U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.

Stedin maakt vervanging gasleidingen inzichtelijk

Rotterdam, 26 oktober 2016

Stedin laat als eerste netbeheerder in Nederland zien waar de komende jaren de gasleidingen moeten worden vervangen. Door deze gegevens openbaar te maken helpt de netbeheerder gemeenten, woningcorporaties en energiecollectieven om te zien wanneer natuurlijke momenten ontstaan om voor duurzame alternatieven te kiezen in plaats van aardgas. Denk daarbij aan alternatieven als: all electric, Nul-op-de-meter, stadswarmte of verwarming door warmtepompen. Stedin draagt op deze manier bij aan de ambities uit het landelijke Energieakkoord voor een CO2-neutraal Nederland in 2050. 

Afscheid van aardgas

Bij de verbranding van aardgas komt CO2 vrij. In het klimaatakkoord van Parijs is afgesproken om deze CO2-uitstoot fors terugdringen om ernstige klimaatverandering te voorkomen. Dit betekent dat Nederland in de toekomst afscheid neemt van aardgas. Stedin wil met het openbaar maken van de te vervangen gasleidingen andere partijen inzicht geven waar vervanging door alternatieven mogelijk is zonder daarvoor gasleidingen die nog niet aan het einde van de levensduur zitten voortijdig af te schrijven.

Door als netbeheerder gasvervangingen inzichtelijk te maken, zetten we een belangrijke stap.
David Peters, directeur strategie Stedin


,,We moeten in Nederland samen de uitdaging aan om de gebouwde omgeving CO2-neutraal te maken’’, zegt David Peters, directeur Strategie van Stedin. ,,Hoe we dat precies gaan doen weten we nog niet exact. Stukje voor stukje gaan we deze puzzel leggen. Voor Stedin betekent dat dat we lokaal het gesprek met partijen moeten aangaan over waar er in de toekomst gasvervangingen verwacht en duurzame alternatieven kunnen worden toegepast. Want wie CO2-neutraal wil zijn, moet afscheid nemen van aardgas. Door als netbeheerder gasvervangingen inzichtelijk te maken, zetten we een belangrijke stap.’’  

Betere beslissingsmogelijkheden voor duurzame alternatieven

Stedin heeft bijna 2 miljoen klanten met een gasaansluiting. Om deze klanten op een veilige manier van gas te voorzien wordt in het onderhouden en vervangen van de gasleidingen veel maatschappelijk geld geïnvesteerd. Wanneer een gasleiding wordt vervangen gaat deze 30 tot 40 jaar mee. Gemeenten of woningcorporaties wijzen steeds vaker gebieden aan waar aardgas plaats moet maken voor duurzame alternatieven, zoals Nul-op-de-meter. Wanneer de gasleiding in een dergelijk gebied recentelijk is vervangen, wordt een leiding vroegtijdig afgeschreven en maatschappelijk geld weggegooid. Om dit te voorkomen, maakt Stedin inzichtelijk waar gasvervanging op termijn nodig is. Zo kunnen partijen beter beslissen waar duurzame alternatieven kunnen worden toegepast.

gasvervangingsdata StedinVoorbeeld van gasvervangingsdata Rotterdam Delfshaven. Legenda: groen: lagedruk gasleiding ouder dan 30 jaar. Donkerblauw: te vervangen voor 2030. Lichtblauw gasleiding van 30 jaar of jonger. Afbeelding: Stedin

Planmatig aan de slag

,,Lef en daadkracht hebben we nodig om aan onze afspraken uit het Energieakkoord te voldoen’’, meent Leen van Dijke van vereniging Stroomversnelling. ,,Want voor je het weet is het 2050. Gelukkig zien we dat steeds meer partijen, zoals Stedin dit doen. Ieder op de eigen manier. Het aanbieden van data waar gasvervanging op termijn nodig is, helpt echt om Nederland in de toekomst CO2-neutraal te maken. Wij zijn namelijk van mening dat je planmatig aan de slag moet gaan om duurzame alternatieven in de gebouwde omgeving toe te passen. Zo voorkom je verrassingen, kan men op tijd voor juiste alternatieven kiezen en houden we de maatschappelijke kosten in toom.’’

Je moet planmatig aan de slag gaan om duurzame alternatieven in de gebouwde omgeving toe te passen.
Leen van Dijke, vereniging Stroomversnelling


Open data

Stedin biedt informatie met de te vervangen gasleidingen als open data aan en is daarom voor iedereen inzichtelijk. In het bestand staan alleen de gasleidingen die komende 15 jaar moeten worden vervangen en die het gas vanaf het hoofdnet naar huishoudens en bedrijven transporteren. Het bestand en de uitleg zijn te downloaden via www.stedin.net/zakelijk/open-data.

Nationale Klimaattop

Op 26 oktober ondertekent Stedin samen met verschillende gemeenten, provincies en netbeheerders op de Nationale Klimaattop het manifest ‘Aan de slag met wonen zonder aardgas’. Daarnaast riep Stedin eerder dit jaar de rijksoverheid op de verplichting om iedere nieuwbouwwoning op het gasnet aan te sluiten te schrappen. Stedin investeert maatschappelijk geld om jaarlijks zo’n 37.000 nieuwe woningen aan te sluiten op gasnet. Als een volledig duurzame energievoorziening wordt gerealiseerd, worden deze investeringen niet terugverdiend. 

Over Stedin

Stedin is de onafhankelijke netbeheerder in het meest stedelijke gebied van Nederland: het grootste gedeelte van de provincie Zuid-Holland, inclusief de grootste haven van Europa, en de provincie Utrecht. De organisatie is verantwoordelijk voor ontwikkeling, aanleg, beheer, onderhoud en management van energienetten. Stedin is de schakel tussen ruim 2 miljoen klanten en de energieleveranciers. Het bedrijf staat met 3.100 medewerkers voor veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid van energietransport. Stedin is gevestigd in Rotterdam.