Stedin wil personeel kolencentrales klaarstomen voor de energietransitie

Rotterdam, 18 mei 2018

Netbeheerder Stedin juicht het besluit van het kabinet toe om uiterlijk 2030 de Nederlandse kolencentrales definitief te sluiten. Hiermee is wederom een historische beslissing genomen in de richting van een nieuw Nederlands energiesysteem. Iets waar Stedin de komende decennia hard aan zal blijven werken. Een nieuw energiesysteem vraagt om aanpassingen en innovaties, zonder af te doen aan de betrouwbaarheid en betaalbaarheid van de energievoorziening. 

Goed technisch personeel hard nodig 

Het sluiten van de kolencentrales heeft grote gevolgen voor het huidige personeel van de centrales. Marc van der Linden, CEO Stedin Groep: ,,We zien de komende jaren de vraag naar technisch personeel enorm toenemen. In de kolencentrales werken honderden goed opgeleide mannen en vrouwen met een technische achtergrond. Deze mensen hebben we keihard nodig, want zij zijn onmisbaar voor het slagen van de energietransitie. We vinden het daarom onze taak om deze mensen en hun talenten te behouden voor de energiesector. Stedin gaat graag met de centrales, overheid, vakbonden en andere instanties aan de slag om een goed omscholingsprogramma voor personeel van de kolencentrales op te zetten.’’

Kolencentrale Rotterdamse haven

Stedin hecht grote waarde aan duurzame bedrijfsvoering, ook op sociaal-maatschappelijk gebied. Eerder lanceerde Stedin initiatieven om werkzoekenden met een technische achtergrond via de bedrijfsschool op te leiden tot monteur. Daarnaast zet Stedin zich ook in om mensen met een beperking aan een baan te helpen, in lijn met de Participatiewet.