Stedin sluit zich aan bij wereldwijd initiatief voor blockchain

Onbekend, 10 mei 2017

Rotterdam 10 mei –  Stedin bundelt samen met negen internationale energiepartijen haar krachten in de stichting Energy Web Foundation (EWF). EWF is opgericht door het Amerikaanse Rocky Mountains Institute en start up bedrijf Grid Singularity. De partijen willen met het principe van blockchain een efficiëntere energie-uitwisseling tussen energieverbruikers en duurzame energieopwekkers mogelijk maken.
 
David Peters, directeur Strategie en Innovatie van Stedin: “De toepassing van blockchaintechnologie in de energiesector staat nog in de kinderschoenen, maar heeft een disruptief karakter. EWF gaat onderzoeken waar dit de meeste waarde kan hebben. Denk aan nieuwe businessmodellen waar consumenten ook bij betrokken worden, lagere transactiekosten en een efficiënter gebruik van ons netwerk.” 

Lokaal eenvoudiger energie uitwisselen

Peters vervolgt: “Er zijn wereldwijd praktijkvoorbeelden waarbij energie efficiënter wordt uitgewisseld tussen energieopwekkers en -gebruikers onderling. Tien organisaties slaan nu de handen bijeen om die internationale voorbeelden te onderzoeken, te optimaliseren en te kijken welke regels aangepast moeten worden om dit ook wettelijk mogelijk te maken. Wij geloven in partnerschappen. Als netbeheerder kun je dit nooit alleen.” De partijen waarmee Stedin binnen EWF samenwerkt zijn Centrica plc, Elia, Engie, Royal Dutch Shell plc, Sempra Energy, SP Group, Statoil ASA, TWL (Technical Works Ludwigshafen AG) en Tokyo Electric Power Co (Tepco).

Wat is de blockchaintechnologie?

Blockchaintechnologie verlaagt de kosten van transacties. Dat komt omdat slechts één kopie van de gegevens van transacties wordt opgeslagen. Hierdoor zijn afstemming en afhandeling overbodig. Blockchaintechnologie kan in potentie een belangrijke en mogelijk zelfs revolutionaire rol spelen in de energiesector. Belangrijk, omdat de blockchaintechnologie zowel de kosten van energierekeningen kan verlagen als de behoefte aan werkkapitaal bij transacties op de groothandelsmarkten voor gas of elektriciteit. En revolutionair omdat het interactie op het grensvlak tussen distributiesystemen en consumenten mogelijk maakt. Interactie tussen miljoenen energie-installaties, zoals verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsystemen, boilers, elektrische voertuigen, batterijen en zonne-energiesystemen. Bovendien ondersteunt het energieleveranciers en netbeheerders bij het op grote schaal integreren van meer variabele duurzame energiecapaciteit tegen veel lagere kosten.


De toepassing van blockchaintechnologie in de energiesector staat nog in de kinderschoenen, maar kan heel groot worden.
David Peters, directeur Strategie Stedin

Automatiseren van de vraag naar energie

Hervé Touati, president directeur van EWF: “De grootste uitdaging van de energiesector in de 21e eeuw is om meer duurzame energie op een kosteneffectieve manier in het net te integreren bij een grotendeels stabiele of afnemende vraag. De enige manier waarop we dit kunnen doen is door de vraagzijde te automatiseren. Dit kan leiden tot een sterke stijging van het aantal deelnemers dat toegang krijgt tot het net. Dat vereist automatisering op het grensvlak tussen distributiesystemen en consumenten en de integratie van deze automatisering met de groothandelsmarkten. We zijn erg verheugd over de potentiële faciliteiten die blockchaintechnologie biedt om deze visie te realiseren. Blockchain zal niet de enige bouwsteen van het net van de 21e eeuw zijn, maar wel een van de belangrijkste. Bovendien biedt het kosteloos een veel hoger niveau van cybersecurity. Het pakt zo als neveneffect een van de belangrijke zorgpunten ten aanzien van gespreide energiebronnen aan.” 

Hoe gaat EWF te werk?

EWF is een samenwerkingsverband tussen het Rocky Mountain Institute en Grid Singularity. Het Rocky Mountain Institute uit de Verenigde Staten is een onafhankelijke non-profit organisatie die zich richt op het stimuleren van het efficiënt en herstellend gebruik van bronnen. Grid Singularity is als ontwikkelaar van de blockchaintechnologie gespecialiseerd in toepassingen voor de energiesector. Samen met partner Parity Technologies zal Grid Singularity de meest geavanceerde blockchaintechnologie leveren. Daarbij worden de beperkingen op het gebied van snelheid en transactiekosten van de huidige beschikbare blockchains aangepakt.  

Parallel aan de ontwikkeling van een open-source IT-infrastructuur, richt EWF zich op het analyseren van ‘use cases’ (gebruikssituaties). Er worden taskforces ingesteld die de meest veelbelovende cases omzetten in zogenaamde proof-of-concepts en commerciële toepassingen. Er komt een netwerk van applicatieontwikkelaars en er wordt samengewerkt met regelgevende instanties en normalisatie-instituten om de implementatie te vergemakkelijken. EWF zoekt daarbij actief de samenwerking met andere technologieaanbieders die de open-source aanpak ondersteunen voor het wegnemen van obstakels voor toetreding tot de energiemarkt. 

Over Stedin

Duurzame energie voor iedereen. Daar werkt Stedin elke dag aan. Zodat onze ruim twee miljoen klanten kunnen wonen, werken en leven in de meest stedelijke en industriële regio van Nederland: de provincie Utrecht en het grootste deel van Zuid-Holland. Want juist in ons verzorgingsgebied is de energie-infrastructuur complex en de afhankelijkheid van energie groot. Met zo’n 3000 medewerkers werken we aan een duurzaam energiesysteem waarin steeds meer lokaal wordt opgewekt. Een systeem dat ook in de toekomst betrouwbaar en betaalbaar is. En dat we kunnen doorgeven van generatie op generatie.

Over het Rocky Mountain Institute 

Het Rocky Mountain Institute (RMI) is een in 1982 opgerichte onafhankelijke non-profit organisatie die op mondiale schaal energieverbruik transformeert ten behoeve van een schone, welvarende en veilige CO2-arme toekomst. Het betrekt bedrijven, gemeenschappen, instituten en ondernemers bij de versnelling van de invoering van marktgebaseerde oplossingen die op kosteneffectieve wijze een verschuiving bewerkstelligen van fossiele brandstoffen naar efficiëntie en hernieuwbare bronnen. RMI heeft vestigingen in Basalt en Boulder (Colorado), New York City, Washington en Beijing.

Over Grid Singularity en Parity Technologies

Grid Singularity is een technologiebedrijf dat een open-source softwareplatform ontwikkelt voor op blockchaintechnologie gebaseerde energietoepassingen, alsmede aanvullende, decentrale toepassingen die geautomatiseerde, veilige en efficiëntere energieapplicaties mogelijk maken. Grid Singularity's partner en medeoprichter, Parity Technologies, is wereldwijd leider op het gebied van blockchain kerntechnologie. Parity’s software is de stuwende kracht achter een groot deel van het Ethereum netwerk en heeft bewezen de meest betrouwbare blockchainsoftware te zijn. Nieuw ontwikkelde consensustechnologieën, waaronder Parity’s Proof-of-Authority algoritmen, maken de toepassing van deze technologie in de energiesector mogelijk.