U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.

Stedin en Energy21 ontwerpen marktmodel op basis van blockchain

Onbekend, 28 juni 2017

Stedin en Energy21 hebben samen een duurzaam, lokaal energie marktmodel ontworpen, dat gebruik maakt van blockchain technologie. Dit model biedt een oplossing voor een aantal cruciale problemen van het energiesysteem als gevolg van de energietransitie. Het ontwerp voor dit marktmodel is uitgewerkt en vertaald in een rudimentaire eerste versie van een werkende blockchain met bijbehorende gebruikers-applicatie.

Stedin ziet veel toekomst in de mogelijkheden van blockchain en is recent partner geworden van Energy Web Foundation, een internationaal samenwerkingsverband gericht op onderzoek naar toepassingen van blockchain in de energiesector. 

De benadering van Stedin en Energy21 onderscheidt zich van veel bestaande blockchain projecten in de energiesector door uit te gaan van een open markt, en niet van peer-to-peer energielevering.  Bovendien wordt door het nieuw ontworpen marktmodel de potentie van blockchain technologie veel beter benut.

Het lokale open marktmodel dat Energy21 en Stedin hebben uitgewerkt:
  • Hanteert een belasting alternatief voor de salderingsregeling waardoor het delen van flexibiliteit aantrekkelijk maakt, wat het model toekomstbestendiger maakt.
  • Is schaalbaar en kan worden toegepast binnen het bestaande, landelijke marktmodel.
  • Leidt tot lagere onderhoudskosten voor het elektriciteitsnet door congestie te voorkomen en tot minder netverlies door kortere transportafstanden van energie.
  • Betrekt klanten bij het energiesysteem en vergroot daarmee de betrokkenheid bij de energietransitie en draagvlak voor veranderingen.

Proof of Concept

‚ÄčStedin en Energy21 hebben het ontwerp voor dit marktmodel uitgewerkt en vertaald in een rudimentaire eerste versie van een werkende blockchain en bijbehorende front-applicatie. De volgende stap is het verder uitwerken van het proof of concept en het opzetten van op marktuitvraag gebaseerde pilots.

Uitgangspunt hierbij is dat dit in samenwerking gebeurt met partijen binnen de energiesector, maar juist ook met partijen daarbuiten. Hierbij wordt gedacht aan bijvoorbeeld lokale energiecoöperaties, consumenten, banken en technologieleveranciers.

Een uitgebreide beschrijving van het marktmodel is te lezen in het gezamenlijk gepubliceerde whitepaper Duurzaam, lokaal energie marktmodel