U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.

Stedin transporteert 7,4 miljoen kuub groen gas

Rotterdam, 14 maart 2018

In 2017 transporteerde netbeheerder Stedin 7,4 miljoen kuub groen gas door haar netten. Een lichte toename van 1,4% in vergelijking tot 2016. De hoeveelheid groen gas is genoeg om 4.300 gezinnen een jaar van gas te voorzien. Omgerekend naar elektriciteit is dit 65,25 gigawattuur. Dit is tweeëneenhalf keer zoveel elektrische energie als het grootste zonnepark in Nederland opwekt en voldoende om 18.600 huishoudens een jaar lang op te laten draaien.

Koeien met biogasinstallatie ​Foto: vergister en biogasinstallatie. Bron: iStock

Wat is groen gas?

Groen gas is duurzaam en wordt gemaakt door biogas op te waarderen tot dezelfde kwaliteit als aardgas. Biogas wordt onder andere gemaakt door koeienmest te vergisten. Door het op te waarderen krijgt het biogas het predicaat groen gas en mag het gewoon worden ‘ingevoed’ op het reguliere gasnet van de netbeheerder. In het werkgebied van Stedin zitten vijf groen gas-invoeders; in Bunschoten-Spakenburg, Den Bommel, Beverwijk, Mijdrecht en Vlaardingen. De verwachting is dat in 2018 nog twee invoeders aangesloten worden. Stedin verwacht daarom een stijging van het volume groen gas in het net.  

Groen gas als duurzaam alternatief 

Op de totale hoeveelheid gas dat door de netten van Stedin gaat, speelt groen gas een kleine rol; slechts 0,17%. Toch is groen gas ook een van de duurzame alternatieven voor aardgas. Om de CO2-uitstoot in Nederland omlaag te brengen, wordt na 2050 geen aardgas meer gebruikt om woonhuizen te verwarmen of om op te koken. Hiervoor zijn meerdere alternatieven: warmtenetten, full-electric, geothermie, maar dus groen gas. Het voordeel van groen gas is dat het in het gebruik erg op aardgas lijkt en toch duurzaam is. Consumenten merken geen verschil tussen aardgas en groen gas. Gasfornuizen of cv-ketels hoeven niet te worden aangepast. Daarnaast kan groen gas over de bestaande gasnetten van de netbeheerder worden getransporteerd. Gezien de beperkte productie van groen gas, ziet Stedin dit niet als de oplossing om aardgas te vervangen. Groen gas-producenten kunnen lokaal wel een belangrijke bijdrage leveren aan de overgang van aardgas naar duurzame energie.

Kerncijfers gas Stedin in 2017

Lengte gasnet 23.500 km.
Aantal aansluitingen 1,9 miljoen in Zuid-Holland, Utrecht en Friesland
Transport gas 4,453 miljard m3
Transport groen gas 7,4 miljoen m3, 0,17% van het totale aandeel gas
Aantal invoeders groen gas 4, per 2018: 5 + 2 invoerders binnenkort aangesloten

 

Over Stedin

Samen werk maken van een leefwereld vol nieuwe energie. Daar werkt Stedin elke dag aan. Zodat onze ruim twee miljoen klanten kunnen wonen, werken en leven in de meest stedelijke en industriële regio van Nederland: de provincie Utrecht en het grootste deel van Zuid-Holland. Want juist in ons verzorgingsgebied is de energie-infrastructuur complex en de afhankelijkheid van energie groot. Met zo’n 3000 medewerkers werken we aan een duurzaam energiesysteem waarin steeds meer lokaal wordt opgewekt. Een systeem dat ook in de toekomst betrouwbaar en betaalbaar is. En dat we kunnen doorgeven van generatie op generatie.