U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.

Hoogheemraadschap Delfland en Stedin openen groen gasinstallatie

Rotterdam, 17 mei 2018

De groen gasinstallatie bij afvalwaterzuivering De Groote Lucht in Vlaardingen is door het Hoogheemraadschap van Delfland geopend. Volgens een uniek en duurzaam proces wordt biogas opgewaardeerd tot groen gas, gas met aardgaskwaliteit. Vervolgens wordt dit groen gas ingevoerd op Stedins hoofdgasnet.

In dit filmpje wordt het proces uitgelegd:

Namens Stedin is onder andere Marcel Groenendijk betrokken bij dit project. Groenendijk: “Het is onze missie om samen te werken aan een leefwereld vol nieuwe energie. Groen gas is een van de wegen waarlangs we de energietransitie kunnen bespoedigen om uiteindelijk te komen tot een CO2 neutrale samenleving.”

Biogas uit slib

Groen gas is duurzaam en wordt gemaakt door biogas op te waarderen tot dezelfde kwaliteit als aardgas. Biogas wordt onder andere gemaakt door koeienmest te vergisten. Bij het hoogheemraadschap ontstaat het biogas uit het slib dat wordt aangevoerd vanuit het rioolstelsel en van slib dat wordt geproduceerd op de zuivering. Dit slib laat men gisten, een biologisch proces, waarbij organische stoffen worden omgezet in methaan en CO2, in biogas dus. Door het op te waarderen krijgt het biogas het predicaat groen gas en mag het gewoon worden ‘ingevoed’ op het reguliere gasnet van de netbeheerder. Daarvoor heeft de Stedin een gasleiding van 1800 meter aangelegd van de groen gasinstallatie naar het hoofdgasnet.