Rozenburg klaar voor verwarming met 100% waterstof

Rozenburg, 12 maart 2019

In het Rotterdamse Rozenburg is een bestaande aardgasleiding getest en goed bevonden voor 100% waterstof. Het is voor het eerst dat een bestaande gasleiding in de gebouwde omgeving over is gegaan naar pure waterstof. Stedin werkt in Rozenburg samen met Bekaert Heating, Remeha, DNV GL, gemeente Rotterdam, woningstichting Ressort Wonen aan een demonstratieproject om voor het eerst in Nederland woningen met waterstof te verwarmen.

Gasleiding gereed voor waterstof

De proef in Rozenburg is een voortzetting op het bestaande Power2Gas project. Tot nu toe werd hier synthetisch aardgas geproduceerd voor de verwarming van een nabijgelegen appartementencomplex. Vijf jaar geleden heeft Stedin hiervoor een reguliere gasleiding aangelegd voor het transport van synthetisch aardgas tussen de installatie waar het gas wordt gemaakt en het ketelhuis van het appartementencomplex. Nu is die gasleiding gereed gemaakt voor transport van waterstof. Synthetisch aardgas en waterstofgas hebben verschillende eigenschappen, maar de leiding is nu geschikt om beide gassen te transporten. Hiervoor is eerst de leiding met stikstof ‘gespoeld’ en op druk gezet. Daarna is de leiding gevuld met 100% waterstof. Na een test van 24 uur was de druk in de leiding ongewijzigd en is de gasleiding akkoord bevonden voor inbedrijfsname.

De laatste stap in het project is de verbouwing van het ketelhuis onder het appartementencomplex en het plaatsen van de eerste HR-ketels op waterstof van Bekaert Heating en Remeha. Naar verwachting is dit later dit voorjaar klaar.


Power2Gas-installatie in Rozenburg met de waterstofinstallatie (blauwe containers) en het appartementencomplex (links midden) dat met waterstof verwarmd gaat worden. FOTO: DNV GL

Verder onderzoek nodig

In de toekomst kan waterstof een alternatief zijn voor duurzame verwarming van woningen. Uit onderzoek van Kiwa blijkt dat het huidige distributienet voor aardgas geschikt te maken is voor waterstof. Het gebruik van waterstof in het bestaande gasnet kan in de toekomst een volwaardig alternatief zijn bijvoorbeeld voor historische binnensteden met veel monumentale panden die niet goed te isoleren zijn.

De toepassing van waterstof voor verwarming van huizen lijkt potentieel te hebben, maar moet nog wel verder onderzocht worden. Met de productie, distributie en het gebruik van waterstof is nog geen grootschalige ervaring opgedaan. Netbeheerders in Nederland pleiten er daarom voor om tot 2030 in te zetten op de ontwikkeling en het gebruik van waterstof in de industrie en op een aantal pilots.