Slimme meter
en zonnepanelen

Wilt u zelf energie opwekken? Heeft u of overweegt u zonnepanelen aan te schaffen? Dan is het verstandig om uw huidige traditionele meter te vervangen voor een slimme meter. Vergeet niet om uw zonnepanelen te registreren.

Slimme meter registreert
wat u opwekt

Wanneer u zonnepanelen heeft of overweegt deze aan te schaffen wilt u graag zien hoeveel stroom u opwekt. De slimme elektriciteitsmeter geeft u dit inzicht. Wij leggen u graag de verschillen uit tussen het registreren van de opgewekte stroom bij een slimme meter en het registreren van de opgewekte stroom bij een traditionele meter.

Slimme meter

  • De slimme meter heeft vier telwerken: twee voor het registreren van uw energieverbruik (hoog en laag tarief) en twee voor uw teruglevering (hoog en laag tarief). De slimme meter kan alleen de hoeveelheid energie meten die u afneemt van het elektriciteitsnet of die u teruglevert aan het elektriciteitsnet. Dit gebeurt met de afzonderlijke telwerken. Opgewekte energie die u zelf verbruikt, wordt dus niet door een afzonderlijk telwerk geregistreerd. 
  • Als u gebruikmaakt van subsidie, bijvoorbeeld de SDE-subsidieregeling, heeft u ook een brutoproductiemeter nodig om te registreren hoeveel u totaal aan stroom opwekt met uw zonnepanelen. 
  • De slimme meter is geijkt en goedgekeurd voor zowel levering als teruglevering, dus de meting is op alle telwerken correct.
  • Op de slimme meter kunt u energieverbruiksmanagers aansluiten op de meter. Zo kunt u uw verbruik en teruggeleverde energie continu volgen.

Traditionele meter

  • De traditionele meter is alleen geijkt voor levering. Voor het terugdraaien van de meter heeft er geen ijkproces plaatsgevonden. Dat betekent, dat er niet gegarandeerd kan worden dat de meter de opgewekte energie juist meet. Het kan voorkomen dat u meer energie opwekt dan de meter registreert en u daardoor vergoeding misloopt. Dit kunnen wij niet controleren.
  • De kans is aanwezig dat de traditionele draaischijfmeter een teruglooprem heeft. Deze meters kunnen niet of beperkt terugdraaien. Dat betekent dat wanneer op een (zonnige) dag meer wordt opgewekt dan op dat moment wordt verbruikt, de teruglevering niet wordt geregistreerd en u daar ook geen vergoeding voor krijgt.
  • Wanneer de meter minder teruglevering registreert, dan heeft dit invloed op de terugverdientijd van uw zonnepanelen: dit duurt langer.

Wat is salderen?

Met uw zonnepanelen wekt u energie op. Een deel daarvan verbruikt u zelf. De rest levert u terug aan het openbare elektriciteitsnet. Maar als de zon niet schijnt, heeft u natuurlijk ook energie nodig. Op dat moment verbruikt u meer dan dat u zelf opwekt en krijgt u energie geleverd van uw energieleverancier. De slimme elektriciteitsmeter registreert de geleverde en opgewekte energie op aparte telwerken.

Op uw jaarrekening staat hoeveel energie u geleverd kreeg van het energiebedrijf. Dat staat vermeld in kWh. Daarvan wordt de energie die u hebt teruggeleverd afgetrokken. Deze aftreksom heet salderen. U betaalt alleen voor de energie die overblijft nadat de opgewekte energie eraf getrokken is.

Voorbeeld 
Uw energieverbruik is ongeveer 3500kWh waardoor uw energieleverancier u 3500 kWh levert. Uw zonnepanelen leveren 2000 kWh op. Daarvan gebruikt u zelf 1000 kWh. U levert dan 1000 kWh terug aan het openbare elektriciteitsnet. Van de 3500 kWh wordt de door u teruggeleverde energie 1000 kWh afgetrokken. U moet nog voor 2500 kWh betalen.

Let op!

  • U moet de elektriciteit via dezelfde aansluiting terugleveren als waarmee het energiebedrijf u elektriciteit levert. Alleen dan is saldering mogelijk.
  • De regels voor saldering en terugleververgoeding gelden alleen als u een kleinverbruikersaansluiting heeft. Dat is een aansluiting tot 3x80Ampère. Op onze website kunt u de grootte van uw aansluiting controleren.
  • Niet alle energie die u teruglevert telt mee voor het salderen. Er is een grens vastgesteld. Dit heet de salderingsgrens. Lees hieronder wat deze grens betekent en hoe deze berekend wordt.

Terugleveren van energie

Wekt u meer energie op met uw zonnepanelen dan u verbruikt? Dan levert u de overgebleven energie terug aan het elektriciteitsnet. Uw energieleverancier geeft u hiervoor een terugleververgoeding. Zij bepalen zelf de hoogte van de terugleververgoeding. De ACM stelt de minimale terugleververgoeding vast om consumenten te beschermen. De overheid heeft een grens gesteld aan de hoeveelheid teruggeleverde energie waarvoor u een vergoeding krijgt. Dit heet de salderingsgrens.

Wat is de salderingsgrens?

De salderingsgrens is de hoeveelheid energie die u van uw energieleverancier geleverd heeft gekregen. Deze is voor iedereen anders. U vindt de aan u geleverde energie (en dus uw persoonlijke salderingsgrens) op uw jaarrekening.

Voorbeeld 
Uw energieleverancier levert u 500 kWh. Uw zonnepanelen leveren 2200 kWh op. Daarvan gebruikt u zelf 1000 kWh. U levert dan 1200 kWh terug aan het openbare net. De salderingsgrens is de geleverde energie van het energiebedrijf. In dit voorbeeld is dat 500 kWh. Van de 500 kWh zou de door u terug geleverde hoeveelheid van 1200 kWh afgetrokken moeten worden. Maar omdat er een salderingsgrens is van 500 kWh, wordt er maar tot 500 kWh afgetrokken. Voor de 700 kWh die overblijft, ontvangt u een terugleververgoeding.

Bron: ACM