REC Tholen en Stedin starten pilot met groepscontract: belangrijke stap voor verduurzaming en uitbreiding van bedrijven zonder extra netcapaciteit

Rotterdam, 26 september 2023

In Tholen is op dinsdag 26 september een pilot gestart met als doel de ruimte op het lokale elektriciteitsnet efficiënter te gebruiken. Er werd een ‘groepscapaciteitsovereenkomst’ getekend tussen energy hub REC Tholen en netbeheerder Stedin. Dit is de eerste keer dat Stedin zo’n overeenkomst aangaat met een energy hub (e-hub). Het is zelfs de eerste e-hub die een netbeheerder op deze manier, met een overeenkomst die opschaalbaar wordt, contracteert. 

Een energy hub is een groep klanten die onderling de vraag en het aanbod van duurzame energie op elkaar afstemmen en soms zelfs energie uitwisselen. Dit is zo belangrijk omdat de bedrijven – door onderling slim af te stemmen – individueel kunnen uitbreiden en verduurzamen waar dat anders niet mogelijk is door een overbelast elektriciteitsnet. Daarbij kan een energy hub gezamenlijk energie in- of verkopen.

Heel veel voordelen 

Het groepscontract – met een gezamenlijk gecontracteerd transportvermogen – levert heel veel voordelen op, zowel voor de deelnemende bedrijven als voor de netbeheerder. Het biedt de ondernemers nieuwe kansen en mogelijkheden: 

  • De mogelijkheid tot verduurzaming van hun bedrijf en de uitbreiding van mogelijkheden binnen hun individuele transportvermogen (onder voorwaarden). 
  • De mogelijkheid tot het gezamenlijke gebruik en de gezamenlijke inkoop van energie en flexibele ‘assets’, zoals batterijen en  warmtenetten.
  • Gedeelde kosten voor het gezamenlijk verwerven van energiemanagement en expertise op het gebied van energie en verduurzaming. 

Ook de netbeheerder is heel blij met deze vorm van samenwerking. David Peters, CTO bij Stedin: “Deze klanten kunnen nu hun onderneming uitbreiden en verduurzamen, zonder extra capaciteit van het elektriciteitsnet in te nemen. We zijn blij dat we dit kunnen faciliteren op een netbewuste en maatschappelijk wenselijke manier. Daarnaast gaan de ondernemers gezamenlijk investeren in batterijen, slim laden en de stuurbaarheid van hun e-hub (energiemanagement). Dat zijn allemaal essentiële componenten voor het toekomstige energiesysteem en wat in deze vorm nu haalbaar wordt omdat de kosten gedeeld kunnen worden.”

Enthousiaste deelnemers

Er zijn meerdere bedrijven die zich hebben verbonden aan de samenwerking binnen deze energy hub. Om kennis en ervaring op te doen wordt in eerste instantie gestart met vier ondernemers om er vervolgens stapsgewijs steeds meer aan toe te voegen; de energy hub moet flink gaan groeien. De verwachting is dat de energy hub in februari 2024 wordt uitgebreid met de komst van een gezamenlijke batterij. 

Peter van Tuijl namens REC Tholen (Renewable Energy Community Tholen): “Als gevolg van de elektrificatie en opwekking van duurzame energie wordt het transport van elektriciteit steeds moeilijker. Door samen te werken kunnen we met z’n allen slim gebruik maken van het net. De e-hub is hiervoor een goede oplossing. Duurzame opwek met opslag en slimme sturing geeft ruimte voor flexibele oplossingen, waardoor we efficiënter gebruik kunnen maken van het net. Dit geeft ruimte om te werken aan langere termijn oplossingen en voorkomt grote sociaaleconomische schade.”
 

Foto: ondernemers, REC Tholen en Stedin zetten met groepscontract belangrijke volgende stap voor meer ruimte op het lokale elektriciteitsnet

Aan meer klanten aanbieden 

De samenwerking tussen REC Tholen en Stedin heeft al veel vruchten afgeworpen. In de aanloop naar deze pilot zijn veel lessen geleerd en de komende tijd gaan beide partijen verder ontdekken welke afspraken wel en niet werken. Al deze lessen neemt Stedin mee bij de ontwikkeling van een standaard voorstel voor groepscapaciteitscontracten. Als het lukt om deze contractvorm door te ontwikkelen, zodat het op grotere schaal kan worden aangeboden dan zal deze in 2024 aan meer klanten beschikbaar worden gesteld.

Derde en laatste stap 

In maart van dit jaar werd de eerste stap in deze samenwerking gezet. Het groepscontract is de tweede stap. De derde en laatste stap wordt naar verwachting begin 2024 gezet, als de batterij wordt geplaatst ter ondersteuning van de e-hub in Tholen. 

Oproep: meer flexibel elektriciteitsvermogen blijft hard nodig

Naast deze contractvorm blijft Stedin partijen nadrukkelijk oproepen om flexibel vermogen aan te bieden, onder andere om grootverbruik klanten op de wachtlijst (extra) transportvermogen te kunnen geven. Op de website van de netbeheerder is meer informatie te vinden over de kansen en mogelijkheden van flexibel elektriciteitsvermogen. Daar zijn ook de flexcontracten te vinden.