Stedin telt 1,7 miljoen nieuwe zonnepanelen op woningen in één jaar

Rotterdam, 23 januari 2024

In 2023 lieten 145.00 consumenten voor een capaciteit van 599 megawattpiek aan nieuwe zonnepanelen aansluiten op het elektriciteitsnet van netbeheerder Stedin (Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland). Omgerekend zijn dit zo’n 1,7 miljoen nieuwe zonnepanelen in een jaar tijd. Dit is bijna een half miljoen panelen meer dan het jaar ervoor en daarmee een nieuw jaarrecord. Op steeds meer woningen liggen zonnepanelen en de zonnestroom die zij produceren zorgt voor steeds meer drukte op het elektriciteitsnet. Stedin roept daarom consumenten op om zoveel als mogelijk van deze zonnestroom direct thuis te gebruiken.

In totaal hebben 594.698 consumenten in het verzorgingsgebied van Stedin zonnepanelen. Al deze zonnepanelen helpen mee om de CO2-uitstoot verder omlaag te brengen. Samen hebben ze een vermogen van 2,1 gigawattpiek. Op een zonnige dag om 12.00 uur levert dat genoeg elektriciteit op om in één klap alle woningen in Zuid-Holland van elektriciteit te voorzien.
 

Tabel groei zonnepanelen Stedin

Tabel: aantallen en vermogens (in megawattpiek) van geregistreerde zonnepanelen van kleinverbruikaansluitingen per provincie binnen het verzorgingsgebied van Stedin op 31-12-2023. Het volledige overzicht per gemeente staat op de website van Stedin. * excl. regio’s Westland, Leiden, Alphen a/d Rijn en de Bollenstreek.
 

Zonnepanelen enorm succes

Zonnepanelen zijn een enorm succes in Nederland. In een paar jaar tijd is Nederland uitgegroeid tot een wereldwijde koploper wat betreft zonnestroom per hoofd van de bevolking. Dat succes komt onder andere door de salderingsregeling, waarbij de consument de teruggeleverde zonnestroom rechtstreeks van z’n verbruik mag aftrekken. Dit zorgt echter steeds vaker voor verborgen kosten en daarmee leidt salderen onbedoeld tot ongelijkheid tussen huishoudens met en zonder zonnepanelen. Dat is de reden waarom de salderingsregeling ter discussie staat en netbeheerders en andere partijen voorstellen de regeling af te bouwen. 
 
CTO David Peters van Stedin: ,,We krijgen steeds vaker signalen dat consumenten twijfelen of zonnepanelen een goede investering zijn. Dat is zorgelijk want we zijn op de goede weg. De politiek moet snel duidelijkheid geven en de salderingsregeling geleidelijk afbouwen. Daarmee stimuleren we consumenten ook beter om zoveel mogelijk van de zonnestroom te gebruiken op het moment dat het er is. Tegelijkertijd werken de netbeheerders hard door om de capaciteit van het elektriciteitsnet uit te breiden. Samen zorgen we ervoor dat zonnestroom een enorm succes is en blijft in Nederland.’’
 

Gebruik zonnestroom direct

Zonnepanelen leveren de meeste elektriciteit als de zon rond het middaguur hoog aan de hemel staat. Er ontstaat dan een piek in de elektriciteitsproductie. Als het voltage (spanning) op de elektriciteitskabel in de straat te hoog wordt, kan er tijdelijk geen zonnestroom teruggeleverd worden. Door zoveel mogelijk van de zonnestroom direct zelf te gebruiken, kunnen consumenten ervoor zorgen dat zonnestroom niet verder de straat, de stad of het land in getransporteerd hoeft te worden. Dat spaart capaciteit op het elektriciteitsnet. Daarom is Stedin’s boodschap: zet elektrische apparaten, zoals de wasmachine, droger of vaatwasser aan als de zon schijnt. Om dit onder de aandacht te brengen startte Stedin vorig jaar zomer de bewustwordingscampagne Zonwassen.nl. De campagne krijgt dit jaar een vervolg.

Zonnerette

Foto: In juni 2023 opende Stedin in Rotterdam een 'zonnerette': een pop-up wasserette die 100% draait op duurzame elektriciteit van de zonnepanelen op het dak.

Uitbreiding capaciteit

Stedin heeft, net als alle netbeheerders, de handen vol aan de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ondanks deze inspanningen neemt het aantal meldingen van uitvallende omvormers toe. Stedin ontving vorig jaar bijna 3000 meldingen, dat is ruim twee keer meer dan het jaar ervoor. Stedin bouwt daarom hard door aan de uitbreiding van haar net. In totaal legt Stedin dit jaar 700 kilometer aan nieuwe kabels in straten en installeert zo’n 400 nieuwe transformatorhuisjes om de aansluiting van zonnepanelen, maar ook warmtepompen en laadpalen in de buurt mogelijk te maken.

 

Geef geïnstalleerde zonnepanelen door

Om goed in de gaten te houden wat de impact van zonnepanelen is op het elektriciteitsnet, vraagt Stedin consumenten hun zonnepanelen te registreren via de website: www.energieleveren.nl. Met deze informatie kan Stedin het energienet stabiel en betrouwbaar houden.