Partnership Stedin, Evides en aannemers: samenwerken vanuit één proces, één aansturing en één planning

Rotterdam, 3 juli 2023

Als gevolg van onder meer klimaatverandering, de energietransitie en de woningbouwopgave moet significant meer werk in de ondergrond verricht worden, terwijl technisch personeel steeds schaarser wordt. Intensievere en betere samenwerking tussen netbeheerders én aannemers is noodzakelijk om in de toekomst de continuïteit van de water-, gas- en elektriciteitslevering te waarborgen.

Om dat te realiseren kiezen netbeheerder Stedin en Evides Waterbedrijf voor versterking van de samenwerking. Met elkaar én met de aannemers, op basis van partnership. Dat betekent dat de organisaties multidisciplinair gaan samenwerken vanuit één proces, één aansturing en één planning. Dit leidt tot efficiënter en slimmer samenwerken in de ondergrond en vermindert de overlast voor bewoners aanzienlijk, doordat de straat maar één keer open hoeft.

In dit partnership bepalen de organisaties onderling welke werkzaamheden het best waar belegd kunnen worden. Voor de informatieuitwisseling is een gezamenlijk platform ingericht (Infradock). Zo worden doublures voorkomen en kan de beschikbare capaciteit van technisch personeel beter benut en vrijgespeeld worden voor andere projecten. De aannemers krijgen daarbij meer verantwoordelijkheden bij het realiseren van de werkzaamheden en nemen op termijn ook een deel van de ontwerp- en constructietaken over. 

Voor een goede aansturing richten Stedin en Evides een regie-organisatie in Rijnmond (Infrawerk Rijnmond) en een regie-organisatie in Zeeland (Infrawerk Zeeland) in. Deze krijgen de opdracht om samen met de geselecteerde aannemers alle werkzaamheden aan het water-, gas- en elektriciteitsnetwerk in Rijnmond en Zeeland aan te sturen en te realiseren. 

Het raamcontract wordt aangegaan voor maximaal 12 jaar met de aannemers 
A.Hak Infranet B.V., Heijmans Infra B.V., Siers Leiding- en Montageprojekten Oldenzaal B.V., Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken B.V., Van Vulpen B.V., Van den Heuvel Aannemingsbedrijf B.V., MVOI B.V. en Quint & van Ginkel B.V.