Spanningsdips

De spanningskwaliteit op een aansluitpunt moet voldoen aan internationaal vastgestelde normen. Daarnaast worden in de Netcode Elektriciteit aanvullende eisen gesteld. Naleving daarvan wordt bewaakt door de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Een belangrijk verschijnsel op het gebied van spanningskwaliteit is een spanningsdip. Dit is een kortdurende verlaging van de spanning en wordt veelal veroorzaakt door kortsluiting in het elektriciteitsnet, het inschakelen van grote belastingen en externe invloeden zoals weersomstandigheden. Op basis van de duur en diepte – waarbij de restspanning is uitgedrukt als percentage van de referentiespanning – is in de Netcode Elektriciteit vastgesteld of een spanningsdip hinderlijk kan zijn voor aangeslotenen.

Een hinderlijke dip heeft een relatief lange duur en/of een lage restspanning en kan leiden tot stilvallen van machines en apparaten waardoor processen kunnen worden verstoord. Een niet-hinderlijke dip is een kortdurende verlaging van de spanning waar een aangeslotene zelf maatregelen tegen kan nemen. Veruit de meeste spanningsdips zijn niet hinderlijk omdat ze door beveiligingsinstellingen in omvang worden beperkt.

Op deze pagina worden spanningsdips getoond die zijn geregistreerd in het middenspanningsnet van Stedin en bij klanten met een hoogspanningsaansluiting. De tabel wordt dagelijks geüpdatete en toont spanningsdips tot één jaar geleden.

Datum Meetlocatie Duur(s) Rest-
spanning
Referentie- spanning(V) Classificatie Vermoedelijke oorzaak Opmerkingen
23-01-2020 21:28 MD186_106069103_TT094 Walburg 13kV 0.860 86% 13219.976 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
23-01-2020 21:28 MD160_107090302_TT098 Oranjelaan 13kV 0.660 87% 13283.357 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
23-01-2020 11:59 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.050 75% 10402.144 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
23-01-2020 11:58 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.050 75% 10400.168 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
23-01-2020 11:58 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.050 76% 10397.336 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
23-01-2020 11:57 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.040 79% 10394.223 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
23-01-2020 11:57 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.050 75% 10391.131 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
23-01-2020 11:56 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.040 77% 10392.517 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
23-01-2020 11:56 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.040 82% 10390.508 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
23-01-2020 11:55 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.040 77% 10388.256 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
23-01-2020 11:54 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.040 79% 10388.016 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
23-01-2020 11:54 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.040 79% 10386.357 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
23-01-2020 11:54 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.040 79% 10384.521 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
23-01-2020 11:54 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.040 80% 10382.089 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
23-01-2020 11:54 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.040 82% 10377.943 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
23-01-2020 11:53 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.010 90% 10374.567 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
23-01-2020 11:53 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.020 85% 10369.744 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
23-01-2020 11:53 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.020 87% 10369.154 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
23-01-2020 11:53 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.040 78% 10369.300 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
23-01-2020 11:53 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.040 76% 10370.105 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
23-01-2020 11:53 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.050 77% 10371.358 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
23-01-2020 11:53 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.040 82% 10372.054 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
23-01-2020 11:53 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.040 78% 10372.442 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
23-01-2020 11:53 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.060 79% 10372.903 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
