U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.

Stedin feliciteert gemeenten met subsidie uit Programma Aardgasvrije Wijken

Rotterdam, 26 oktober 2020

Rotterdam, 26 oktober 2020 - Op 22 oktober maakte minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren bekend welke gemeenten in Nederland rijkssubsidie ontvangen vanuit het Programma Aardgasvrije Wijken. In het Stedin-gebied gaat het om wijken in de gemeenten Goeree-Overflakkee, Rotterdam en Pijnacker-Nootdorp. Samen met deze gemeenten en de bewoners gaat Stedin veel ervaring opdoen en stap voor stap op weg naar een aardgasvrije gebouwde omgeving in 2050. 

Iedere ‘proeftuin’ is uniek en vraagt om een specifieke aanpak. Waar in de ene wijk een warmtenet de oplossing is, is dat in de andere wijk groene waterstof. Samen met de bewoners van de wijk en de gemeente optrekken is van groot belang voor het slagen van het project. De subsidie geeft daar de ruimte voor. Daarnaast neemt Stedin ervaring uit andere projecten mee in deze tweede ronde van het programma. 

Wijkaanpak Stad aan ‘t Haringvliet

Eén van de projecten van Stedin op het gebied van het aardgasvrij maken van wijken is Stad aan ‘t Haringvliet op Goeree-Overflakkee. De wijkaanpak hier kenmerkt zich door de grote betrokkenheid van de bewoners en de keuze voor groene waterstof als duurzame eindoplossing. De aanpak in Stad aan ‘t Haringvliet is voor Stedin een belangrijke stap in het verkennen of en hoe groene waterstof als brandstof ingezet kan worden op plaatsen waar andere duurzame alternatieven zoals elektrificatie en warmtenetten geen goede optie zijn. In dit belang en de toegekende subsidie gaan we er vanuit dat ook de wetgeving om daadwerkelijk waterstof te kunnen transporteren naar de woningen snel in orde wordt gemaakt. 

“De toegekende subsidie is een belangrijke stimulans voor de gemeenten in het Stedin verzorgingsgebied”, vertelt David Peters, Chief Transition Officer van Stedin. “Bijvoorbeeld voor Stad aan ’t Haringvliet waar wij groene waterstof inzetten als duurzame eindoplossing. Een project waar ik trots op ben en waar we verder kunnen ontwikkelen op het gebied van techniek, regelgeving, maatschappelijke betrokkenheid en betaalbaarheid.”

Meer over de aanpak van Stedin leest u in de discussiepaper Warmtetransitie