U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.

Stedin en withthegrid installeren innovatieve corrosiesensoren

Rotterdam, 19 april 2018

Rotterdam 19 april 2018 - Stedin start een pilot met withthegrid, een startup die slimme sensoren voor corrosiebewaking heeft ontwikkeld. Deze maand plaatst Stedin twintig sensoren in haar gasnet. De sensoren meten de kwaliteit van de gasleidingen meerdere keren per dag of zelfs continu. Hierdoor hoeven monteurs geen controlemetingen meer te verrichten en komt er meer tijd beschikbaar voor onderhoud en herstel. Alle data wordt gestructureerd opgeslagen en geanalyseerd in een platform. 

Een deel van ons gasnet bestaat uit stalen leidingen waar een minieme elektrische spanning overheen staat, de zogeheten kathodische bescherming. Deze spanning beschermt de stalen leiding tegen roestvorming en wordt jaarlijks gemeten door monteurs op 10.000 plekken in ons verzorgingsgebied. Als die spanning buiten de gewenste bandbreedte valt dan is er sprake van versnelde roestvorming en leidingdegradatie, die gaslekken tot gevolg kunnen hebben. Paul Mignot, CEO van withthegrid: “Het meten van die spanning wordt nu met de hand gedaan en het leek mij dat dit efficiënter kon door gebruik te maken van sensoren. Dat heb ik verder ontwikkeld en er het bedrijf withthegrid van gemaakt. En nu gaan we de sensor dus toepassen in een pilot met Stedin”. 

Stedin verwacht dat er in 2050 geen aardgas meer door haar gasnet loopt. Benaissa el Hammadi, directeur Asset Management van Stedin: “Dat ontslaat ons niet van de verplichting om tot die tijd te kijken hoe wij onze huidige operatie slimmer en goedkoper kunnen uitvoeren. Met de technologie van withthegrid kunnen wij daarin stappen maken”. Maar het mes snijdt volgens el Hammadi aan meer kanten: “We spelen hiermee ook in op het aankomend tekort aan technisch personeel. Met deze sensoren kunnen wij ons schaarse technische personeel op een effectievere manier inzetten.” 

Over Stedin

Duurzame energie voor iedereen. Daar werkt Stedin elke dag aan. Zodat onze ruim twee miljoen klanten kunnen wonen, werken en leven in de meest stedelijke en industriële regio van Nederland: de provincie Utrecht en het grootste deel van Zuid-Holland. Want juist in ons verzorgingsgebied is de energie-infrastructuur complex en de afhankelijkheid van energie groot. Met zo’n 3000 medewerkers werken we aan een duurzaam energiesysteem waarin steeds meer lokaal wordt opgewekt. Een systeem dat ook in de toekomst betrouwbaar en betaalbaar is. En
dat we kunnen doorgeven van generatie op generatie. 

Over withthegrid

Withthegrid ontwikkelt sensoren en regeltechniek voor beheerders van infrastructuren. Meetgegevens worden draadloos verzonden, door de sensoren die zich veelal bevinden op plaatsen waar geen netvoeding beschikbaar is. Het online platform analyseert de meetgegevens en detecteert zo storingen of voorkomt ze geheel. Zo verbeteren we de bewaking van de infrastructuur van infrabeheerders, worden onderhoudskosten verlaagd en onnodige investeringen vermeden. Withthegrid kan inmiddels zowel beheerders van gasnetten als van stadsverwarmingsinfrastructuur tot haar klantenkring rekenen.