U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.

Stedin investeert dit jaar 584 miljoen euro in de energietransitie

Rotterdam, 26 maart 2021

Rotterdam, 26 maart 2021 – Netbeheerder Stedin investeert in 2021 584 miljoen euro voor het aanleggen, vervangen en digitaliseren van haar gas- en elektriciteitsnetten. In 2015, het jaar dat het klimaatakkoord in Parijs werd getekend, was dat nog 360 miljoen euro. De energietransitie komt op gang en de verduurzaming van Nederland heeft veel impact heeft op het elektriciteitsnet. Daarnaast verwachten onze klanten dat het net onverminderd betrouwbaar blijft. 

De energietransitie is uit de startblokken en heeft als eerste doel een reductie van CO2-uitstoot met 49% ten opzichte van 1990. Stedin investeert in de energietransitie om zonne- en windparken aan te sluiten en de opgewekte elektriciteit te transporteren. Om wijken te verwarmen als zij overgaan naar een warmtevoorziening via (hybride) warmtepompen. En om het toenemende aantal elektrische auto’s te laten op- of ontladen. Tegelijkertijd willen we nog slimmer omgaan met de bestaande ruimte op het elektriciteitsnet door deze optimaal te benutten.

Elektriciteitsnet optimaal benutten

Stedin heeft als netbeheerder een goed beeld van de mogelijkheden van het lokale energienet en kan snel beoordelen of een locatie voor bijvoorbeeld een zonnepark past of dat hiervoor uitbreiding nodig is. Locaties voor zon- en windparken worden afgesproken in de Regionale Energiestrategie (RES). In het verzorgingsgebied van Stedin zijn 11 RES’en actief. Hoe concreter het lukt om de RES’en uit te werken, hoe meer inzicht Stedin heeft in maatschappelijke kosten, ruimtebeslag en tijd die nodig is om het net aan te passen. Door voor locaties te kiezen waar capaciteit beschikbaar is, zijn de doorlooptijden korter en is het gebruik van het energienet zo optimaal mogelijk. Hierdoor blijven de maatschappelijke kosten lager.

7 miljard euro tot 2030

Tot 2030 investeert Stedin zo'n 7 miljard euro om de energietransitie mogelijk te maken. Om financieel gezond te blijven, moet dat zo slim en efficiënt mogelijk. Stedin gebruikt bijvoorbeeld materialen in het elektriciteits- en gasnet zo lang mogelijk. Met datagedreven risicogebaseerd onderhoud wordt bepaald waar vervanging echt nodig is. Daarnaast heeft Stedin een intern besparingsprogramma lopen van 180 miljoen euro tot 2025. Stedin is ook samen met andere netbeheerders in gesprek met de Autoriteit Consument en Markt over de mogelijkheden om de financiering van investeringen in de energietransitie aan te passen.

922 kilometer kabels en leidingen

Totaal legt Stedin dit jaar 680 km elektriciteitskabels en 242 km aan gasleidingen aan en installeert 247.000 slimme energiemeters. Verder is Stedin aan de slag in een aantal grote projecten in de regio.

Den Haag

Stedin breidt de capaciteit van het verdeelstation aan de Houtrustweg uit. Hiermee garandeert Stedin voldoende  capaciteit voor heel Scheveningen. Een druk toeristisch gebied met veel ontwikkelingen en bedrijvigheid. Na dit project breidt Stedin ook het station aan de Vijzelstraat uit. Dit verstevigt het elektriciteitsnet in dit gebied nog meer. Het project aan de Houtrustweg loopt tot eind 2021.

Leidschendam 

In Leidschendam is het winkelcentrum uitgebreid en heropend onder een nieuwe naam: ‘Mall of the Netherlands’. Het moet het grootste winkelcentrum van Nederland worden. Het nabijgelegen verdeelstation aan de  Noordsingel werd al maximaal gebruikt en heeft Stedin vanwege de uitbreiding van het winkelcentrum uitgebreid met een vermogen van 30.000 kilowatt. Het project is gestart in 2019 en dit jaar klaar.

Middelharnis

Op het eiland Goeree-Overflakkee wordt veel duurzame elektriciteit opgewekt. Het aanbod groeit hier jaarlijks nog steeds. Om de grote hoeveelheden groene stroom te kunnen verwerken, is Stedin in 2010 gestart met een grootscheepse uitbreiding van het verdeelstation in Middelharnis. Gefaseerd plaatst Stedin zes grote transformatoren. Ook is er een nieuwe verbinding aangelegd onder het Haringvliet naar het havengebied van Rotterdam. Alle investeringen zijn nodig om de duurzame energie, soms oplopend tot 390.000 kilowatt, het eiland af te transporteren.

Rotterdam

Een van de belangrijkste verdeelstations van Rotterdam staat aan de Dr. Zamenhofstraat. Het voorziet het gehele oosten van de stad tot aan de snelweg bij Brienenoord van stroom: zo’n 250.000 huishoudens en bedrijven, maar ook de metro en de Erasmus Universiteit. De schakelinstallatie, ook wel het hart van het station genoemd, was aan vervanging toe. Stedin rondt het project begin 2022 af.   

Utrecht

Het Utrechtse Science Park breidt steeds meer uit. Naast de hogescholen, de universiteit, onderzoeksinstituten en ziekenhuis het UMC, vestigt het RIVM er zich binnenkort ook. Vanwege de uitbreidingen was een derde transformator nodig in het verdeelstation aan de Sorbonnelaan. Deze transformator levert een extra vermogen van 25.000 kilowatt. Het project is gestart in 2017 en in 2021 af. 

Leusden

In Leusden is er veel extra capaciteit op het elektriciteitsnet nodig. Een woonwijk wordt gasloos, er komen een nieuwe biogascentrale, een koelvriescentrale, en een aantal bedrijven breiden uit. In totaal groeit de vraag met zo’n 18.000 kilowatt. In het verdeelstation van Leusden is een extra transformator geplaatst en moeten er nieuwe 10 kilometerlange elektriciteitskabels van 50.000 Volt naar het hoofdverdeelstation in Soest worden getrokken. Het project is begin 2022 klaar.

Bekijk het Stedin jaarplan 2021*

* Openen in Acrobat Reader om de kaarten in het jaarplan te kunnen gebruiken