U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.

Stedin bouwt extra verdeelstation bedrijventerrein Dordtse Kil

Dordrecht, 2 september 2021

Stedin bouwt een extra verdeelstation op het bedrijventerrein Dordtse Kil. Door de snelle ontwikkeling van grote zonnedaken op bedrijfshallen in het gebied Dordtse Kil III en IV is de maximale capaciteit van het elektriciteitsnet bereikt. Om de capaciteit weer te vergroten is een extra station nodig dat naar verwachting in 2025 gereed is. Dit betekent dat het elektriciteitsnet in het gebied Dordtse Kil III en IV geen ruimte heeft voor de opgewekte stroom van nieuwe grote zonnedaken op bedrijfspanden. Er is weer ruimte zodra het nieuwe verdeelstation gereed is, in 2025. 

Vanwege de energietransitie en de economische groei moet het elektriciteitsnet flink worden uitgebreid. De vraag naar elektriciteit neemt toe door warmtepompen, elektrische auto’s, maar ook distributiehallen en datacenters. Daarnaast breekt de productie van groene stroom door zonnepanelen en windmolens ieder jaar records. Dit vraagt om meer capaciteit van het net om alle elektriciteit te kunnen transporteren. De netbeheerders in Nederland werken hard aan het energienet van de toekomst. In de tussentijd loopt het net in Nederland de komende jaren op steeds meer plekken tegen zijn grenzen aan en gaan consumenten en bedrijven in de toekomst hier vaker wat van merken.

50 miljoen euro aan investeringen

Totaal investeerde Stedin al 50 miljoen euro de afgelopen zeven jaar in uitbreiding van het hoogspanningsnet in de regio. In 2014 startte Stedin met de bouw van een nieuw verdeelstation van 50.000 Volt aan de Oranjelaan in Dordrecht. Daarop volgde de uitbreiding van het verdeelstation in Zwijndrecht met twee nieuwe kabelverbindingen tussen Zwijndrecht en Dordrecht, onder de Merwede door. Dit jaar wordt als sluitstuk een volledig nieuw hoofdverdeelstation van 50.000 Volt aan de voet van de Merwedebrug langs de N3 in Dordrecht opgeleverd. Het nieuw te bouwen verdeelstation op Dordtse Kil wordt nu als nieuw project aan deze lijst investeringen toegevoegd. Dit station is naar verwachting in 2025 operationeel. 

SDE+-subsidie 

In Dordrecht gebeurt veel op het gebied van duurzame energie. De gemeente Dordrecht zet in op zonne-energie richting een energieneutraal eiland van Dordrecht. Dit begint bij daken van gebouwen, zowel van bedrijven als woningen. Zonnepanelen op bedrijfsdaken zijn voor ondernemers ook populair vanwege de SDE+-subsidie die je van de Rijksoverheid kunt krijgen. De afgelopen jaren is op Dordtse Kil III en IV al door 17 zon-op-dak-projecten met een totaal vermogen van 34,2 megawattpiek subsidie ontvangen. Voor nieuwe projecten die nog een subsidie moeten aanvragen en projecten met subsidie maar zonder geschikte aansluiting, geldt dat Stedin geen capaciteit meer heeft, totdat het nieuwe verdeelstation klaar is. Meer informatie hierover op: www.stedin.net/dordtsekil.

Geen gevolgen voor consumenten

Het capaciteitsprobleem geldt alleen voor de teruglevering van zonnestroom door bedrijven en heeft geen gevolgen voor consumenten. In de regionale energiestrategie (RES) van de Drechtsteden is de afspraak dat er in 2030 plek is voor ruim 218 megawattpiek aan zon-op-dak-projecten. Het capaciteitsprobleem heeft ook geen gevolgen voor deze RES-doelstelling van de Drechtsteden.