U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.

Stedin presenteert Openingsbod Warmtetransitie aan gemeenten

Rotterdam, 14 februari 2020

Stedin en Enduris presenteren het Openingsbod Warmtetransitie aan de gemeenten in hun verzorgingsgebied. Het Openingsbod is een methode waarin drie toonaangevende onderzoeksbureaus onderzoek hebben gedaan naar de mogelijkheden tot verduurzaming van buurten. De uitkomsten die deze dienst levert, kunnen gemeenten helpen bij hun keuze voor een toekomstbestendige warmtevoorziening per buurt. De komende maanden gaan Stedin en Enduris in gesprek met gemeenten in hun werkgebied om de resultaten van dit onderzoek per gemeente te delen en om volgende stappen te bespreken.

Drie onderzoeksbureaus en drie energietoekomsten 

Bij het Openingsbod zijn drie verschillende onderzoeksbureaus betrokken, die elk met een energietransitiemodel hebben gerekend (CEGOIA van CE Delft, Vesta-MAIS uitgevoerd door Ecorys en het Energietransitiemodel-warmtemodule van Quintel). Deze modellen hebben dezelfde drie energietoekomsten onderzocht.

Een energietoekomst kent zijn eigen perspectief op onder andere de beschikbaarheid van duurzame warmte en duurzaam gas. Zo gaat de eerste energietoekomst uit van ruime beschikbaarheid van duurzame warmte en duurzaam gas. De tweede gaat uit van beperkte beschikbaarheid duurzaam gas en overvloedige beschikbaarheid van duurzame warmte. De derde gaat uit van beperkte beschikbaarheid van duurzaam gas en duurzame warmte. In alle drie de toekomsten is duurzame elektriciteit voldoende beschikbaar.

Overlap geeft mate van zekerheid aan

Behalve drie modellen en drie energietoekomsten is er ook gekeken naar de geschiktheid van buurten met woningen, kantoren, scholen en winkel om op korte termijn over te gaan naar een alternatieve warmtevoorziening. Vervolgens kunnen alle 3.500 buurten in de Stedin- en Enduris-werkgebieden op basis van deze uitkomsten onderverdeeld worden in drie categorie├źn: zeker (bij de 10% kansrijke buurten met zeer duidelijke overlap van de uitkomsten), indicatief (bij 15% van de buurten met een duidelijke overlap) en onzeker (de overige 75% van de buurten met onvoldoende overlap van de uitkomsten). Een 'onzekere' uitkomst betekent niet dat de gemeente niets kan doen, ook voor deze buurten zijn er handelingsperspectieven. Deze uitkomsten kunnen voor de gemeenten een startpunt zijn bij het maken van een Transitievisie Warmte, of hen juist helpen de huidige plannen te toetsen. Gemeenten bepalen vanzelfsprekend zelf of ze de uitkomsten delen.

Openingsbod blijft in ontwikkeling

Door het jaarlijks updaten van de methodiek met de dan beschikbare informatie, geeft het steeds een actuele uitkomst. Samen met gemeenten die het Openingsbod gaan gebruiken, willen Stedin en Enduris het Openingsbod verrijken met lokale informatie waarover de netbeheerders niet kunnen beschikken. Ook blijven de netbeheerders voor deze dienst aansluiting zoeken met actuele ontwikkelingen zoals de Startanalyse van het Planbureau voor de Leefomgeving. Het Openingsbod helpt gemeenten een keuze voor een toekomstbestendige warmtevoorziening te maken op basis van zekerheden. En keuzes zijn nodig voor partijen zoals de netbeheerders om het werk voorspelbaar te maken en investeringen te kunnen plannen. 

Kijk voor meer informatie op www.stedin.net/openingsbod