U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.

Sterke infrastructuur maakt industrie aanjager van de economie én versnelt de transitie

Rotterdam, 13 mei 2020

Vandaag presenteerde de Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie (TIKI), haar rapport over de energie-infrastructuur voor de verduurzaming van de industrie aan de minister van Economische Zaken en Klimaat. Hans Grünfeld (VEMW), Carolien Gehrels (Arcadis) en Marc van der Linden (CEO Stedin en voorzitter Netbeheer Nederland) zitten in deze taskforce. 
 
De taskforce onderzocht welke infrastructuur de industrie nodig heeft om de afspraken uit het klimaatakkoord te kunnen nakomen. Een grote opgave, waarvoor forse investeringen en heldere afspraken nodig zijn. Het advies van de taskforce schetst een doordachte en haalbare route, waar de netbeheerders zich goed in kunnen vinden. 
Van der Linden: “De industrie draagt voor een groot deel bij aan de verduurzaming van ons land en heeft een belangrijke rol in de economie van ons land. Door juist nu te investeren in een goede infrastructuur kan Nederland een toonaangevende industrie laten groeien wat goed is voor de economische ontwikkeling voor ons land”. 
 
Het TIKI-rapport pleit onder meer voor het creëren van een nieuwe energie-hoofdinfrastructuur, waarin uitdrukkelijk ruimte is voor waterstof en de opslag en het hergebruik van CO2. Om te zorgen dat hier op het juiste moment de juiste investeringen worden gedaan, introduceert de taskforce een afspraken- en afwegingskader, het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK). Industrie, netwerkbedrijven en overheden maken daarin afspraken over de investeringen die gedaan moeten worden. Ook over de verdeling van de kosten, het tempo waarin de plannen uitgevoerd moeten worden en de waarborging van de robuustheid van het netwerk, geeft het rapport adviezen.