U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.

Oasen en Stedin verleggen samen kabels en leidingen voor verbreding A27

Rotterdam, 10 maart 2020

Kabel- en leidingbeheerders Oasen en Stedin startten 9 maart 2020 in opdracht van Rijkswaterstaat met de eerste gezamenlijke verlegging van water-, gasleidingen, data- en elektriciteitskabels ten behoeve van de verbreding van de A27. De verlegging van bestaande en aanleg van nieuwe kabels en leidingen is een direct gevolg van de verbreding van de A27 tussen Houten en Hooipolder.

Bij de verbreding van de A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder, moet Rijkswaterstaat rekening houden met uitgebreide netwerken van water- en gasleidingen en elektriciteits- en datakabels in de omgeving van de snelweg. Ter voorbereiding hebben Rijkswaterstaat en kabel- en leidingbeheerders alle noodzakelijke verleggingen in kaart gebracht. Daarnaast is intensief samengewerkt om de ondergrondse infrastructuur van Oasen en Stedin zoveel mogelijk te bundelen, zodat ze op dezelfde locaties de snelweg kruisen. Zo zijn de noodzakelijke bodem- en archeologische onderzoeken samen uitgevoerd en maken beide netbeheerders gebruik van dezelfde aannemers en hetzelfde ingenieursbureau voor het tekenwerk en vestigen van zakelijk recht. 

Deze efficiency werd behaald door de goede samenwerking met Rijkswaterstaat en vergunningverleners, zoals de gemeente Vijfheerenlanden, de gemeente Molenlanden en het Waterschap Rivierenland. Niet ieder voor zich, maar gezamenlijk streven naar een win-win-situatie door het voorbereidings- en uitvoeringsproces samen concreet op te pakken. Dat is in het belang van de bewoners en bedrijven rond de A27, door combinatie van werk kan de hinder voor de omgeving worden beperkt en is kostenbesparend. Voor de communicatie met de bewoners die vlakbij de werkzaamheden wonen, zetten de netbeheerders en de aannemers één contactpersoon in om vragen en/of klachten te coördineren en op te lossen.

Twee boringen op meer dan 12 meter diepte

De verlegging van kabels en leidingen start met twee combiboringen die worden uitgevoerd tussen Lexmond en Vianen. Deze boringen zijn ongeveer 140 meter lang en gaan op meer dan 12 meter diepte onder de A27 door. De verlegging en aanleg van nieuwe kabels en leidingen loopt vooruit op de reconstructie van de A27 en moet gereed zijn als de werkzaamheden aan de verbreding in 2022 daadwerkelijk van start gaan. De werkzaamheden aan de Bolgerijsekade vinden plaats van 4 maart tot en met 24 april. De werkzaamheden aan de Achterkade lopen tot en met eind mei 2020.

Naast gezamenlijke projecten voeren Stedin en Oasen ook afzonderlijk verleggingen uit. Het uitgangspunt blijft echter: samenwerken en alleen afzonderlijk verleggen als het echt niet anders kan. Zo is een groot deel van de verleggingen voor aanvang van de wegverbreding vanaf 2022 afgerond. De aannemers kunnen daarna snel en gericht aan het werk met de verbreding.

Werkzaamheden A27

Hinder voor de omgeving

De hinder voor de omgeving is zeer beperkt. Bewoners zijn geïnformeerd via een bewonersbrief. Hinder bestaat uit incidenteel uit een korte omleiding. 

Betrokken uitvoerende partijen

De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemingsbedrijven van den Heuvel en van Vulpen en ook de BAM is hierbij betrokken.