U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.

Vitens en Stedin gaan slim samenwerken

Rotterdam, 9 mei 2018

Utrecht, 9 mei 2018 - Netbeheerder Stedin en waterbedrijf Vitens gaan nauwer samenwerken en zo onder andere de dienstverlening voor klanten  te verbeteren. Marc van der Linden (CEO Stedin) en Marike Bonhof (lid directie Vitens) tekenden hiervoor een Letter of Intent. 

De werkgebieden van Stedin en Vitens overlappen elkaar in de provincie Utrecht. Daardoor komen de twee bedrijven elkaar vaak tegen bij werkzaamheden. Door nu structureel samen te werken kan bijvoorbeeld voorkomen worden dat straten twee keer kort achter elkaar opgebroken worden op dezelfde plek. De twee bedrijven verwachten dat intensievere samenwerking bijdraagt aan het verhogen van de klanttevredenheid en dat de productiviteit bij het vervangen van bijvoorbeeld gas- en waterleidingen fors omhoog kan door deze werkzaamheden gecombineerd uit te voeren. 

Structureel samenwerken loont

In de afgelopen jaren werkten Stedin en Vitens al regelmatig samen. Van structureel samenwerken kwam het echter nog niet. Marike Bonhof lid directie Vitens: Met deze samenwerking zetten we met Stedin het gemak voor onze klanten voorop. Door met elkaar in een vroeg stadium samen te werken zijn we in staat onze klanten betere diensten te leveren tegen lagere kosten”. 

Stedin en Vitens zijn enthousiast over het gezamenlijk aanpakken van werkzaamheden. CEO Marc van der Linden (Stedin): “Opengebroken straten vormen een grote ergernis bij onze klanten. We kunnen die ergernis terugdringen door slimmer samen te werken. Ons energienet en het waternet van Vitens liggen op veel plekken naast elkaar in de grond. Het is dus eigenlijk heel logisch dat we ook proberen zoveel mogelijk samen werkzaamheden uit te voeren. Dit voorkomt extra overlast bij klanten.” 

Door nu voor en achter de schermen meer samen te werken kunnen Stedin en Vitens die ergernis structureel terug dringen. Dat betekent dat er niet alleen op straat meer wordt samen gewerkt, maar juist ook achter de schermen in de voorbereiding. 

Voordeel op veel gebieden

Stedin en Vitens gaan de komende tijd verder onderzoeken op welke vlakken er nog meer kan worden samengewerkt. Naast het verminderen van hinder door werkzaamheden, valt er ook voordeel te halen op het gebied van veranderende wetgeving, werving van technisch personeel en datamanagement. 

Over Stedin

Samen werk maken van een leefwereld vol nieuwe energie. Daar werkt Stedin elke dag aan. Zodat onze ruim twee miljoen klanten kunnen wonen, werken en leven in de meest stedelijke en industriële regio van Nederland: de provincie Utrecht en het grootste deel van Zuid-Holland. Want juist in ons verzorgingsgebied is de energie-infrastructuur complex en de afhankelijkheid van energie groot. Met zo’n 3000 medewerkers werken we aan een duurzaam energiesysteem waarin steeds meer lokaal wordt opgewekt. Een systeem dat ook in de toekomst betrouwbaar en betaalbaar is. En dat we kunnen doorgeven van generatie op generatie. 

Over Vitens 

Vitens is het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland. We leveren topkwaliteit drinkwater aan 5,7 miljoen mensen en bedrijven in de provincies Flevoland, Friesland, Gelderland, Utrecht en Overijssel en gemeenten in Drenthe en Noord-Holland. Met circa 1.400 medewerkers, 100 productiebedrijven en een leidingnet van 49.500 kilometer wordt jaarlijks 335 miljoen m3 water geleverd. De jaaromzet bedraagt ongeveer 315 miljoen euro. De aandelen van Vitens zijn voor 100% in handen van lokale en regionale overheden. De waterprijs per liter is € 0,001.