DE VOORDELEN VAN
DE SLIMME METER

MAKKELIJK

Met uw toestemming, lezen wij de slimme meter op afstand uit en geven de meterstanden door aan uw energieleverancier. Handmatig meterstanden doorgeven is daarom verleden tijd. Daarnaast hoeft onze meteropnemer ook niet meer langs te komen om uw standen op te nemen.

NAUWKEURIGE EINDAFREKENING

Uw eindafrekening is altijd gebaseerd op exacte meterstanden. Vergat u in het verleden uw meterstanden door te geven? Dan schatte uw energieleverancier uw meterstanden op historisch verbruik. Door de slimme meter kan uw energieleverancier de eindafrekening baseren op exacte meterstanden. 

SCHAKELEN TUSSEN DAG- EN NACHTTARIEF

De slimme meter schakelt met een ingebouwde klok automatisch tussen het dag- en goedkopere nachttarief. Het omschakelen tussen dag- en nachttarief gebeurt bij oude meters via het zogeheten TF-signaal dat over het elektriciteitsnet wordt verspreid. Per 1 juli 2021 verdwijnt het TF-signaal. U kunt dan alleen van het dag- en nachttarief gebruik maken wanneer u een slimme meter heeft.

ENERGIE BESPAREN

U ontvangt iedere maand een verbruiksoverzicht via uw energieleverancier. Energieleveranciers zijn verplicht u dit overzicht te versturen als u een slimme meter heeft. Regelmatig inzicht in uw energieverbruik helpt u besparen. Lees hier meer over wat u kunt lezen op uw vebruiksoverzicht.

KLAAR VOOR DE TOEKOMST

We leven in een wereld waar steeds meer mensen elektrisch rijden en zelf energie opwekken. Dit vraagt veel van ons energienet en daarom is een goede afstemming tussen de vraag naar energie en het aanbod ervan belangrijk. Slimme meters helpen ons het energienet efficiënt te beheren.

ZELF ENERGIE OPWEKKEN

De slimme meter registreert meteen hoeveel energie u teruglevert aan het net. De slimme meter is in tegenstelling tot een traditionele meter ook geijkt om terug te leveren. Hij meet dus nauwkeurig hoeveel energie u opwekt en registreert dit op aparte telwerken. Bij een traditionele meter kunnen we de nauwkeurigheid niet garanderen.

FLEXIBELE TARIEVEN

Energieleveranciers bieden in de nabije toekomst variabele energietarieven aan. U betaalt dan  tarieven die per dag en per uur verschillen en afhankelijk zijn van de inkoopprijzen van energie op de stroom- en gasbeurs. U betaalt meer  als de vraag naar energie groter is dan het aanbod. En schijnt de zon volop? Dan zakt de prijs.  Met de slimme meter kan uw energieleverancier uw verbruik elk kwartier tegen een ander tarief verrekenen.