23-01-2020 11:53 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.050 76% 10373.587 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
23-01-2020 11:52 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.050 76% 10374.132 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
23-01-2020 11:52 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.040 78% 10374.544 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
23-01-2020 11:52 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.050 78% 10375.206 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
23-01-2020 11:52 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.040 82% 10377.092 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
23-01-2020 11:52 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.020 88% 10377.875 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
23-01-2020 11:52 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.070 67% 10378.382 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
23-01-2020 11:52 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.050 78% 10376.301 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
23-01-2020 11:52 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.040 78% 10374.606 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
23-01-2020 11:52 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.040 80% 10371.196 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
23-01-2020 11:52 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.040 79% 10368.048 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
23-01-2020 11:52 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.040 82% 10367.834 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
23-01-2020 11:52 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.040 81% 10365.175 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
23-01-2020 11:52 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.040 81% 10365.105 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
23-01-2020 11:52 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.040 78% 10365.737 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
23-01-2020 11:52 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.040 79% 10365.340 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
23-01-2020 11:51 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.040 77% 10365.162 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
23-01-2020 11:51 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.040 77% 10365.160 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
23-01-2020 11:51 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.040 79% 10362.594 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
23-01-2020 11:51 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.040 77% 10361.292 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
23-01-2020 11:51 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.040 78% 10361.589 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
23-01-2020 11:51 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.040 80% 10361.661 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
23-01-2020 11:51 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.040 79% 10362.077 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
23-01-2020 11:51 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.040 81% 10362.709 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
23-01-2020 11:51 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.040 81% 10363.054 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
23-01-2020 11:51 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.040 83% 10355.756 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
23-01-2020 11:51 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.040 79% 10355.962 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
23-01-2020 11:51 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.040 79% 10352.016 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
23-01-2020 11:51 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.040 80% 10351.645 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
23-01-2020 11:51 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.040 78% 10351.674 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
23-01-2020 11:51 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.050 77% 10351.879 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
23-01-2020 11:50 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.040 79% 10351.986 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
23-01-2020 11:50 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.050 77% 10352.524 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
23-01-2020 11:50 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.040 81% 10352.654 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
