Netbeheerders doen dringend beroep op bedrijfsleven in Flevoland, Gelderland en Utrecht voor flexibeler elektriciteitsverbruik

Rotterdam, 9 juni 2023

Netbeheerders TenneT, Liander en Stedin doen samen met overheden een ultieme poging om alle bedrijven in de provincies Flevoland, Gelderland en Utrecht te benaderen voor het creëren van de noodzakelijke ruimte op het volle elektriciteitsnet. Wanneer niet meer bedrijven zich melden voor het aanbieden van ‘flexibel elektriciteitsvermogen’ zal het net in grote delen van deze provincies langer ‘op slot’ gaan. Dat geldt voor alle nieuwe bedrijven en ondernemers die meer elektriciteit willen verbruiken, maar mogelijk op de lange termijn ook voor kleinverbruikers (huishoudens). Daarom willen de netbeheerders graag zo snel mogelijk in gesprek met bedrijven en blijven zij intussen hard werken aan de uitbreiding van het elektriciteitsnet. 
 
In 2022 kondigde TenneT, de beheerder van het hoogspanningsnet, aan dat de grenzen van de capaciteit van het hoogspanningsnet in zicht waren voor de provincies Gelderland en Utrecht en de Flevopolder. Dit betreft het leveren van elektriciteit aan grote bedrijven, zoals industrieën en supermarkten en is het gevolg van de explosieve vraag naar elektriciteit voor onder andere (duurzaam) produceren, verwarmen en mobiliteit. De krapte op het hoogspanningsnet heeft ook impact op de netten en grootverbruik klanten van regionale netbeheerders Stedin (Utrecht) en Liander (Flevoland en Gelderland). Het hoogspanningsnet voorziet namelijk eveneens het regionale middenspanningsnet van elektriciteit. Inmiddels zijn er wachtlijsten ontstaan. Om te voorkomen dat deze in het huidige tempo blijven oplopen, is het essentieel dat de netbeheerders en bedrijven samen optrekken om het elektriciteitsnet flexibeler te gebruiken. 

Spitsmijden

De netbeheerders zijn actief op zoek naar bedrijven die aan ‘spitsmijden’ willen doen; het tegen een vergoeding verminderen van elektriciteitsverbruik op piekmomenten. Met de ruimte die hierdoor ontstaat, kunnen de netbeheerders een gedeelte van de ondernemers op de wachtlijst weer aansluiten. 

De knelpunten op het elektriciteitsnetwerk zijn niet altijd aanwezig, maar beperken zich tot enkele momenten per jaar op bepaalde tijden, te weten de drukke ‘spitsuren’ (een soort file op het net). Dat is in de Flevopolder, Gelderland en Utrecht meestal het geval tussen 7.00 en 9.00 uur en tussen 16.00 en 20.00 uur.

Op dit moment wordt onderzocht welke bedrijven interesse hebben en in staat zijn om hun elektriciteitsverbruik flexibel in te zetten. Netbeheerder TenneT verwacht eind van de zomer de uitkomsten van betreffend onderzoek te kunnen publiceren.

Webinar voor ondernemers

Uit een tussentijdse rapportage blijkt dat veel ondernemers nog onbekend zijn met genoemde oplossing en dat er meer nodig is om hen te informeren over de mogelijkheden van ‘flex’. Om ze van meer informatie te voorzien, organiseren de drie netbeheerders op dinsdag 27 juni van 14.00 tot 15.00 uur het webinar ‘Samenwerken aan een flexibel energiesysteem in uw regio’. Hierin wordt toegelicht wat er in de regio speelt, wat de problemen zijn, wat mogelijke oplossingen zijn voor een duurzaam elektriciteitsnet, de urgentie hiervan en welke rol bedrijven hierin kunnen spelen. Aanmelden voor het webinar kan via bedrijvenmetpower.nl.