U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.

Hoogspanningsnet Utrecht bereikt grens voor teruglevercapaciteit

Rotterdam, 12 oktober 2021

In de provincie Utrecht loopt het hoogspanningsnet tegen de grens aan voor teruglevering van elektriciteit. Daardoor is er tijdelijk geen ruimte voor nieuwe aanvragen voor het transport van groene stroom van bijvoorbeeld wind- of zonneparken of grote zonnedaken. TenneT gaat de komende jaren het netwerk aanpassen om meer ruimte te maken op het net, onder meer door het plaatsen van slimme transformatoren. Daarnaast start de landelijke netbeheerder een onderzoek om te kijken of er tijdelijk marktmechanisme kan worden ingezet om nieuwe initiatieven mogelijk te maken. Dit heeft de netbeheerder vandaag aangekondigd bij de ACM, de toezichthouder op de energiemarkt. 

De snelle opkomst van wind- en zonneparken in Nederland vraagt forse aanpassingen van het bestaande elektriciteitsnet, dat hier oorspronkelijk niet op is ontworpen. Windturbines en zonneparken worden vooral aangelegd in gebieden waar veel ruimte is, maar waar de elektriciteitskabels van oudsher het dunst zijn. Netbeheerders zijn volop bezig met uitbreidingen van het net, maar dat neemt meer tijd in beslag door onder meer lange  procedures en een tekort aan gespecialiseerde technici. Daardoor kunnen er knelpunten ontstaan en is er tijdelijk geen ruimte voor nieuwe aansluitingen. 

Forse investeringen en inzetten van slimme transformatoren

Ook in de provincie Utrecht loopt het hoogspanningsnet tegen de grens aan van de maximale capaciteit om duurzaam opgewekte energie, bijvoorbeeld uit zonnepanelen, terug te leveren aan het net. Inmiddels zijn er in de regio concrete plannen voor meer dan 500 megawatt aan duurzame terugleverinitiatieven. TenneT gaat het hoogspanningsnet in de regio de komende jaren fors aanpassen en uitbreiden en investeert hier tot 2030 circa 180 miljoen euro. Ook worden op het hoogspanningsstation in Utrecht Lage Weide slimme transformatoren geplaatst. Deze installaties kunnen duurzame elektriciteit sturen en verdelen, zodat het netwerk uiteindelijk beter kan worden benut. In alle uitbreidingsplannen van TenneT is rekening gehouden met verdere toekomstige ontwikkelingen in de regio, die onder meer in de Regionale Energie Strategie (RES) zijn opgenomen. 

Onderzoek naar congestiemanagement

Wanneer op het elektriciteitsnet structurele knelpunten ontstaan, start een netbeheerder ook een formeel onderzoek naar de mogelijkheden om congestiemanagement toe te passen. Congestiemanagement is een op de elektriciteitsmarkt gebaseerde werkwijze om meer ruimte op het net te creëren en tegelijkertijd overbelasting van het elektriciteitsnet te voorkomen. TenneT heeft dit onderzoek vandaag aangekondigd bij de ACM, de toezichthouder op de elektriciteitsmarkt. De resultaten van het onderzoek worden begin 2022 verwacht. 

Neem voor meer informatie graag contact op met TenneT Mediarelaties (+31 26 373 2600 ), press@tennet.eu of www.tennet.eu

Bekijk een grotere versie van de afbeelding