23-01-2020 11:50 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.050 76% 10352.847 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
23-01-2020 11:50 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.050 77% 10353.234 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
23-01-2020 11:50 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.050 77% 10353.811 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
23-01-2020 11:50 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.040 77% 10354.144 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
23-01-2020 11:50 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.050 79% 10353.623 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
23-01-2020 11:50 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.050 77% 10353.188 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
23-01-2020 11:50 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.210 60% 10347.267 Hinderlijk Kortsluiting in het net
21-01-2020 21:50 MD187_6754_S075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.390 59% 10587.139 Hinderlijk Kortsluiting in het net
21-01-2020 21:49 MD187_6754_S075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.080 89% 10585.403 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
21-01-2020 21:49 MD187_6754_S075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.040 82% 10590.078 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
21-01-2020 21:49 MD187_6754_S075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.050 51% 10590.383 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-01-2020 15:09 MD150_1796_S054 Jutphaas 10kV 0.210 59% 10511.653 Hinderlijk Kortsluiting in het net
12-01-2020 03:26 MD156_2168_S049 Leusden 10kV 0.057 74% 10415.199 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
12-01-2020 03:26 MD156_2168_S049 Leusden 10kV 0.080 72% 10415.722 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
12-01-2020 01:13 MD156_2168_S049 Leusden 10kV 0.060 64% 10405.364 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
12-01-2020 01:13 MD156_2168_S049 Leusden 10kV 0.040 64% 10405.716 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
12-01-2020 01:13 MD156_2168_S049 Leusden 10kV 0.070 63% 10404.307 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
12-01-2020 01:13 MD156_2168_S049 Leusden 10kV 0.060 69% 10405.329 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
12-01-2020 01:13 MD156_2168_S049 Leusden 10kV 0.060 68% 10406.229 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
12-01-2020 01:12 MD156_2168_S049 Leusden 10kV 0.060 56% 10406.915 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
12-01-2020 01:12 MD156_2168_S049 Leusden 10kV 0.060 57% 10407.115 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
11-01-2020 20:21 MD147_TH064_TH064 HVS-Ypenburg 25kV 0.970 74% 25416.795 Hinderlijk Kortsluiting in het net
11-01-2020 20:21 MD168_RWKB_TT062 Treubstraat 10kV 0.970 73% 10579.079 Hinderlijk Kortsluiting in het net
11-01-2020 06:23 MD166_3261_S066 Soest 2 10kV 0.230 87% 10512.627 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
11-01-2020 06:23 MD167_3259_S045 Soest de Zoom 10kV 0.220 89% 10424.474 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
11-01-2020 06:23 MD120_111_S061 Amersfoort 2 10kV 0.260 64% 10613.752 Hinderlijk Kortsluiting in het net
11-01-2020 06:22 MD120_111_S061 Amersfoort 2 10kV 0.100 88% 10621.432 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
10-01-2020 21:52 MD156_2168_S049 Leusden 10kV 0.060 60% 10459.169 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
09-01-2020 19:01 MD185_756_TT077 Waaiersluis 10kV 1.100 86% 10576.096 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
09-01-2020 19:01 MD126_401_TT071 Bloemendaal 10kV 1.110 86% 10566.559 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
09-01-2020 19:01 MD131_810_TT073 Broekvelden 10kV 1.110 86% 10522.063 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
09-01-2020 19:01 MD127_1076_TT072 Bolwerk 10kV 1.100 86% 10450.838 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
09-01-2020 19:01 MD128_1076_TT072 Bolwerk 10kV 1.100 87% 10484.656 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
07-01-2020 14:22 MD194_ZTM2_TT043 Zoetermeer 2 10kV 0.040 80% 10494.015 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
07-01-2020 13:23 MD194_ZTM2_TT043 Zoetermeer 2 10kV 0.050 76% 10485.219 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
06-01-2020 15:38 MD177_2380_ Montfoort 10kV 0.190 82% 10390.663 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
06-01-2020 01:06 MP502_106090001_TK057 DU PONT CHEMOURS 50kV 0.541 90% 29890.939 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
06-01-2020 01:06 MP502_106090001_TK057 DU PONT CHEMOURS 50kV 0.541 90% 29890.939 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
