Pilot met zonnepanelen en energieopslag bij snellaadstation Haarrijn succes

Stichtse Vecht, 21 april 2017

Een jaar geleden startten Stedin, MisterGreen Electric Lease en Alfen BV een pilot waarin een snellaadstation voor elektrische auto’s werd uitgerust met zonnepanelen en een batterij. De pilot wordt nu geëvalueerd als succes: pieken op het energienet werden kleiner, er ontstond maximale flexibiliteit in het hanteren van variabele tarieven. Hierdoor vond een vergroening van het laadstation plaats.

Door de groei van elektrische auto’s is er ook steeds meer vraag naar laadstations die snel auto’s kunnen opladen. In 2013 bouwde MisterGreen het snellaadstation Haarrijn aan de A2 tussen Amsterdam en Utrecht. In 2016 begon hier een pilot met zonnepanelen en energieopslag door middel van een batterij. Naast een normale elektriciteitsaansluiting voorzien  zonnepanelen het laadstation van energie. Wanneer er geen auto wordt opgeladen, dan stroomt de energie naar de batterij, zodat de energie bij een later laadmoment alsnog gebruikt wordt. Hierdoor wordt de zelf opgewekte duurzame energie maximaal benut. Waar de zonnepanelen niet aan de behoefte kunnen voorzien, is er altijd nog het normale energienet om op terug te vallen.

 
Doordat de laadsessies niet constant uit ons net getrokken hoeven te worden, worden onze kabels minder belast.
David Peters, directeur Strategie Stedin

Na een jaar kijken de drie initiatiefnemers uitermate tevreden terug. ,,De praktijk is altijd weerbarstiger dan de theorie, maar dat is hier niet gebleken’’, aldus David Peters, directeur Strategie & Innovatie van Stedin. ,,Doordat de laadsessies niet constant uit ons net getrokken hoeven te worden, worden onze kabels minder belast. Hierdoor leren we hoe we om moeten gaan met pieken op ons net, wat erg waardevol is voor de energietransitie. Met de lessen kunnen we kosten besparen die we nu niet over onze klanten hoeven om te slaan’’.

Ook voor MisterGreen is het project een succes: ,,Deze pilot heeft ons veel inzicht gegeven hoe energieopslag invloed heeft op het net en de toepassing. Waar wij uiteindelijk naar toe willen is naar flexibele tarieven voor elektrische rijders. De combinatie van zonnepanelen en opslag biedt hiervoor maximale flexibiliteit. Het is toch geweldig wanneer wij stroom goedkoper kunnen aanbieden als het harder waait in Nederland of wanneer de zon volop schijnt’’, licht Mark Schreurs van MisterGreen toe.


Snellaadstation Haarrijn langs de A2. FOTO: MisterGreen

Het bedrijf Alfen BV uit Almere, dat hiervoor de opslag TheBattery leverde, is uitermate tevreden. ,,Het is goed om te zien dat onze batterij bijdraagt aan de vergroening van het station doordat de zonne-energie maximaal gebruikt kan worden om auto’s te laden en dat assets optimaal gemanaged kunnen worden. Daarbij heeft deze pilot ons veel inzicht gegeven en gebruiken we deze kennis om onze producten verder te optimaliseren en verfijnen’’, aldus Richard Jongsma, Commercieel directeur Alfen BV.

De volgende stap die drie partijen nu willen nemen is het 100% vergroenen van het laadstation. Dit betekent dat men op zoek gaat naar een groene energieleverancier, zodat de energie die niet zelf wordt opgewekt ook duurzaam is. 

‚ÄčOver Stedin

Duurzame energie voor iedereen. Daar werkt Stedin elke dag aan. Zodat onze ruim twee miljoen klanten kunnen wonen, werken en leven in de meest stedelijke en industriële regio van Nederland: de provincie Utrecht en het grootste deel van Zuid-Holland. Want juist in ons verzorgingsgebied is de energie-infrastructuur complex en de afhankelijkheid van energie groot. Met zo'n 3000 medewerkers werken we aan een duurzaam energiesysteem waarin steeds meer lokaal wordt opgewekt. Een systeem dat ook in de toekomst betrouwbaar en betaalbaar is. En dat we kunnen doorgeven van generatie op generatie.