U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.

Klimaatakkoord basis voor lange termijn, onvoldoende voor problemen van vandaag

Rotterdam, 9 september 2019

Stedin heeft samen met de andere Nederlandse energienetbeheerders, verenigd in Netbeheer Nederland, unaniem steun uitgesproken voor het Klimaatakkoord. Als netbeheerders onderschrijven we het doel van het akkoord, maar hebben ook zorgen over de praktische uitdagingen die daarbij komen kijken, zeker gezien de problemen rondom een tekort aan netcapaciteit. Om ook voor de toekomst een betrouwbaar energienet te houden, zijn juist op korte termijn maatregelen nodig.

Nederland heeft een van de meest betrouwbare en veilige energienetten ter wereld. Iedereen die in ons land energie afneemt, betaalt mee aan het energienet. Het is dan ook zaak om samen na te denken over het energiesysteem van de toekomst en de bekostiging daarvan.

Hoe stemmen we energievraag en -aanbod af? Hoe combineren we de inzet van elektriciteit en duurzame gassen, zoals biogas en waterstof? En hoe houden we de kosten van de energietransitie zo laag mogelijk en gaan we die kosten eerlijk verdelen? In het Klimaatakkoord is afgesproken dat zo’n integrale toekomstverkenning over de energie-infrastructuur nu wordt opgesteld. De netbeheerders nemen daarin het initiatief.   

Transitie al in volle gang, daarom nu aan de slag

Voor het Nederlandse energienet is de energietransitie al in volle gang. Hoewel de netbeheerders hun investeringen in het elektriciteitsnet fors hebben uitgebreid, moet er nog een grote inspanning gedaan worden om de doelstellingen uit het akkoord te realiseren. Cruciaal is dat alle partijen in de energieketen samenwerken en bereid zijn naar nieuwe oplossingen te kijken. De integrale toekomstverkenning waar nu aan gewerkt wordt, maar ook bijvoorbeeld de samenwerking in de Regionale Energie Strategieën, vormen daarin een belangrijke stap. 

Voor de korte termijn is het noodzakelijk dat de wetgeving wordt aangepakt, zodat de netbeheerders meer ruimte krijgen om hun rol in de energietransitie ook waar te maken. Voorbeelden hiervan zijn; nieuwe vormen van congestiemanagement, het aanpassen van de aansluittermijnen en ruimte om in de praktijk aan de slag te kunnen met nieuwe gassen zoals waterstof. 

Deelname klimaattafels

Namens de netbeheerders namen brancheorganisatie Netbeheer Nederland, TenneT en Gasunie deel aan de Klimaattafels Elektriciteit en Gebouwde Omgeving. Hier hebben zij de gevolgen van de klimaatambities voor de infrastructuur inzichtelijk gemaakt. En aangedrongen op maatregelen en wet- en regelgeving om ook voor toekomst een betrouwbaar en veilig energiesysteem te waarborgen. Daarnaast zijn deze inzichten ook actief gedeeld met verschillende industrietafels.