Stedin investeert in 2022 nóg meer in netten 

Rotterdam, 31 januari 2022

Stedin investeert in 2022 een bedrag van 672 miljoen euro voor het verstevigen van de energie-infrastructuur. Dit is ruim 15% meer dan vorig jaar en zo’n 40% meer ten opzichte van vijf jaar geleden. De investeringen zijn nodig om de explosieve groei van laadpalen, zonnepanelen, warmtepompen en de elektrificatie van de industrie – energiebesparing en vermindering van de uitstoot van CO2 – te faciliteren. Ook de groei van nieuwbouwwijken, datacenters en distributiehallen met een grote elektriciteitsvraag gaat onverminderd hard door en vraagt om meer transportcapaciteit op het net. Tegelijkertijd werken we aan het veilig en betrouwbaar houden van onze bestaande netten door het vervangen van honderden kilometers elektriciteitskabels en gasleidingen. 

Grondige verbouwing 

De energietransitie zit in een stroomversnelling. De vraag naar elektriciteit is enorm en daarvoor moet het net grondig verbouwd worden. Er zijn honderden kilometers aan kabel nodig om het net te verstevigen en zo te voldoen aan de vraag. Tot 2050 zal in Nederland één op de drie straten open moeten. Koen Bogers, CEO van Stedin: “Stedin is volop bezig met de verbouwing van het net. We vervangen in 2022 ruim 300 kilometer aan elektriciteitskabel en 250 kilometer aan gasleidingen. We verstevigen ons elektriciteitsnet in totaal met meer dan 900 kilometer aan kabels en leidingen*, een toename van 150% ten opzichte van vijf jaar geleden. Daardoor kunnen we bijna 10.000 laadpalen aansluiten, waarmee we circa 2,75 miljoen ‘elektrische tankbeurten’ faciliteren. De versteviging van het elektriciteitsnet zorgt er eveneens voor dat dit jaar ruim twee miljoen zonnepanelen duurzaam opgewekte energie kunnen terugleveren aan het net. Met die duurzame stroom kunnen ruim 200.000 huishoudens koken, wassen et cetera. Verder bouwen we de komende tien jaar via modulair bouwen dertig nieuwe transformatorstations, twee tot vier per jaar. Dit is drie keer zoveel als de afgelopen jaren, toen er gemiddeld één station per jaar werd bijgebouwd.“

Onconventionele maatregelen 

Niet alleen de verbouwing is een grote opgave, het moet bovendien in veel minder tijd gebeuren. Dat vraagt om onconventionele maatregelen, Stedin heeft meer middelen nodig om de doelen van de energietransitie mede mogelijk te maken. Zowel financieel – het bedrag dat we in de netten investeren is de afgelopen vijf jaar met zo’n 40% gestegen – maar ook voor het kunnen uitvoeren van ons vergrote werkpakket. We hebben dringend technisch opgeleid personeel nodig. Op onze bedrijfsscholen leiden we daarom zelf monteurs op, maar dit is niet voldoende. Er is meer nodig. 

Zo moeten we het elektriciteitsnet efficiënter en slimmer gebruiken, beter balanceren, zodat overbelasting van het net afneemt. Bijvoorbeeld door een thuisbatterij voor de opslag van energie en door slim laden. Om een slim energiesysteem goed te laten werken, ontbreken nu de juiste stimulerende maatregelen. Eind vorig jaar stuurden de netbeheerders daarom een brief aan het kabinet met tien urgente punten om de beschikbaarheid van deze middelen en maatregelen te verbeteren. Daarbij is recent het ‘Actieteam Netcapaciteit’ opgericht, een brede samenwerking van veertien partijen, die via een stimuleringsprogramma vaart willen houden in de energietransitie. 

Werkpakket 2022 – regionale projecten inzichtelijk gemaakt met projectenkaart 

In de tussentijd bouwt Stedin dus hard door. Op een online projectenkaart staan de grote projecten in ons werkgebied die we dit jaar afronden en waarmee we concreet bijdragen aan de doelen van de energietransitie. Een aantal van de projecten lichten we hieronder toe.

