U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.

Woningbouwer in de lead bij aanleg nutsvoorzieningen

Rotterdam, 20 juni 2018

Bouwprojecten kunnen sneller opgeleverd worden wanneer de woningbouwer de regie krijgt over het aanlegproces van nutsvoorzieningen. Dat concluderen de samenwerkende partners Stedin, VolkerWessels, Baas en Evides Waterbedrijf na afronding van een eerste positieve pilot.

Het huidige proces om nieuwe woonwijken te bouwen is zeer complex door veelheid aan betrokken partijen: projectontwikkelaar, woningbouwer, water- en telecombedrijf en netbeheerder. Allemaal moeten zij met een strakke maar tegelijk flexibele agenda aan de slag, zowel in de voorbereiding als op de bouwplaats zelf. Stedin startte daarom een initiatief om een nieuwe werkwijze te verkennen waarbij de nutspartijen geen operationele rol meer vervullen in het bouwproces.

Stedin toetst deze werkwijze enerzijds om tot oplossingen te komen voor de problemen in nieuwbouw en anderzijds om te verkennen of zo’n werkwijze straks ook toepasbaar kan zijn om de transitie naar aardgasloos te kunnen faciliteren. Judith Koole, COO van Stedin: “De komende twee decennia moeten wij zo’n 6.000 woningen per maand ‘van het aardgas’ afkoppelen. Daarnaast gaan we in Nederland jaarlijks zo’n 75.000 nieuwe huizen erbij bouwen. Dat is een enorme opgave. Als we wachten tot het op ons afkomt, dan zijn we zeker te laat. Daarom gaan we nu al kijken hoe we die toename van de werkdruk kunnen beperken. Slimmer samenwerken kan dan al oplossingen bieden. Uiteraard kijken we goed waar deze werkwijze ingezet kan worden en blijven we toezien op de kwaliteit van de oplevering”.

Een eerste proef in Maassluis is succesvol, aldus de partners. Erik ten Hove van VolkerWessels: “In Maasluis hebben we woningen volgens ons MorgenWonen concept gebouwd. Deze woningen worden op locatie binnen een dag gebouwd en nu kunnen de aansluitingen ook op dezelfde dag door ons gedaan worden. Op die manier zijn we nog sneller klaar”. Arno Bindt van Evides: “Samenwerken in de keten zorgt voor grotere efficiëntie. Deze pilot laat zien dat het werk sneller en goedkoper kan en dat is prettig voor de klant”. Roy Pals van Baas: “Door vroegtijdig bij elkaar aan te sluiten (bij intake van het project) wordt de aanleg van NUTS- en datavoorzieningen, integraal onderdeel van de bouwplanning en kunnen deze voorzieningen Just in Time worden geleverd”. Judith Koole van Stedin: “Die energietransitie vlot trekken lukt alleen als we goed samenwerken. Dit initiatief is daar een goed voorbeeld van”. In juni en september staan twee volgende pilots op de rol. Of deze werkwijze breed zal worden uitgerold is afhankelijk van de uitkomsten van deze pilots.

Over Stedin

Samen werk maken van een leefwereld vol nieuwe energie. Daar werkt Stedin elke dag aan. Zodat onze ruim twee miljoen klanten kunnen wonen, werken en leven in de meest stedelijke en industriële regio van Nederland: de provincie Utrecht en het grootste deel van Zuid-Holland. Want juist in ons verzorgingsgebied is de energie-infrastructuur complex en de afhankelijkheid van energie groot. Met zo’n 3000 medewerkers werken we aan een duurzaam energiesysteem waarin steeds meer lokaal wordt opgewekt. Een systeem dat ook in de toekomst betrouwbaar en betaalbaar is. En dat we kunnen doorgeven van generatie op generatie.