U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.

Oproep netbeheerders: snel aanpassing verouderde subsidies en wetten om elektriciteitsnet efficiënter te gebruiken 

Rotterdam, 24 maart 2022

Netbeheerders roepen de Rijksoverheid en toezichthouders op om versneld nieuwe spelregels te introduceren om het elektriciteitsnet slimmer en dus efficiënter te gebruiken. Zo kunnen de netbeheerders meer bedrijven aansluiten en meer groene stroom transporteren. Op dit moment staan er enkele duizenden producenten van groene stroom en bedrijven op de wachtlijsten van netbeheerders. Onderzoeksbureau CE Delft heeft in opdracht van Netbeheer Nederland mogelijke beleidsmaatregelen op een rij gezet.

Het Nederlandse elektriciteitsnet vormt de basis voor de verduurzaming en economische ontwikkeling van ons land. Maar door de in korte tijd zeer snel toegenomen vraag naar elektriciteit en snelle opkomst van zonneparken, raakt het net op steeds meer plekken vol. Netbeheerders werken overal aan de verzwaring en uitbreiding van het elektriciteitsnet, maar dit gaat niet snel genoeg om alle ontwikkelingen bij te houden. Het is van het grootste belang – zowel in economisch opzicht als voor de verdere verduurzaming van onze energiehuishouding – om op korte termijn de grootste knelpunten op het elektriciteitsnet aan te pakken. Door snelle herziening van verouderde wet- & regelgeving en tariefstelsels en subsidies zien de netbeheerders mogelijkheden om ook op de korte termijn de schaarste op het net te verminderen en te bouwen aan het energiesysteem van de toekomst. CE Delft heeft in haar rapport voor de netbeheerders een breed scala aan beleidsmaatregelen met impact op een rij gezet. 

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Financiële prikkels en stimuleren nieuwe technieken 

CE-Delft concludeert in haar rapport dat de verzwaringsopgave van de netbeheerders groot is en versneld moet doorgaan, maar door nieuwe spelregels in het energiesysteem te introduceren kunnen meer projecten sneller worden aangesloten. Het onderzoeksbureau heeft daarom acht beleidsmaatregelen uitgewerkt hoe het net efficiënter kan worden benut. Met slimme (financiële) prikkels kunnen technieken zoals opslag worden gestimuleerd. Worden gebruikers geprikkeld om een maatschappelijke optimale afweging te maken van hun energieverbruik. En kunnen bedrijven gebruik maken van de overcapaciteit in het netwerk. 

Het realiseren van die slimmigheden is nog niet zo makkelijk. Veel van de wetten en regels over het energiesysteem stammen nog uit een tijd waar fossiele energie de boventoon voerde. Zo worden gebruikers veelal niet gestimuleerd om hun energieverbruik af te stemmen op het energiesysteem en weten netbeheerders maar beperkt waar zij welke infrastructuur moeten bouwen. In het rapport staat ook een aantal beleidsmaatregen waar de netbeheerders zelf mee aan de slag kunnen. Dat gaan ze vanzelfsprekend ook doen.

Bekijk het rapport van CE Delft