U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.

Regio Drechtsteden gaat voor nieuwe energie

Rotterdam, 23 februari 2018

Vrijdag 23 februari ondertekende directeur Tom Emons namens Stedin de Samenwerkingovereenkomst Drechtsteden Energieneutraal 2050. Alle bijna dertig betrokken partijen, zoals gemeentes, provincie, corporaties en bedrijven zetten hiermee gezamenlijk hun schouders onder de energietransitie in deze regio: De Drechtsteden gaan voor nieuwe energie!

Aardgasvrij

De missie om alle gebouwen en woningen aardgasvrij te maken, is een van de belangrijkste doelstellingen van de deelnemers. De eerste stappen worden genomen met de uitrol van het warmtenet Drechtsteden. Nieuwbouw in de regio zal doorgaans niet meer op aardgas worden aangesloten, maar worden vervangen door alternatieven als warmtenet, geothermie of warmtepompen.

Iedereen kan meedoen

"We nodigen inwoners en bedrijven van harte uit om met ons mee te doen," benadrukt regionaal portefeuillehouder Jacqueline van Dongen. "De energietransitie is iets wat we met elkaar moeten doen: overheid, inwoners en bedrijfsleven. Het gebeurt ook al op tal van plaatsen in onze regio, waar mensen bij de aanschaf van een nieuwe keuken voorsorteren op gasloos koken, hun woning isoleren of zonnepanelen plaatsen."

Energie besparen en duurzaam opwekken

Naast de overgang naar aardgasvrij, richt de energietransitie zich op duurzaam opwekken van energie en op het fors terugdringen van het energiegebruik. Ook hiervoor zijn in de regio Drechtsteden al diverse initiatieven genomen. Bijvoorbeeld het regionaal energieloket met groepsaankopen voor zonnepanelen en isolatie, Zon op Andermans Dak van Drechtse Stromen, de brancheaanpak energiebesparing voor bedrijven van de Omgevingsdienst en energiebesparing bij scholen.

Energiestrategie Drechtsteden

De Energiestrategie Drechtsteden is een gezamenlijke aanpak van ruim dertig organisaties uit de regio. Samen zetten zij zich in voor de overgang naar nieuwe, schone energie. Met als doel: Drechtsteden in 2050 energieneutraal. De energietransitie levert de regio Drechtsteden veel op: een schonere lucht, minder files, meer werkgelegenheid en betere woningen.

 De Drechtsteden gaan voor nieuwe energie