NIEUWS
Prepaid energiedienst moet afsluiting huishoudens voorkomen

Rotterdam, 13 januari 2018 - Tientallen Rotterdamse en Arnhemse huishoudens testen de komende maanden een nieuwe, prepaid energiedienst die hoge kosten door afsluiting moet voorkomen. De dienst werkt als een prepaid telefoonabonnement; deelnemers kopen een tegoed aan energie en kunnen dit zelf opwaarderen. Afgesloten worden van energie drukt gezinnen vaak in een isolement en kost de energiesector bovendien veel geld. De proef in Rotterdam wordt door netbeheerder Stedin, energieleverancier Greenchoice en Alliander gerealiseerd, de pilot in Arnhem door netbeheerder Liander, Nuon en Stichting Energiebank Nederland. Op basis van de pilots bepalen de betrokken partijen of en hoe de prepaid energiedienst een vervolg krijgt.

Deelnemende huishoudens kunnen via een webportal hun verbruik en actuele energiesaldo zien, vertaald naar het aantal dagen dat ze nog energie hebben. Dit wordt berekend op basis van hun gemiddelde verbruik per dag. Als hun energiesaldo te laag is ontvangen ze een bericht en kunnen ze via de portal snel opwaarderen. Is het tegoed op, dan is een klein bedrag overmaken voldoende om binnen een paar minuten weer stroom te hebben. Een schakelaar in de meterkast kan op afstand de stroomtoevoer in- en uitschakelen. Afsluiten op afstand gebeurt alleen als het saldo ontoereikend is. Voordat dat zover is, heeft de klant al een aantal sms’jes en e-mails ontvangen om op te waarderen en zo de tijdelijke stopzetting van energie te voorkomen. 

Prepaid energiedienst
FOTO: energieschakelaar (links) kan op afstand de stroom in- en uitschakelen. Rechts hangt de normale energiemeter.

Armoede in Rotterdam

Armoede is in de Rotterdamse regio een groot probleem. Volgens cijfers van de Rotterdamse Rekenkamer zitten 27.000 huishoudens zo diep in de schulden, dat zij die niet meer kunnen aflossen. Het komt met regelmaat voor dat een huishouden door het herhaaldelijk niet betalen van de energierekening worden afgesloten van gas en elektriciteit. In Rotterdam wordt bijvoorbeeld dagelijks een huishouden afgesloten. Netbeheerders en energieleveranciers laten het liever niet zover komen. Afgesloten worden is een ingrijpende gebeurtenis, die de situatie van een gezin alleen maar verergert, mede omdat er extra kosten mee gepaard gaan.

Ook in Arnhem hebben huishoudens te maken met schulden die ze moeilijk kunnen betalen. Nuon, Liander en de Energiebank onderzoeken samen met deelnemende huishoudens of de dienst ze hierbij kan helpen. Nuon sponsort deelnemende huishoudens die in aanmerking komen voor steun van de Energiebank gedurende zes maanden met een energietegoed van 200 euro. 

Met de prepaid energiedienst willen de betrokken partijen huishoudens meer bewust maken van hun energieverbruik en extra hulp bieden om afsluiting en nieuwe schulden te voorkomen. Zo behouden huishoudens met een kleinere portemonnee toegang tot energie. 

Afgesloten worden van energie: hoe gaat dat?

Het afsluiten van de gas- en elektriciteitsaansluiting van een klant is een lang proces met meerdere herinneringen en waarschuwingen van energieleverancier en netbeheerder. Wanneer energierekeningen langdurig niet worden betaald, kan een energieleverancier het energiecontract beëindigen. De klant heeft dan geen energiecontract en leverancier meer. Wettelijk is dit niet toegestaan, daarom neemt de netbeheerder contact op met de klant. Als dan na herhaaldelijk aandringen openstaande rekeningen niet worden betaald en de klant geen nieuwe energieleverancier contracteert, gaat de netbeheerder over tot afsluiting. Meer informatie op www.stedin.net/afsluitbeleid.

Hoge afsluitkosten voorkomen

Elk jaar zijn netbeheerders, huishoudens met betalingsproblemen en energieleveranciers miljoenen euro’s kwijt door afsluitingen. Klanten die betalingsachterstanden hebben opgelopen, krijgen vaak te maken met incassokosten van deurwaarders en borgkosten als ze een nieuw aansluitverzoek doen bij een energieleverancier. Netbeheerders maken kosten om te voorkomen dat deze klanten worden afgesloten, maar hebben ook kosten als afsluiting de enige optie is. Ook energieleveranciers hebben te maken met kosten die ze niet op hun klanten kunnen verhalen zoals niet inbare schulden.


Video: Joep Weerts in het NOS Journaal over de pilot met de prepaid energiedienst.

Over Stedin

Duurzame energie voor iedereen. Daar werkt Stedin elke dag aan. Zodat onze ruim twee miljoen klanten kunnen wonen, werken en leven in de meest stedelijke en industriële regio van Nederland: de provincie Utrecht en het grootste deel van Zuid-Holland. Want juist in ons verzorgingsgebied is de energie-infrastructuur complex en de afhankelijkheid van energie groot. Met zo’n 3000 medewerkers werken we aan een duurzaam energiesysteem waarin steeds meer lokaal wordt opgewekt. Een systeem dat ook in de toekomst betrouwbaar en betaalbaar is. En dat we kunnen doorgeven van generatie op generatie.