Nieuwe tarieven in 2021

Rotterdam, 15 december 2020

De tarieven voor het transport van elektriciteit en gas door Stedin stijgen in 2021 licht. Een gemiddeld huishouden gaat over het hele jaar € 2,28 meer betalen. In 2021 zijn de netbeheertarieven voor een woning met een gas- en elektriciteitsaansluiting € 414,60 (incl. BTW) per jaar. Consumenten betalen de tarieven van Stedin via de energierekening van hun energieleverancier. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de tarieven vastgesteld.   

Stedin investeert volop om het gas- en elektriciteitsnet klaar te maken voor de energietransitie. Die energietransitie is in volle gang. Zonnepanelen op daken van consumenten, maar ook zonneweides en windmolenparken wekken steeds meer duurzame elektriciteit op. En tegelijkertijd gebruiken woningen en bedrijven voortdurend meer energie voor het opladen van elektrische auto’s, het verwarmen van woningen met warmtepompen en koken op inductie. Het vraagt een flinke investering in de energienetten om dit mogelijk te maken.  

Netbeheerkosten

Komend jaar daalt het tarief bij Stedin voor gas met 2,8% en stijgt het tarief voor elektriciteit met ongeveer 3,2%. De ACM stelt jaarlijks de maximale tarieven voor transport en aansluiting op de elektriciteits- en gasnetten vast. De tarieven die Stedin hanteert, zijn gebaseerd op de kosten van het beheer en onderhoud van energienetten in Nederland. Een compleet overzicht met toelichting op de tarieven staat op stedin.net/tarieven

Tarieven