Sponsorverzoeken


Sponsoractiviteiten van Stedin sluiten altijd direct of indirect aan bij de strategie van Stedin. Maar er zijn meer uitgangspunten waaraan wij sponsorverzoeken toetsen.

Uitgangspunten

  • De gesponsorde of de gesponsorde activiteit is passend in relatie tot ons domein en onze doelstellingen;
  • De gesponsorde of gesponsorde activiteit is respectievelijk gevestigd en/of vindt plaats in ons werkgebied;
  • De gesponsorde is onomstreden, deskundig, niet politiek - of religieus gedreven, geen individu en niet in (juridisch) conflict met Stedin;
  • De gesponsorde levert een tegenprestatie aan Stedin in de vorm van publiciteit, exposure en/of hospitality;
  • De kosten/baten-verhouding van de sponsorovereenkomst is in balans en past binnen het sponsorbudget van Stedin;
  • Het sponsorverzoek is duidelijk, consistent en goed onderbouwd.

Sponsorverzoek

Voldoet uw sponsorverzoek aan bovenstaande criteria? Dan kunt u uw verzoek sturen naar sponsoring@stedin.net. De afdeling Corporate Communicatie zorgt er dan voor dat uw verzoek wordt opgepakt.