U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.


TenneT, Liander en Stedin breiden elektriciteitsnet Zuidplaspolder uit 

Zevenhuizen, 18 december 2020

Zevenhuizen, 18 december 2020 – Netbeheerders TenneT, Stedin en Liander breiden samen het elektriciteitsnet in de Zuid-Hollandse Zuidplaspolder uit. De afgelopen jaren is de elektriciteitsvraag in dit gebied fors gegroeid. Hierdoor raakt het elektriciteitsnet langzaamaan vol. Om de huidige krapte op het elektriciteitsnet in deze regio op te lossen en om tegemoet te komen aan de groeiende elektriciteitsvraag bouwen de netbeheerders een nieuw hoogspanningsstation langs de A12 - N219 bij Zevenhuizen in de gemeente Zuidplas. Eind 2024 moet het station klaar zijn.

Netuitbreiding

De komende jaren neemt de elektriciteitsvraag naar verwachting toe, door verduurzaming van huizen, elektrisch vervoer en intensivering en elektrificatie van bedrijven. Daarnaast krijgt de regio te maken met een groot en groeiend aanbod van duurzame elektriciteit opgewekt in wind- en zonneparken. Om het capaciteitstekort in deze regio op te lossen én om de energietransitie mogelijk te maken, versterken netbeheerders TenneT, Liander en Stedin het elektriciteitsnet in Zuid-Holland.
TenneT bouwt ook een hoogspanningsstation naast het bestaande hoogspanningsstation Bleiswijk in de gemeente Lansingerland. Om de hoogspanningsstations met elkaar te verbinden, legt TenneT een ondergrondse hoogspanningsverbinding aan tussen Bleiswijk en Zevenhuizen. In Zevenhuizen zetten Liander en Stedin de elektriciteit om van 150.000 Volt (150 kV) naar 50.000 Volt en 21.000 Volt en transporteren het naar consumenten en bedrijven in de Zuidplaspolder. 

Aanpassen bestemmingsplannen

De bouw van het nieuwe  hoogspanningsstation Zuidplaspolder is een flinke operatie. De voorbereiding hiervoor is twee jaar geleden al begonnen. Voor de bouw en de aanleg van de kabelverbindingen moeten de bestemmingsplannen worden aangepast. De gemeenten Zuidplas, Waddinxveen en Lansingerland zijn hierbij betrokken. Als dat is afgerond, kunnen de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van het station en het aanleggen van de kabels vanaf medio 2022 beginnen. Naar verwachting is het station eind 2024 klaar voor gebruik. 

Tijdelijke oplossing; flexibiliteitsmarkt Liander en Stedin

Om bedrijven en producenten van groene stroom zoveel mogelijk te kunnen voorzien in de gewenste capaciteit zijn Liander en Stedin een flexibiliteitsmarkt gestart. Dit is een slim systeem waarbij vraag en aanbod van elektriciteit op elkaar worden afgestemd. Zo kunnen meer partijen gebruik maken van de ruimte op het net en wordt overbelasting van het elektriciteitsnet op piekmomenten voorkomen. Tuinders in dit gebied verschuiven hun vraag en aanbod in tijd. Via slimme systemen kan duurzaam opgewekte energie worden opgeslagen en energieverbruik tijdelijk worden uitgesteld, zonder dat de verbruiker zijn gedrag hoeft aan te passen. De flexibiliteitsmarkt zorgt dat een deel van de klanten alsnog de gewenste netcapaciteit heeft gekregen, maar kan helaas niet alle klanten die op extra netcapaciteit wachten in hun wens voorzien. 

Zuidplaspolder  

De Zuidplaspolder is een overwegend groen en agrarisch gebied tussen Rotterdam, Zoetermeer en Gouda. Het gebied heeft twee regionale netbeheerders: Stedin (Waddinxveen, Nieuwerkerk a/d IJssel) en Liander (Zevenhuizen, Moerkapelle, Boskoop). TenneT is netbeheerder van het Nederlandse hoogspanningsnet.