Den Haag, provincie Zuid-Holland – gasnet

Aan de drukke Jurriaan Kokstraat in Scheveningen ligt, direct naast de trambaan, een hogedrukgasleiding. Om de leiding te vervangen moet de Jurriaan Kokstraat open, dat geeft veel overlast en kost veel geld. Dit is niet wenselijk. Als oplossing gaat Stedin niet de leiding vervangen, maar leggen we nieuwe verbindingen aan via een aantal zijstraten, waaronder de Duinstraat en de Doornstraat. Het gaat in totaal om 1.200 meter. 

Rijswijk, provincie Zuid-Holland – Burgemeester Elsenlaan – gas- en elektriciteitsnet 

Aan de Burgemeester Elsenlaan in Rijswijk worden twee nieuwe woontorens gerealiseerd met een groot aantal appartementen. Wij halen oude gas- en elektriciteitsleidingen weg en leggen nieuwe aan, die voldoende capaciteit bieden voor deze twee woontorens en daarmee toekomstbestendig zijn. Zo kunnen de bewoners ongestoord alle apparaten gebruiken die zij nodig hebben voor hun huishouden. 

Rilland, provincie Zeeland – elektriciteitsnet 

In Rilland, in de gemeente Reimerswaal in het oosten van Zeeland, wordt een aantal grote zonne- en windparken ontwikkeld. Het hoogspanningsstation daar zit aan de maximum capaciteit. Om toch duurzame opwek te kunnen faciliteren, gaan we op station Rilland ‘de vluchtstrook inzetten’. Dit betekent dat de reservetransformator geactiveerd wordt. Hiermee creëren we per 2023 een extra capaciteit van 140 megawatt. Dat is goed voor gemiddeld 400.000 zonnepanelen aan duurzame opwek. 

Rotterdam, provincie Zuid-Holland – Kop van de Beer – elektriciteitsnet 

In de Kop van de Beer ontwikkelt de Haven Rotterdam een ‘Food Hub’ van circa 60 hectare, speciaal ingericht om bedrijven uit de agrofoodsector optimaal te faciliteren. De Kop van de Beer is de noordwestelijke punt van het havengebied Europoort. Grotere voedselbedrijven vestigen hier productielocaties. Voor de energievoorziening realiseren wij er een 25/21 kV-transformatorstation. Door herbruikbare energie te gebruiken, duurzaam om te gaan met water en afval als hulpbron te beschouwen, beperken deze bedrijven de CO2-uitstoot van hun nieuwe fabrieken. En door te kiezen voor Rotterdam als nieuwe thuisbasis, vindt de productie zo dicht mogelijk plaats bij de plek waar de ingrediënten arriveren. Zodoende hoeven er minder kilometers te worden gereden. Op jaarbasis scheelt dat ruim 13.000 vrachtwagenritten. 

Wijk bij Duurstede, provincie Utrecht – elektriciteitsnet 

In Wijk bij Duurstede zijn we bezig om onze installatie flink uit te breiden. Het betreft bijna een verdubbeling van de capaciteit, we verzwaren de transformator van 25 megawatt naar 42 megawatt. Dit doen we om de duurzame initiatieven in dit gebied, waaronder een aantal grote zonnevelden, goed te kunnen faciliteren. Het project is in het najaar van 2022 gereed.

Woerden Honthorst, provincie Utrecht – elektriciteitsnet

We gaan het 10 kV-station in Woerden Honthorst vervangen omdat het verouderd is. Dit station voedt het centrum en het westen van Woerden. Daarbij voegen we stationsautomatisering toe, zodat we het van een afstand kunnen besturen. Ook breiden we het station uit met meer capaciteit, waardoor we klaar zijn voor een grotere energievraag in de toekomst. De werkzaamheden zijn eind 2021 gestart.

* Aanleg: 634 kilometer elektriciteitskabel en 16 kilometer gasleiding. 
Vervanging: 305 kilometer elektriciteitskabel en 250 kilometer gasleiding.