U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.

Loket voor transportindicaties SDE+ weer open

Rotterdam, 14 februari 2020

Vanaf 17 februari kunnen producenten van duurzame energie in ons verzorgingsgebied een aanvraag indienen voor een transportindicatie. De producenten hebben dit document nodig om aanspraak te kunnen maken op subsidie uit de voorjaarsronde Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) 2020. De transportindicatie geeft een indicatie of er voldoende netcapaciteit beschikbaar is op de beoogde locatie binnen de realisatietermijn van de SDE+-regeling.

De transportindicatie is sinds vorig najaar onderdeel van de aanvraagprocedure voor SDE+. De minister van Economische Zaken en Klimaat stelde deze nieuwe voorwaarde, omdat op een toenemend aantal plekken in Nederland transportschaarste op het net optrad, onder meer door de zeer snelle toename van grote zonneparken. Deze parken zijn in een paar jaar verveelvoudigd; sneller dan het net op deze plaatsen kan worden uitgebreid. Met het inbouwen van de transportindicatie wil de minister de slagingskans van projecten met een SDE+ beschikking verbeteren en voorkomen dat subsidiegeld vastzit in projecten die uiteindelijk niet gerealiseerd kunnen worden. 

Zonnepark FOTO: Chris Bonis

De netbeheerder geeft een transportindicatie af, tenzij er in het betreffende gebied nu al is vastgesteld dat er geen ruimte op het elektriciteitsnet beschikbaar is. Op dit moment is er in ons gebied geen sprake van structurele congestie. Een afgegeven transportindicatie geeft echter geen garantie dat het gevraagde transportvermogen in de toekomst daadwerkelijk beschikbaar is. Omdat er geruime tijd zit tussen de aanvraag van de transportindicatie, de toekenning van de subsidie door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de opdrachtverstrekking aan de netbeheerder, kan het gebeuren dat er in de tussentijd andere duurzame opwek-initiatieven uit bijvoorbeeld een vorige SDE+-ronde op het betreffende deel van het elektriciteitsnet zijn bijgekomen en er alsnog geen ruimte is. 

Bekijk de transportcapaciteit per regio op onze website. Het aanvragen van een transportindicatie kan van 17 februari 09.00 uur tot 2 april 17.00 uur via www.stedin.net/transportindicatie