06-01-2020 01:06 MD142_106020070_TT082 Hardinxveld 13kV 0.470 90% 10300.672 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
06-01-2020 01:06 MD160_107090302_TT098 Oranjelaan 13kV 0.610 90% 13111.514 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
06-01-2020 01:06 MP502_106090001_TK057 DU PONT CHEMOURS 50kV 0.100 90% 29891.188 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
06-01-2020 01:06 MP502_106090001_TK057 DU PONT CHEMOURS 50kV 0.100 90% 29891.188 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
06-01-2020 01:06 MD186_106069103_TT094 Walburg 13kV 0.070 55% 13087.135 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
06-01-2020 01:06 MD186_106069103_TT094 Walburg 13kV 0.020 87% 13092.592 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
06-01-2020 01:06 MD186_106069103_TT094 Walburg 13kV 0.040 60% 13093.458 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
03-01-2020 23:06 MD161_TT040 Capelle Centrum 13kV 0.090 76% 13090.892 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
12-12-2019 21:15 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.060 86% 10401.256 Niet hinderlijk Overige oorzaken
12-12-2019 12:00 MD153_106043050_TT084 Krimpen aan den IJssel 13kV 1.220 85% 13303.331 Niet hinderlijk Kortsluiting in de installatie van een aangeslotene
12-12-2019 12:00 MD161_TT040 Capelle Centrum 13kV 1.220 86% 13158.234 Niet hinderlijk Kortsluiting in de installatie van een aangeslotene
12-12-2019 01:46 MD143_TT012_TT012 Heemraadlaan 10kV 0.120 54% 10655.854 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
10-12-2019 21:33 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.040 84% 10459.773 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
10-12-2019 21:25 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.040 80% 10430.787 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
10-12-2019 21:01 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.040 75% 10486.170 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
10-12-2019 20:58 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.030 74% 10493.202 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
10-12-2019 20:58 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.050 70% 10491.979 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
10-12-2019 20:57 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.030 73% 10489.867 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
10-12-2019 20:56 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.050 67% 10487.105 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
10-12-2019 20:55 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.050 69% 10486.751 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
10-12-2019 20:55 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.050 68% 10487.884 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
10-12-2019 20:53 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.040 78% 10477.311 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
10-12-2019 20:50 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.030 75% 10469.194 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
10-12-2019 20:49 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.040 72% 10472.787 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
10-12-2019 20:48 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.030 73% 10474.666 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
10-12-2019 20:48 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.040 77% 10475.329 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
10-12-2019 20:46 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.030 71% 10473.807 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
10-12-2019 20:46 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.040 70% 10475.664 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
10-12-2019 20:45 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.040 82% 10476.668 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
10-12-2019 20:44 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.040 71% 10473.998 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
10-12-2019 20:41 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.030 73% 10458.624 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
10-12-2019 20:40 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.040 71% 10451.634 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
10-12-2019 20:37 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.050 68% 10434.116 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
10-12-2019 20:36 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.040 81% 10432.142 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
10-12-2019 20:35 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.040 71% 10433.742 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
