Minder overlast bij opengebroken straten door samenwerking

Rotterdam, 3 oktober 2018

Gemeente Rotterdam, netbeheerder Stedin en Evides Waterbedrijf gaan nog intensiever samenwerken. Dat gebeurt al in Rozenburg, Hoogvliet en Kralingen. 

Er moet veel gebeuren in Rotterdam. Jaarlijks vervangt de gemeente 40 km riolering en reconstrueert Stedin gemiddeld 30 km gas, maar ook vele kilometers waterleiding en elektriciteitskabels moeten vernieuwd worden. Door deze werkzaamheden te bundelen wordt overlast geminimaliseerd en blijft de stad zo bereikbaar mogelijk.

Dinsdag 2 oktober ondertekenden Bert Wijbenga (wethouder Handhaving, Buitenruimte, Integratie en Samenleven), Judith Koole (COO Stedin) en Annette Ottolini (Algemeen Directeur Evides) het vernieuwde convenant ‘Samenwerken in de buitenruimte’.
 

Straat maar één keer open

De drie partijen hebben verschillende samenwerkingsvarianten ontwikkeld; in de meest intensieve variant werken zij met één gezamenlijke aannemer. Ook wisselen ze structureel informatie uit en stemmen planningen op elkaar af. Wethouder Wijbenga: ‘Bewoners en ondernemers van Rotterdam hebben onvermijdelijk overlast bij werkzaamheden, maar we maken nu maar één keer de straat open, spreken met één mond en als we weg zijn komen we voorlopig niet meer terug, daar kun je vanuit gaan!’

Inmiddels zijn zo’n 40 convenant-projecten aangewezen in Rotterdam. Hiervan is al een tiental in uitvoering, onder meer in Rozenburg, Hoogvliet en Kralingen. 

Wat gaat de bewoner ervan merken?

  • We beperken de overlast doordat straten maar één keer open hoeven. Zo houden we de stad ook maximaal bereikbaar. Bovendien hoeven we niet op elkaar te wachten met onze werkzaamheden.
  • We werken tegelijk in hetzelfde gebied. Hierdoor duren de werkzaamheden ook minder lang. We combineren de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden met specifieke bewonerswensen. Anders gezegd: als de straat maar één keer open gaat, kunnen we net zo goed kijken of er nog ruimte is voor dat extra parkeervak dat zo gewenst. Of dat we een hoekje groen kunnen aanleggen waarmee onze stad weer wat groener wordt.
  • Doordat we minder hoeven te graven, vermindert de kans op graafschade en daarmee de kans op bijvoorbeeld stroomstoringen.

Meer werkzaamheden door energietransitie

De energietransitie leidt tot een forse toename van het aantal werkzaamheden. Dit maakt het extra belangrijk zo efficiënt mogelijk te werken. Judith Koole, COO Stedin: ‘De energietransitie is in volle gang. Huizen en kantoren worden steeds vaker duurzaam verwarmd. We passen daarom het energienet aan en zorgen tegelijk dat alles gewoon blijft functioneren. Maar waar nodig worden ook verouderde gasleidingen vervangen. Dit is in grote steden een enorme uitdaging. Dit kan alleen door heel intensief en al zo vroeg mogelijk in de planfase samen te werken.’

Veel andere gemeenten, waterbedrijven en netbeheerders hebben interesse in deze manier van samenwerken. Tijdens de ondertekening van het convenant waren daarom ook tientallen vertegenwoordigers van andere partijen aanwezig.

Meer informatie staat ook op de website van gemeente Rotterdam.