U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.

Scheur in gasleiding oorzaak explosie Jan van der Heijdenstraat

Rotterdam, 6 juni 2019

Rotterdam, 6 juni 2019 – Het Openbaar Ministerie (OM) en het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) hebben hun onderzoeken naar de explosie op 27 januari 2019 aan de Jan van der Heijdenstraat in Den Haag afgerond. Uit deze onderzoeken blijkt dat er sprake was van een scheur in de grijs gietijzeren gasleiding die in de straat voor de woningen lag. Wat de oorzaak van de scheur is, is uit het onderzoek niet duidelijk geworden. Volgens de onderzoekers heeft Stedin alles gedaan om het incident te voorkomen.

Op 27 januari 2019 vond in de Haagse Jan van der Heijdenstraat een explosie plaats waarbij tien mensen gewond zijn geraakt en drie woningen onherstelbaar beschadigd raakten. Het OM en SodM hebben beide een deel van het onderzoek naar de oorzaak van dit ernstige incident gedaan. Het inspectie-instituut KIWA is ook door het OM ingeschakeld bij het technische deel van het onderzoek. 

Scheur oorzaak explosie

Volgens het onderzoek is de gasexplosie veroorzaakt door een scheur in de hoofdgasleiding. Hoe die scheur is ontstaan, is uit het onderzoek niet naar voren gekomen. Het OM sluit het onderzoek af en heeft geen verwijtbare zaken gevonden. SodM concludeert dat Stedin in de Jan van der Heijdenstraat alles heeft gedaan om dit incident te voorkomen.

Stedin heeft medewerking verleend aan het OM en SodM, maar nam niet deel aan het onderzoek. “Wij hebben de conclusies van het onderzoek gezien en gaan deze met onze experts bestuderen. Het is onbevredigend dat op basis van het onderzoek geen aanwijsbare reden lijkt te zijn voor het ontstaan van de scheur. Daarom overlegt Stedin met de onderzoekers om gezamenlijk aanvullend onderzoek te doen”, aldus Marc van der Linden, CEO van Stedin.

“Bij ernstige incidenten is het van groot belang dat er helderheid komt over de precieze oorzaak”, vervolgt Van der Linden. “Voor de gedupeerde bewoners en omwonenden is dit een verschrikkelijke ervaring geweest. Onze aandacht gaat daarom nu eerst uit naar een goede zorg voor de bewoners. Daarnaast is het achterhalen van de oorzaak van belang om nog beter risicoschattingen te kunnen maken waardoor ons gasnet nog veiliger wordt.”

Afwikkeling schade gedupeerden

Stedin heeft contact met de gedupeerden van de ernstig getroffen woningen en is met hen in gesprek om de verdere financiële en materiële afwikkeling goed te laten verlopen. Verder worden er voor buurtbewoners inloopbijeenkomsten georganiseerd.

Versnelde sanering

In het verleden zijn grijs gietijzeren leidingen veel toegepast als hoofdleidingen in het gasdistributienet. In de loop der jaren zijn meer moderne materialen (kunststof) beschikbaar gekomen en die worden nu gebruikt voor de aanleg en vervanging van gasleidingen. Ook in de Jan van der Heijdenstraat ligt een grijs gietijzeren gasleiding. Deze leiding is in 2017 voor het laatst geïnspecteerd. In 2010 is door alle netbeheerders in Nederland een saneringsprogramma gestart om alle grijs gietijzeren gasleidingen te vervangen. Deze vervanging ligt op schema en 53% van de leidingen is inmiddels vervangen. De huidige planning is dat alle grijs gietijzeren leidingen in 2030 zijn vervangen.

Meer informatie over het saneringsprogramma van Stedin en welke leidingen in ons gebied liggen, vindt u op de online kaart.

Ondanks dat er nog geen exacte oorzaak bekend is over de scheur in de gasleiding in de Jan van der Heijdenstraat en vooruitlopend op de uitkomsten van aanvullend onderzoek, bekijken de netbeheerders samen met SodM hoe het gassaneringsprogramma versneld kan worden. Dit is een complex traject waar meerdere partijen bij betrokken zijn.