NIEUWS
Hoe gaat Stedin om met het coronavirus?

Rotterdam 07-04-2020

Maatregelen Stedin 

We hebben een unieke situatie in Nederland. De landelijke maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beheersen, hebben grote gevolgen voor ons allemaal. Dat geldt ook voor de werkzaamheden van Stedin. Als bedrijf in de vitale sector hebben wij een specifieke verantwoordelijkheid: de energievoorziening in stand houden. Daarbij beperken we het contact tussen onze klanten en onze monteurs zoveel mogelijk. Op die manier dragen we ons steentje bij om het coronavirus een halt toe te roepen. We volgen hiermee de richtlijnen van het RIVM. Wat dat voor u betekent, leest u hier.

We willen werk achter de voordeur weer opstarten

Op dit moment onderzoeken we hoe en wanneer we werkzaamheden bij klanten achter de voordeur weer kunnen uitvoeren. We beginnen met een proef waarbij we voor een aantal klanten hun aansluiting verlichten of verzwaren. Hiermee geven we invulling aan het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ van de Rijksoverheid voor de bouw- en technieksector. Daarin staat hoe we ons werk kunnen doen en tegelijkertijd de gezondheid van onze klanten en monteurs beschermen. De komende weken houden we goed in de gaten wat hun ervaringen zijn. Zijn deze positief, dan pakken we meer werkzaamheden achter de voordeur op. Zo voldoen wij aan het verzoek van de overheid om zoveel mogelijk door te gaan met onze werk. Want zonder energie staat alles stil.

Zodra wij de werkzaam heden achter uw voordeur weer kunnen uitvoeren, nemen wij of onze aannemer contact met u op om een afspraak te maken. Vanzelfsprekend komen we alleen langs als u dit ook wilt. 

We lossen gas- of stroomstoringen 24/7 op

Is er een gas- of stroomstoring? Onze monteurs staan nog steeds dag en nacht voor u klaar om de storing zo snel mogelijk op te lossen. Als u belt naar het storingsnummer vragen wij u of u (mogelijk) besmet bent met het coronavirus, andere luchtwegklachten en/of koorts heeft en of u in quarantaine/thuisisolatie zit. Als dat het geval is, nemen we passende maatregelen om het risico op besmetting van onze monteurs te voorkomen. 

We gaan door met het onderhouden van ons energienet

Ook in deze crisistijd blijven we 24/7 ons gas- en elektriciteitsnet onderhouden om storingen te voorkomen, de veiligheid te waarborgen en zo de continuïteit van een betrouwbare energievoorziening te verzorgen. Daar ligt onze prioriteit. Dit betekent dat geplande werkzaamheden die hiervoor noodzakelijk zijn, doorgaan. Soms moet de stroom er dan af bij u thuis. We kunnen ons voorstellen dat dit juist nu erg vervelend is. We doen dan ook ons uiterste best om eventuele overlast zo klein mogelijk te maken voor u.

Heeft u vragen?

Op onze website vindt u altijd de meest actuele informatie. Hieronder vindt u een overzicht met veelgestelde vragen en antwoorden over ons werk tijdens de corona crisis. Neem alstublieft alleen voor urgente vragen contact op met onze klantenservice

Veelgestelde vragen en antwoorden

Deel dit artikel