U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.


Meer elektrische auto’s laden met slim laden

Rotterdam, 16 juli 2021

Iedere elektrische autobezitter wil zijn auto kunnen opladen als dat nodig is. Het laden van een elektrische auto in combinatie met het verbruik van elektriciteit van een huishouden leidt mogelijk in sommige wijken tot een piekbelasting op het elektriciteitsnet. De piekbelasting kan uitmonden in een stroomstoring. Om dit te voorkomen is het slim laden van elektrische auto’s een oplossing. Met slim laden kunnen in een Rotterdamse woonwijk veel meer elektrische auto’s laden in het bestaande elektriciteitsnet. Slim laden betekent dat een auto niet of minder laadt op moment A (piekmoment) maar op moment B (een minder druk moment). 

Rotterdam werkt aan betere luchtkwaliteit, verkeer is namelijk een van de grootste veroorzakers van ongezonde lucht in de stad. Elektrisch vervoer wordt om die reden gestimuleerd door de gemeente Rotterdam. Het aantal publieke laadpalen en het aantal elektrische auto’s stijgt. Het laden van auto’s vraagt veel capaciteit van het elektriciteitsnet. Hoe kunnen we hier zo efficiënt mogelijk mee omgaan? Een goed alternatief is - als het mogelijk is voor de gebruiker - laden tussen 22.00 uur ’s avonds en 6.00 uur ’s ochtends in plaats van allemaal tegelijk om 18.00 uur. En ook in de snelheid van laden is variatie mogelijk, je laadt de auto langzamer op met een lager energieverbruik in plaats van binnen een uur met een maximaal energieverbruik. Zo kan straks iedereen zijn elektrische auto in de wijk opladen.

Slim laden versus dom laden

In een analyse keek Stedin naar het verschil tussen het zogenaamde ‘slim laden’ en ‘dom laden’. Dom laden is laden met maximale capaciteit op de hoogste verbruikspiek; als iedereen thuis is. Vanuit twintig willekeurige elektriciteitsstations in het Stedin-gebied, met verschillen in stedelijkheid, kwamen we tot de conclusie dat dom laden al snel leidt tot capaciteitsproblemen op het net. Mogelijk gevolg is dat klanten op bepaalde piekmomenten minder of geen stroom hebben of zelfs sprake is van een stroomstoring. Dat willen we voorkomen, net als het onnodig verzwaren van het elektriciteitsnet, wat leidt tot een hogere energierekening. Slim laden vermindert de maatschappelijke kosten, met zo min mogelijk beperkingen voor de EV-rijder. Met gemeenten en laadpaalexploitanten gaan we in gesprek over het toepassen van slim laden bij nieuwe en bestaande contracten. 

“Slim laden heeft de toekomst en is cruciaal voor het optimaal laten functioneren van het energienetwerk”, vindt ook de Rotterdamse Duurzaamheidswethouder Arno Bonte. “We wekken steeds meer energie schoon op met zonnepanelen en windmolens. Voor schone energie is een slimmer netwerk nodig. Elektrische auto’s vangen straks de pieken en dalen in het stroomaanbod op: als het hard waait en de zon schijnt laden ze bijvoorbeeld extra op. De komende jaren investeert Rotterdam daarom fors in een slimme laadinfrastructuur en een versnelde uitbreiding van het laadnetwerk in de stad.” 

Meer weten?

Lees de volledige position paper: 'Houd de energietransitie betaalbaar – maak slim laden de norm'