U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.

Stedin adviseert Tweede Kamerleden over transitie naar duurzaam verwarmen

Rotterdam, 30 oktober 2017

Vandaag overhandigde Stedin aan Tweede Kamerleden een rapport waarin concrete lessen en barrières staan, die Stedin en de partners ervaren bij de overgang van aardgas in woonwijken naar een duurzaam alternatief. Samen met partijen als gemeente Rotterdam en Woerden, energieleverancier Nuon, woningbouwcorporaties Bo-Ex, Groenwest en Mitros en bouwbedrijf BAM en Kwartiermakers in de Bouw deelde Judith Koole, Chief Operating Officer van Stedin, de praktijkervaringen bij het aardgasvrij maken van wijken in Rotterdam, Utrecht en Woerden. De samenwerking van zoveel verschillende partijen is uniek en heeft geresulteerd in vier concrete aanbevelingen aan de Kamerleden.

Om in 2050 onze huizen niet meer met aardgas te verwarmen, moeten we nu al beginnen met het aardgasvrij maken van woonwijken. Dit sluit ook aan bij het nieuwe regeerakkoord, waarin het nieuwe kabinet wil dat aan het eind van de kabinetsperiode circa 50.000 nieuwbouwwoningen per jaar aardgasloos worden opgeleverd. Uiteindelijk moet in de 30 jaar tot 2050 de hele voorraad van 6 miljoen woningen verduurzaamd worden. De weg hier naartoe is niet geplaveid en Stedin doet in haar rapport ‘Uitfaseren van aardgas in de gebouwde omgeving’ vier concrete aanbevelingen om de drempels van die weg te krijgen: 

  • Schrap de gasaansluitplicht voor nieuwbouw zo snel mogelijk
  • Introduceer een afsluitrecht voor gemeenten en netbeheerders
  • Bied experimenteerruimte voor verschillende financieringsvormen
  • Stel landelijke richtlijnen op voor de lokale keuze

Al deze voorstellen worden in het rapport (pdf) verder uitgewerkt.

De opgave is gigantisch, maar wel haalbaar.
Judith Koole, Chief Operating Officer
 

Judith Koole, Chief Operating Officer van Stedin: “Het besef dat aardgas als energiebron voor verwarming van gebouwen eruit gaat begint langzaamaan in te dalen. Stedin wil nu de volgende stap maken. Na het ‘wat’, het ‘hoe’. Want de opgave is gigantisch, maar wel haalbaar. Dat zoveel verschillende partijen hier een luisterend oor vinden bij de Tweede Kamer voor wat er in de praktijk gebeurt is geweldig. Die verduurzaming is een opgave voor iedereen: gemeenten, woningbouwcorporaties, netbeheerders, warmtebedrijven, maar ook voor de politiek en alle burgers”. 

Over Stedin

Duurzame energie voor iedereen. Daar werkt Stedin elke dag aan. Zodat onze ruim twee miljoen klanten kunnen wonen, werken en leven in de meest stedelijke en industriële regio van Nederland: de provincie Utrecht en het grootste deel van Zuid-Holland. Want juist in ons verzorgingsgebied is de energie-infrastructuur complex en de afhankelijkheid van energie groot. Met zo’n 3000 medewerkers werken we aan een duurzaam energiesysteem waarin steeds meer lokaal wordt opgewekt. Een systeem dat ook in de toekomst betrouwbaar en betaalbaar is. En dat we kunnen doorgeven van generatie op generatie.