U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.

Heeft u een sponsorverzoek?

Sponsoractiviteiten van Stedin sluiten altijd direct of indirect aan bij de strategie van Stedin. Maar er zijn meer uitgangspunten waaraan wij sponsorverzoeken toetsen.

Uitgangspunten

  • De gesponsorde of de gesponsorde activiteit is passend in relatie tot ons domein en onze doelstellingen;
  • De gesponsorde of gesponsorde activiteit is respectievelijk gevestigd en/of vindt plaats in ons werkgebied;
  • De gesponsorde is onomstreden, deskundig, niet politiek - of religieus gedreven, geen individu en niet in (juridisch) conflict met Stedin;
  • De gesponsorde levert een tegenprestatie aan Stedin in de vorm van publiciteit, exposure en/of hospitality;
  • De kosten/baten-verhouding van de sponsorovereenkomst is in balans en past binnen het sponsorbudget van Stedin;
  • Het sponsorverzoek is duidelijk, consistent en goed onderbouwd.

Sponsorverzoek

Voldoet uw sponsorverzoek aan bovenstaande criteria? Dan kunt u uw verzoek sturen naar sponsoring@stedin.net. De afdeling Corporate Communicatie zorgt er dan voor dat uw verzoek consequent en correct wordt afgehandeld. In de meeste gevallen verwacht Stedin een tegenprestatie en worden deze en andere sponsorafspraken vastgelegd in een sponsorovereenkomst.