U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.

Laadpalen en straatverlichting drie keer sneller aansluiten met nieuwe, compacte aansluitmodule

Rotterdam, 6 maart 2023

Alle netbeheerders in Nederland gaan met dezelfde aansluitmodules werken voor onbemande objecten als laadpalen, reclamezuilen en straatverlichting. Enexis, Stedin en Liander hebben samen met leverancier Connectens de compacte aansluitmodule (CAM) ontwikkeld. Vandaag werd de eerste laadpaal voor elektrische auto’s aangesloten met de CAM op het terrein van kennis- en innovatiecentrum ElaadNL in Arnhem. De nieuwe aansluitmodules zijn compacter en zorgen ervoor dat objecten veiliger en sneller aangesloten kunnen worden. Met de CAM kunnen de netbeheerders bijvoorbeeld een laadpaal drie keer sneller monteren. Hiermee wordt veel tijd van een monteur bespaard, waardoor meer tijd over is om al het werk dat nodig is voor de energietransitie te realiseren.

Door aanhoudende economische groei, stevige woningbouwambities, verduurzaming en de digitalisering van de samenleving neemt de vraag naar elektriciteit steeds meer toe. De netbeheerders staan voor de grote uitdaging om de elektriciteitsnetten in Nederland uit te bereiden, om zo te kunnen voldoen aan die vraag. Tegelijkertijd is er een groot tekort aan technici. Daarom zoeken de netbeheerders gezamenlijk naar innovatieve oplossingen om het werk beter, slimmer en sneller te doen. Het ontwikkelen van de CAM is hier een voorbeeld van en levert onder meer veel tijdwinst op. 

Samenwerken aan innovatie

De CAM werkt sneller door een nieuwe aansluittechniek. Veel technische onderdelen worden al in de fabriek voorgemonteerd, waardoor dit niet meer in het veld hoeft te gebeuren. De uiteindelijke montage is dankzij een handige aansluitstekker heel eenvoudig. Ook de stekker is voorgemonteerd, waardoor het object snel aan te sluiten is op het elektriciteitsnet. De keuze voor de CAM als een landelijke standaard is een grote stap in uniformiteit, geeft duidelijkheid voor producenten en maakt het aansluiten van bijvoorbeeld een laadpaal makkelijker.

“Vandaag introduceerden we samen met de andere netbeheerders een mooie innovatie: de compacte aansluitmodule”, vertelt Trudy Onland, COO van Stedin. “Hiermee sluiten we bijvoorbeeld laadpalen, parkeerautomaten en reclamezuilen maar liefst drie keer zo snel aan. Een goed voorbeeld van slimmer en efficiënter werken, waardoor we de schaarse tijd van onze monteurs nog beter benutten. Zo kunnen we sneller bouwen en houden we meer tijd over om al het werk dat nodig is voor de energietransitie te realiseren.”

Doelen klimaatakkoord dichterbij

Er zijn 1,7 miljoen laadpunten voor elektrische auto’s nodig in 2030 om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord voor mobiliteit te behalen. Een groot gedeelte van deze laadpunten komt in de openbare ruimte en moet dus door netbeheerders aangesloten worden op het stroomnet. Onoph Caron, directeur van ElaadNL, is blij met de nieuwe compacte aansluitmodule. Caron: “In de zoektocht naar een eenvoudigere, compactere aansluiting voor laadpalen waarmee we jaren geleden begonnen zijn, is dit een prachtig resultaat. ElaadNL was dan ook samen met de netbeheerders actief betrokken bij het project. Voor de sector is het geweldig dat alle nieuwe publieke laadpunten versneld en uniform kunnen worden aangesloten met de CAM. Dit vereenvoudigt het werk, waarmee de uitrol van laadinfrastructuur wordt versneld, wat direct bijdraagt aan de verduurzaming van mobiliteit in Nederland.”
 

Uitrol van de compacte aansluitmodule

De CAM wordt in fases uitgerold. De huidige typen modules worden eerst opgemaakt. Op hun beurt zorgen leveranciers ervoor dat hun product aan de normen en eisen voldoet voor aansluiting op de CAM. De verwachting is dat aan het eind van het tweede kwartaal van 2023 de huidige modules niet meer gebruikt worden en de CAM de standaard is.