Rol van waterstof niet uitvlakken in de energietransitie

Rotterdam, 1 juni 2018

Vandaag vindt de conferentie ‘Nederland Waterstofland’ plaats. Ook Stedin neemt deel aan deze conferentie. Bij Stedin geloven we in het testen, ontwikkelen en opschalen van groene waterstof in de industrie, om daarna waterstof breder in te kunnen zetten in het energiesysteem.

Onze collega Albert van der Molen werd geinterviewd over de rol van waterstof als alternatief voor verwarming van de bestaande gebouwde omgeving. Van der Molen: “We zijn volop bezig met de verduurzaming van de gebouwde omgeving waarbij we inzetten op bestaande opties zoals bijvoorbeeld warmtenetten, all electric en groen gas. We zien ook een mogelijk toekomstscenario waarbij er een overschot is van waterstof, vanuit opwek wind en zon. Deze toepassing lijkt interessant, want uit onderzoek blijkt dat de gasdistributienetten relatief makkelijk geschikt zijn te maken voor waterstof.” 

Manifest waterstofcoalitie

Om die reden ondertekende Stedin deze week ook het manifest van de waterstofcoalitie, getiteld ‘Waterstof essentiële bouwstof energietransitie’. De waterstofcoalitie is een zeer brede groep organisaties, waarvan Stedin, Alliander en Enexis deel uit maken. Maar ook Greenpeace, AkzoNobel, Nuon en VNO-NCW. In dat manifest wordt het opnemen van groene waterstof in het voor de zomer te sluiten Klimaat & Energieakkoord noodzakelijk genoemd. Van der Molen: “Er moeten nog wel enkele stappen worden gezet, zowel technisch als qua businesscase voordat de toepassing werkelijkheid wordt. Een goede volgende stap zou zijn om verder onderzoek naar de inzet van waterstof in de woning te verrichten. Stedin heeft op dit gebied al een stel mooie projecten gedaan. We gaan eens kijken naar volgende projecten.”

Meer over waterstof

We onderscheiden groene, blauwe en grijze waterstof. Groene, (duurzame) waterstof kan uit water worden geproduceerd met wind- of zonnestroom. Bij grijze waterstof vormt aardgas de basis. Als de daarbij vrijkomende CO2 wordt opgeslagen (CCS), spreken we van blauwe waterstof die daardoor ook klimaatneutraal is. Meer informatie over waterstof.