U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.

Stedin en Oasen gaan nauwer samenwerken

Gouda, 11 december 2017

Rotterdam, 11 december 2017 - Netbeheerder Stedin en drinkwaterbedrijf Oasen gaan nauwer samenwerken. De werkgebieden van Stedin en Oasen overlappen elkaar voor een groot deel in het oostelijk deel van Zuid-Holland. De twee bedrijven verwachten dat intensievere samenwerking bijdraagt aan het verhogen van de klanttevredenheid en dat de kosten voor het vervangen van bijvoorbeeld gas- en waterleidingen omlaag kunnen door deze werkzaamheden gecombineerd uit te voeren. Bij aanleg in nieuwbouw gebeurt dat al. Bij vervanging in bestaande bouw kunnen we nog een slag maken, zowel in de voorbereiding als in de uitvoering. Marc van der Linden (voorzitter raad van bestuur Stedin) en Jeroen Schmaal (Manager Oasen) tekenden hiervoor op 11 december 2017 een intentieovereenkomst.

"Een belangrijke reden voor deze intensievere samenwerking is dat we hiermee de overlast voor de klant beperken."
Marc van der Linden, CEO Stedin

In de afgelopen jaren zijn – vooral uit praktisch oogpunt – diverse samenwerkingsverbanden ontstaan waaraan ook Stedin en Oasen deelnemen. Van structurele samenwerking met zijn tweeën kwam het nog niet. Walter van der Meer, directeur Oasen: “We gaan echt een stap vooruit zetten door structureel processen van beide bedrijven beter op elkaar af te stemmen. Door onze samenwerking ondervinden klanten minder hinder van werkzaamheden in de straat en de coördinatierol van de gemeente wordt eenvoudiger.”

Samenwerken goed voor de toekomst


Stedin en Oasen zijn enthousiast over de inspanningen om de mogelijke voorbereiding en uitvoering van gas- en waterwerkzaamheden intensiever samen aan te pakken. Marc van der Linden, voorzitter raad van bestuur Stedin: “De veranderingen in de energiesector, zoals de opkomst van duurzame energie, vragen de nodige investeringen in het energienet. De samenwerking met Oasen is een prachtig voorbeeld voor ons om de kosten voor deze investeringen in toom te houden. Een andere belangrijke reden voor deze intensievere samenwerking is dat we hiermee de overlast voor de klant beperken. Dat doen we onder andere door gelijktijdig de grond in te gaan om kabels en leidingen te vervangen.”

De afgelopen maanden hebben Stedin en Oasen onderzocht op welke vlakken er samengewerkt kan worden en gaan daar de komende periode mee door. Dat gaat verder dan alleen het daadwerkelijke graafwerk. Ook op het gebied van veranderende wetgeving, ondersteunende processen, verbetering van afstemming onderling over de uitvoering en projectcommunicatie en datamanagement zijn voordelen te halen.

Over Stedin


Duurzame energie voor iedereen. Daar werkt Stedin elke dag aan. Zodat onze ruim twee miljoen klanten kunnen wonen, werken en leven in de meest stedelijke en industriële regio van Nederland: de provincie Utrecht en het grootste deel van Zuid-Holland. Want juist in ons verzorgingsgebied is de energie-infrastructuur complex en de afhankelijkheid van energie groot. Wij werken aan een duurzaam energiesysteem waarin steeds meer lokaal wordt opgewekt. En dat we kunnen doorgeven van generatie op generatie.

Over Oasen


Oasen zorgt dat 765.000 inwoners in het oosten van Zuid-Holland elke dag onberispelijk drinkwater uit de kraan krijgen. Kijk voor meer informatie op www.oasen.nl.