10-12-2019 20:34 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.030 76% 10432.142 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
10-12-2019 20:26 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.050 70% 10401.997 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
10-12-2019 20:16 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.040 71% 10396.390 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
10-12-2019 01:34 MD151_106072052_TT080 s Gravendeel 13kV 1.060 70% 10382.561 Hinderlijk Kortsluiting in het net
09-12-2019 17:24 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.030 74% 10396.001 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
09-12-2019 17:14 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.050 69% 10409.164 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
09-12-2019 17:11 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.030 76% 10403.404 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
09-12-2019 17:10 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.070 73% 10409.359 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
09-12-2019 17:09 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.030 75% 10412.347 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
09-12-2019 17:05 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.070 70% 10439.377 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
09-12-2019 17:00 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.070 75% 10600.408 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
09-12-2019 17:00 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.040 75% 10601.003 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
09-12-2019 16:52 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.070 80% 10574.623 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
09-12-2019 16:52 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.040 80% 10575.247 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
09-12-2019 16:51 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.050 69% 10564.844 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
09-12-2019 16:51 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.040 64% 10565.394 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
09-12-2019 16:44 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.040 77% 10310.462 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
09-12-2019 16:44 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.011 81% 10318.592 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
09-12-2019 16:44 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.150 59% 10318.783 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
09-12-2019 16:43 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.030 62% 10321.826 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
09-12-2019 16:42 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.080 58% 10318.268 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
09-12-2019 16:42 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.080 73% 10320.555 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
09-12-2019 16:42 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.050 74% 10322.393 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
09-12-2019 16:42 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.050 76% 10323.339 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
08-12-2019 01:05 MD142_106020070_TT082 Hardinxveld 13kV 0.410 89% 10384.433 Niet hinderlijk Kortsluiting in de installatie van een aangeslotene
08-12-2019 01:05 MP502_106090001_TK057 DU PONT CHEMOURS 50kV 0.400 89% 29859.549 Niet hinderlijk Kortsluiting in de installatie van een aangeslotene
08-12-2019 01:05 MP502_106090001_TK057 DU PONT CHEMOURS 50kV 0.400 89% 29859.549 Niet hinderlijk Kortsluiting in de installatie van een aangeslotene
08-12-2019 01:05 MD186_106069103_TT094 Walburg 13kV 0.240 88% 13062.647 Niet hinderlijk Kortsluiting in de installatie van een aangeslotene
08-12-2019 01:05 MD160_107090302_TT098 Oranjelaan 13kV 0.400 89% 13079.394 Niet hinderlijk Kortsluiting in de installatie van een aangeslotene
07-12-2019 02:31 MP502_106090001_TK057 DU PONT CHEMOURS 50kV 0.070 86% 30264.959 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
07-12-2019 02:31 MP502_106090001_TK057 DU PONT CHEMOURS 50kV 0.070 84% 52420.445 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
07-12-2019 02:31 MP502_106090001_TK057 DU PONT CHEMOURS 50kV 0.070 86% 30264.959 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
07-12-2019 02:31 MD151_106072052_TT080 s Gravendeel 13kV 0.160 85% 10592.255 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
07-12-2019 02:31 MD186_106069103_TT094 Walburg 13kV 0.070 87% 12995.577 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
07-12-2019 02:31 MD160_107090302_TT098 Oranjelaan 13kV 0.090 86% 13135.114 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
