U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.

Nieuwe tarieven voor netbeheerder Stedin in 2022

Rotterdam, 15 december 2021

Stedin maakt vandaag haar nieuwe tarieven voor 2022 bekend. Een huishouden met een gas- en elektriciteitsaansluiting betaalt volgend jaar gemiddeld € 441,34 aan transporttarief. Voor klanten in Zuid-Holland en Utrecht betekent dat een stijging van € 2,23 per maand ten opzichte van 2021 en voor klanten in Zeeland een daling van € 1,07 per maand. Klanten betalen de transporttarieven van Stedin via de energierekening van hun energieleverancier. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) stelde de tarieven van Stedin vast. Een overzicht met alle tarieven staat op www.stedin.net/tarieven.

Stedin investeert jaarlijks meer dan € 600 miljoen om het gas- en elektriciteitsnet klaar te maken voor de energietransitie en te onderhouden. Die energietransitie is inmiddels in volle gang. Zonnepanelen op daken van consumenten, maar ook wind- en zonneparken wekken steeds meer duurzame elektriciteit op. Tegelijkertijd gebruiken woningen en bedrijven voortdurend meer energie voor het opladen van elektrische auto’s, het verwarmen van woningen met warmtepompen en het koken op inductie. Het vraagt flinke investeringen in de energienetten om dit mogelijk te maken.

Stijging kosten hoogspanningsnet

Naast toenemende investeringen door Stedin is ook landelijk hoogspanningsnetbeheerder Tennet bezig haar netten te verzwaren. Hierdoor zijn de kosten voor het transport via het hoogspanningsnet gestegen. Stedin is als regionale netbeheerder aangesloten op het landelijke hoogspanningsnet en betaalt aan Tennet voor het transport van elektriciteit. Stedin is verplicht deze kosten te verwerken in haar tarieven. 

Precario verdwijnt langzaam van de energierekening

Per 1 januari 2022 is het voor gemeenten niet meer toegestaan precario – een belasting op kabels en leidingen in de openbare grond – bij netbeheerders in rekening te brengen. Tarieven van netbeheerders zijn echter gebaseerd op kosten uit eerdere jaren, daarom is er komend jaar nog voor € 29 miljoen aan precario in de tarieven van Stedin verwerkt. De verwachting is dat op z’n vroegst in 2024 er geen precario meer op de energierekening staat.

Stedin wordt ook netbeheerder in Zeeland

Op 1 januari 2022 gaan Enduris en Stedin samen en heet ook de Zeeuwse netbeheerder voor gas en elektriciteit Stedin. Dit betekent dat klanten in Zeeland voortaan de netbeheertarieven aan Stedin betalen. Voor transporttarieven gaat dit automatisch via de energierekening. In het hele verzorgingsgebied zijn de tarieven voor alle klanten hetzelfde. Dat is wettelijk bepaald. Door het samengaan van Enduris en Stedin daalt voor Zeeuwse huishoudens het transporttarief, in tegenstelling tot huishoudens in Zuid-Holland en Utrecht.

Een andere verandering in Zeeland is het tarief voor aansluiting op het elektriciteitsnet, bijvoorbeeld voor het aansluiten van een nieuwbouwwoning. Deze eenmalige kosten stijgen van € 710,00 dit jaar, naar € 1084,14 volgend jaar. Dit komt doordat Stedin voornamelijk actief is in volle, stedelijke gebieden, wat maakt dat het trekken van kabels en het aansluiten van nieuwe klanten complexer en daardoor relatief duurder is.