Stedin en gemeente Utrecht willen af van wettelijke gasaansluitplicht nieuwbouw

Onbekend, 4 juli 2016

Rotterdam, 4 juli 2016 - Netbeheerder Stedin vindt het niet meer maatschappelijk verantwoord om nieuwbouwhuizen nog steeds in grote getale op het gasnet aan te sluiten. Energiezuinige nieuwbouwwoningen zonder aansluiting op het gasnet zouden de nieuwe norm moeten worden. In het klimaatakkoord in Parijs is afgesproken fors in te zetten op het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. De Utrechtse nieuwbouwwijk Haarrijn biedt een mooie kans om circa 650 energiezuinige en aardgasloze woningen te bouwen. De gemeente Utrecht onderzoekt wat haalbare alternatieven zijn voor aardgas en of het mogelijk is deze wijk zonder gasleidingen aan te leggen. Voorwaarde hiervoor is dat de Rijksoverheid de huidige wetgeving aanpast, zodat de aansluitplicht vervalt.

Onnodige investering in infrastructuur

Netbeheerders zijn nu nog verplicht iedere nieuwbouwwoning op het gasnet aan te sluiten als daar door de projectontwikkelaar om gevraagd wordt. Uit de praktijk blijkt dat zo’n driekwart van de nieuwe woningen nog op het gasnet wordt aangesloten, terwijl er duurzame alternatieven voorhanden zijn. Voor Stedin gaat het om jaarlijks zo’n 10.000 aansluitingen en landelijk naar schatting bijna 40.000 aansluitingen. Daar zijn investeringen van zo’n € 100 miljoen per jaar mee gemoeid. Als alle woningen in 2050 CO2-neutraal moeten zijn, zullen deze investeringen door de netbeheerders niet meer worden terugverdiend. Stedin wil niet langer verplicht worden om publiek geld in stranded assets te investeren.

Recht op comfort

,,We moeten van het recht op een gasaansluiting naar het recht op comfort’’, zegt David Peters, directeur Strategie en Innovatie van Stedin. ,,Wie CO2-neutraal wil zijn, moet afscheid nemen van aardgas in de gebouwde omgeving. Het is zonde van het geld om nieuwe woningen nog aan te sluiten op het gasnet, terwijl er betaalbare alternatieven zijn.” In Nederland zijn al verschillende nieuwbouwprojecten gerealiseerd met betaalbare, comfortabele woningen die worden verwarmd met een warmtepomp. Bouwen zonder gasketel kan dus allang en zou de nieuwe norm moeten worden.  


Video: NOS Journaal met reactie van minister Kamp op het pleidooi van Stedin en gemeente Utrecht

Schrap aansluitplicht gas voor nieuwbouw

Het zit niet alleen Stedin dwars dat netbeheerders verplicht zijn nieuwe woningen aan te sluiten op het gasnet. Ook gemeenten zouden daar graag meer zeggenschap over hebben. Peters: “Gemeenten willen graag hun rol pakken in het CO2-neutraal maken van hun wijken, maar lopen daar tegen juridische grenzen aan. We zijn daarom blij dat de gemeente Utrecht hetzelfde denkt over gasloze nieuwbouw als wij. Samen vragen we de overheid de aansluitplicht gas voor nieuwbouw woningen te schrappen.’’

Gasloze wijk Haarrijn in de gemeente Utrecht

Lot van Hooijdonk, wethouder Duurzaamheid en Milieu van de gemeente Utrecht: “Het Utrechts college heeft de ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Dat levert de stad geld, banen én een gezonde toekomst op. Wat betreft verwarming weten we dat aardgas langzaam plaatsmaakt voor andere technieken. Daarom vinden we het van groot belang, net als Stedin, dat we nieuwbouw niet per se meer op gas hoeven aan te sluiten. Wat ons betreft leveren we in de nieuwbouwwijk Haarrijn, 650 energiezuinige woningen op zonder gasaansluiting.”

Over Stedin

Stedin is de onafhankelijke netbeheerder in het meest stedelijke gebied van Nederland: het grootste gedeelte van de provincie Zuid-Holland, inclusief de grootste haven van Europa, en de provincie Utrecht. De organisatie is verantwoordelijk voor ontwikkeling, aanleg, beheer, onderhoud en management van energienetten. Stedin is de schakel tussen ruim 2 miljoen klanten en de energieleveranciers. Het bedrijf staat met 3.100 medewerkers voor veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid van energietransport. Stedin is gevestigd in Rotterdam.