07-12-2019 02:31 MD138_106090260_TT096 Dordtse Kil 13kV 0.160 85% 13128.958 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
07-12-2019 02:31 MD142_106020070_TT082 Hardinxveld 13kV 0.110 86% 10391.318 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
07-12-2019 02:31 MD123_106013007_TH099 Arkel 13kV 0.160 82% 13086.201 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
04-12-2019 01:56 MD172_42310_S085 Utrecht Kernweg 10kV 0.060 8% 10512.488 Hinderlijk Handeling van een netbeheerder NULL
02-12-2019 00:54 MD168_RWKB_TT062 Treubstraat 10kV 0.490 74% 10586.957 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
02-12-2019 00:54 MD147_TH064_TH064 HVS-Ypenburg 25kV 0.970 81% 25651.857 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
28-11-2019 08:09 MD133_TT032_TT032 Capelle Noord 13kV 0.220 82% 13099.617 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
27-11-2019 22:29 MD127_1076_TT072 Bolwerk 10kV 0.320 89% 10419.740 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
27-11-2019 22:29 MD128_1076_TT072 Bolwerk 10kV 0.330 89% 10482.371 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
27-11-2019 22:29 MD126_401_TT071 Bloemendaal 10kV 0.330 89% 10511.697 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
27-11-2019 22:29 MD131_810_TT073 Broekvelden 10kV 0.340 87% 10481.574 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
27-11-2019 22:26 MD128_1076_TT072 Bolwerk 10kV 0.060 90% 10472.979 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
27-11-2019 22:26 MD127_1076_TT072 Bolwerk 10kV 0.060 90% 10414.051 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
27-11-2019 22:26 MD131_810_TT073 Broekvelden 10kV 0.070 88% 10464.281 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
27-11-2019 22:26 MD126_401_TT071 Bloemendaal 10kV 0.060 90% 10501.423 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
27-11-2019 22:26 MD126_401_TT071 Bloemendaal 10kV 0.030 90% 10501.877 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
27-11-2019 22:26 MD131_810_TT073 Broekvelden 10kV 0.040 88% 10464.847 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
26-11-2019 23:37 MD158_106001029_TT086 Middelharnis 13kV 0.350 81% 10200.374 Niet hinderlijk Onbekende oorzaken
26-11-2019 23:37 MP510_TT111 WINDPARK OOLTGENSPLAAT 50kV 0.370 65% 30618.039 Hinderlijk Onbekende oorzaken
26-11-2019 23:37 MP510_TT111 WINDPARK OOLTGENSPLAAT 50kV 0.370 65% 30618.039 Hinderlijk Onbekende oorzaken
26-11-2019 23:37 MP509_TT111 WINDPARK HELLEGATSPLEIN 50kV 0.370 65% 30602.559 Hinderlijk Onbekende oorzaken
26-11-2019 23:37 MP509_TT111 WINDPARK HELLEGATSPLEIN 50kV 0.360 64% 53005.184 Hinderlijk Onbekende oorzaken
26-11-2019 23:37 MP509_TT111 WINDPARK HELLEGATSPLEIN 50kV 0.370 65% 30602.559 Hinderlijk Onbekende oorzaken
26-11-2019 23:37 MP508_TT111 ZONNEPARK OOLTGENSPLAAT 50kV 0.370 64% 30610.730 Hinderlijk Onbekende oorzaken
26-11-2019 23:37 MP508_TT111 ZONNEPARK OOLTGENSPLAAT 50kV 0.370 64% 30610.730 Hinderlijk Onbekende oorzaken
25-11-2019 22:04 MD131_810_TT073 Broekvelden 10kV 0.030 88% 10543.943 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
25-11-2019 01:58 MD186_106069103_TT094 Walburg 13kV 1.280 70% 13091.152 Hinderlijk Kortsluiting in het net
25-11-2019 01:58 MD186_106069103_TT094 Walburg 13kV 0.020 89% 13091.668 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
23-11-2019 05:12 MD181_3812_S069 Vinkeveen 10kV 0.060 89% 10474.994 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
22-11-2019 07:59 MD177_2380_ Montfoort 10kV 0.110 89% 10525.065 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
21-11-2019 10:19 MD188_4232_S073 Zeist 10kV 0.210 53% 10661.926 Hinderlijk Onbekende oorzaken
21-11-2019 10:19 MD187_6754_S075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.200 54% 10534.423 Niet hinderlijk Onbekende oorzaken
19-11-2019 16:54 MD169_7259_S078 Utrecht Blauwkapelseweg 10kV 0.020 90% 10357.804 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-11-2019 16:54 MD175_3583_S086 Utrecht Merwedekanaal 10kV 0.030 90% 10253.903 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-11-2019 16:54 MD153_106043050_TT084 Krimpen aan den IJssel 13kV 0.040 85% 13021.672 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-11-2019 16:54 MP508_TT111 ZONNEPARK OOLTGENSPLAAT 50kV 0.020 90% 30598.693 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-11-2019 16:54 MP508_TT111 ZONNEPARK OOLTGENSPLAAT 50kV 0.020 90% 30598.693 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-11-2019 16:54 MP510_TT111 WINDPARK OOLTGENSPLAAT 50kV 0.020 90% 30606.525 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-11-2019 16:54 MP510_TT111 WINDPARK OOLTGENSPLAAT 50kV 0.020 90% 30606.525 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-11-2019 16:54 MP506_TK113 APM TERMINALS MAASVLAKTE2 66kV 0.030 89% 38851.641 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-11-2019 16:54 MP506_TK113 APM TERMINALS MAASVLAKTE2 66kV 0.030 