt per huishouden wel meer op. Een zonnepaneel heeft ongeveer een vermogen van 250 Wattpiek (Wp). Uit de cijfers van Stedin blijkt dat een huishouden op Goeree-Overflakkee gemiddeld 400 Wp vermogen aan zonnepanelen heeft, dus bijna net zoveel als twee panelen. In steden ligt het gemiddelde vermogen zonne-energie per huishouden veel lager, omdat er minder dakoppervlak per huishouden beschikbaar is voor zonnepanelen.  

  Gemeente  Totaal geregistreerd vermogen zonnepanelen (MW)
 Gemiddeld vermogen  zonnepanelen (Wp) per huishouden
1 Utrecht  17,3 100,0
2
Amersfoort 
11,8 178,8
3         Den Haag
11,8 46,5
4
Rotterdam 
11,1 35,2
5
Goeree-Overflakkee 
8,0 400,0
6 Zoetermeer   6,3 114,5
7 Houten   5,9 302,6
Pijnacker-Nootdorp   5,7 258,0
9 Woerden  5,6 266,7
10   Utrechtse Heuvelrug   5,6  266,7

Tabel: top 10 geregistreerd vermogen zonnepanelen per gemeente in Stedin-gebied, bron: Stedin

De groei van zonnestroom is goed nieuws, want het brengt de uitstoot van CO2 omlaag en draagt bij aan een duurzamer Nederland.

,,Doordat zonnepanelen steeds beter en goedkoper worden en het economisch goed gaat in Nederland, groeit het aantal daken met zonnepanelen ieder jaar weer harder’’, zegt Joep Weerts, directeur Klant & Markt bij Stedin. ,,Dat is goed nieuws, want het brengt de uitstoot van CO2 omlaag en draagt bij aan een duurzamer Nederland. We weten ook dat het grootste deel van de duurzaam opgewekte energie niet direct wordt gebruikt, maar wordt teruggeleverd aan onze elektriciteitsnetten. Wanneer we niets doen kan dit problemen opleveren. Je kunt nu eenmaal niet steeds meer stroom op dezelfde kabels kwijt. Daarom houden we de effecten van het opwekken van duurzame stroom goed in de gaten en nemen we waar nodig maatregelen. Zo houden we ons energienetwerk betrouwbaar.’’

Vermogen grote installaties verdubbelt per jaar
Bij Stedin is van ruim 78.000 huishoudens in Zuid-Holland en Utrecht bekend dat zij zonnepanelen hebben. Daarnaast hebben ook 450 grote installaties zich geregistreerd. Dit zijn vaak ondernemers die soms wel honderden zonnepanelen hebben geïnstalleerd op daken van bijvoorbeeld stallen of loodsen. Het vermogen van deze grote installaties in het gebied van Stedin is nu 52 MW en verdubbelt per jaar. Dit vermogen is nu goed voor 18% van het totaal geregistreerde vermogen van zonne-energie in de Randstad. Dit percentage zal verder oplopen, omdat de grote installaties harder groeien dan zonnedaken op huishoudens (grafieken).


Grafieken: geregistreerd vermogen zonnepanelen (MW) van huishoudens (blauw) en grote installaties (geel) in Stedin-gebied, bron: Stedin

De groei van zonne-energie breekt ieder jaar weer records en lijkt nu zelfs landelijk boven de verwachtingen uit te komen. Met deze groei verwacht Stedin een verdrievoudiging van het totaal vermogen zonne-energie in Nederland: van zo’n 2 GigaWatt (GW) eind 2016 naar zo’n 6 GW in 2020. Dat is meer dan waar de Rijksoverheid rekening mee houdt.

Registreren zonnepanelen
Wanneer je meer zonne-energie opwekt dan je verbruikt, dan ben je energieleverancier. Het is belangrijk het vermogen van de zonnepanelen door te geven aan de netbeheerder. Die hebben deze gegevens nodig om het elektriciteitsnet optimaal te beheren. Dit is van groot belang bij storingen, werkzaamheden of calamiteiten, maar ook om vraag en aanbod van stroom optimaal op elkaar af te afstemmen. Het registreren van zonnepanelen gaat via www.energieleveren.nl. Deze gegevens worden geregistreerd in het Product Installatie Register (PIR), een initiatief van de gezamenlijke netbeheerders en EDSN.  

Over Stedin

Duurzame energie voor iedereen. Daar werkt Stedin elke dag aan. Zodat onze ruim twee miljoen klanten kunnen wonen, werken en leven in de meest stedelijke en industriële regio van Nederland: de provincie Utrecht en het grootste deel van Zuid-Holland. Want juist in ons verzorgingsgebied is de energie-infrastructuur complex en de afhankelijkheid van energie groot. Met zo’n 3000 medewerkers werken we aan een duurzaam energiesysteem waarin steeds meer lokaal wordt opgewekt. Een systeem dat ook in de toekomst betrouwbaar en betaalbaar is. En dat we kunnen doorgeven van generatie op generatie.