88% 67293.008 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-11-2019 16:54 MP506_TK113 APM TERMINALS MAASVLAKTE2 66kV 0.030 89% 38851.641 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-11-2019 16:54 MD157_TZ014_TZ014 Vlaardingen Holy 10kV 0.040 87% 10470.720 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-11-2019 16:54 MD173_11305_S077 Utrecht Leidseveer 10kV 0.030 90% 10348.080 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-11-2019 16:54 MD190_ZTM1_TT042 Zoetermeer 1 10kV 0.040 84% 10435.276 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-11-2019 16:54 MD147_TH064_TH064 HVS-Ypenburg 25kV 0.040 85% 25767.826 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-11-2019 16:54 MD132_550_S043 Bunschoten 10kV 0.030 90% 10426.747 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-11-2019 16:54 MP509_TT111 WINDPARK HELLEGATSPLEIN 50kV 0.020 90% 30592.225 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-11-2019 16:54 MP509_TT111 WINDPARK HELLEGATSPLEIN 50kV 0.020 90% 30592.225 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-11-2019 16:54 MD164_TH060_TH060 Rotterdam Centrum 23kV 0.040 88% 22746.041 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-11-2019 16:54 MD124_BEK2_TT105 Berkel 2 10kV 0.040 83% 10407.517 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-11-2019 16:54 MD126_401_TT071 Bloemendaal 10kV 0.040 85% 10499.341 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-11-2019 16:54 MD191_ZTM1_TT042 Zoetermeer 1 23kV 0.030 87% 22886.881 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-11-2019 16:54 MD162_PIJN2_TT103 Pijnacker 2 10kV 0.030 87% 10518.185 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-11-2019 16:54 MD155_OS L VEEN_TT068 Leidenschenveen 10kV 0.040 82% 10404.971 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-11-2019 16:54 MD146_TH064_TH064 HVS-Ypenburg 23kV 0.040 84% 22832.553 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-11-2019 16:54 MD181_3812_S069 Vinkeveen 10kV 0.040 88% 10417.424 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-11-2019 16:54 MD186_106069103_TT094 Walburg 13kV 0.040 84% 13041.591 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-11-2019 16:54 MD163_PIJN3_TT115 Pijnacker 3 10kV 0.040 87% 10358.985 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-11-2019 16:54 MD178_26310_S081 Utrecht Zuid 10kV 0.030 90% 9217.188 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-11-2019 16:54 MD159_TH039_TH039 Ommoord Zuid 25kV 0.040 87% 25340.125 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-11-2019 16:54 MD196_ZTM9_TH011 Zoetermeer 9 25kV 0.040 86% 25233.332 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-11-2019 16:54 MD142_106020070_TT082 Hardinxveld 13kV 0.050 85% 10363.909 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-11-2019 16:54 MD185_756_TT077 Waaiersluis 10kV 0.040 87% 10390.295 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-11-2019 16:54 MD194_ZTM2_TT043 Zoetermeer 2 10kV 0.040 85% 10468.092 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-11-2019 16:54 MD180_P_TT064 Vijzelstraat 10kV 0.040 81% 10600.631 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-11-2019 16:54 MD136_DT3_TT028 Delft 3 Noord 10kV 0.040 83% 10388.143 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-11-2019 16:54 MD151_106072052_TT080 s Gravendeel 13kV 0.050 81% 10343.173 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-11-2019 16:54 MD161_TT040 Capelle Centrum 13kV 0.040 86% 13051.178 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-11-2019 16:54 MD166_3261_S066 Soest 2 10kV 0.030 90% 10413.934 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-11-2019 16:54 MD131_810_TT073 Broekvelden 10kV 0.040 85% 10495.381 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-11-2019 16:54 MD137_DT6_TT037 Delft 6 10kV 0.040 82% 10423.577 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-11-2019 16:54 MD165_TT034_TT034 Schiedam Noord 10kV 0.040 87% 10662.433 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-11-2019 16:54 MD193_ZTM17_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.050 84% 10353.065 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-11-2019 16:54 MD138_106090260_TT096 Dordtse Kil 13kV 0.050 81% 12918.077 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-11-2019 16:54 MD179_P_TT064 Vijzelstraat 10kV 0.050 81% 10564.520 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-11-2019 16:54 MD123_106013007_TH099 Arkel 13kV 0.050 82% 12908.881 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-11-2019 16:54 MD198_TH002_TH002 Zuidwijk 23kV 0.040 87% 22719.213 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-11-2019 16:54 MD192_ZTM12_TT048 Zoetermeer 12 10kV 0.040 85% 10443.465 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-11-2019 16:54 MD149_E_TT056 Jan Wapstraat 10kV 0.050 81% 10525.572 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-11-2019 16:54 MD145_A_TT055 Houtrust 10kV 0.030 85% 10000.000 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-11-2019 16:54 MD144_A_TT055 Houtrust 10kV 0.030 87% 10000.000 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-11-2019 16:54 MD183_G_TT065 Vleerstraat 10kV 0.050 82% 10449.400 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-11-2019 16:54 MD197_TH002_TH002 Zuidwijk 10kV 0.040 85% 10693.326 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-11-2019 16:54 MD125_BLEI1_TT106 Bleiswijk 1 10kV 0.040 87% 9552.398 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-11-2019 16:54 MD122_B_TT050 Anna van Buerenstraat 10kV 0.050 82% 10554.008 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-11-2019 16:54 MD133_TT032_TT032 Capelle Noord 13kV 0.040 86% 13081.600 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-11-2019 16:54 MD128_1076_TT072 Bolwerk 10kV 0.040 85% 10322.192 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-11-2019 16:54 MD127_1076_TT072 Bolwerk 10kV 0.040 85% 10292.829 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-11-2019 16:54 MD168_RWKB_TT062 Treubstraat 10kV 0.040 83% 10577.553 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-11-2019 16:54 MD189_ZTM1_TT042 Zoetermeer 1 10kV 0.040 86% 10482.794 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-11-2019 16:54 MD135_DT1_TT109 Delft 1 10kV 0.040 83% 10485.285 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-11-2019 16:54 MD160_107090302_TT098 Oranjelaan 13kV 0.050 79% 13435.741 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-11-2019 16:54 MD182_G_TT065 Vleerstraat 10kV 0.050 81% 10546.943 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-11-2019 16:54 MD195_ZTM8_TT047 Zoetermeer 8 10kV 0.050 85% 10487.631 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-11-2019 16:54 MP502_106090001_TK057 DU PONT CHEMOURS 50kV 0.040 83% 30101.539 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-11-2019 16:54 MP502_106090001_TK057 DU PONT CHEMOURS 50kV 0.040 86% 52137.391 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-11-2019 16:54 MP502_106090001_TK057 DU PONT CHEMOURS 50kV 0.040 83% 30101.539 Niet hinderlijk NULL
18-11-2019 06:10 MD150_1796_S054 Jutphaas 10kV 0.040 65% 10515.308 Niet hinderlijk Onbekende oorzaken
17-11-2019 13:46 MD171_21304_S076 Utrecht Jaarbeurs 10kV 0.170 88% 10297.685 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
17-11-2019 13:46 MD172_42310_S085 Utrecht Kernweg 10kV 0.340 88% 10394.177 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
17-11-2019 13:46 MD173_11305_S077 Utrecht Leidseveer 10kV 0.340 88% 10567.411 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
17-11-2019 13:46 MD178_26310_S081 Utrecht Zuid 10kV 0.340 88% 9412.159 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
15-11-2019 13:51 MD161_TT040 Capelle Centrum 13kV 1.070 87% 12991.130 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
15-11-2019 13:51 MD153_106043050_TT084 Krimpen aan den IJssel 13kV 1.070 86% 13003.761 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
15-11-2019 13:50 MD153_106043050_TT084 Krimpen aan den IJssel 13kV 0.240 86% 12994.494 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
15-11-2019 13:50 MD161_TT040 Capelle Centrum 13kV 0.250 87% 12971.461 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
13-11-2019 13:10 MD172_42310_S085 Utrecht Kernweg 10kV 0.040 87% 10405.406 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
11-11-2019 08:11 MD149_E_TT056 Jan Wapstraat 10kV 0.140 88% 10583.556 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
11-11-2019 07:39 MD150_1796_S054 Jutphaas 10kV 0.330 63% 10454.907 Hinderlijk Kortsluiting in het net
09-11-2019 01:26 MD150_1796_S054 Jutphaas 10kV 0.220 90% 10548.607 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
09-11-2019 01:26 MD177_2380_ Montfoort 10kV 0.230 90% 10568.752 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
09-11-2019 01:26 MD148_4166_S068 IJsselstein 10kV 0.290 47% 10372.619 Hinderlijk Kortsluiting in het net
08-11-2019 11:26 MD188_4232_S073 Zeist 10kV 0.170 52% 10658.014 Niet hinderlijk Onbekende oorzaken
08-11-2019 11:26 MD187_6754_S075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.170 53% 10531.434 Niet hinderlijk Onbekende oorzaken
08-11-2019 05:38 MD153_106043050_TT084 Krimpen aan den IJssel 13kV 1.060 85% 12975.990 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
08-11-2019 05:38 MD161_TT040 Capelle Centrum 13kV 1.070 86% 13021.708 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
06-11-2019 07:33 MD150_1796_S054 Jutphaas 10kV 0.080 63% 10408.435 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
05-11-2019 11:36 MD133_TT032_TT032 Capelle Noord 13kV 0.380 86% 13092.656 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
29-10-2019 07:05 MD138_106090260_TT096 Dordtse Kil 13kV 0.040 89% 12853.287 Niet hinderlijk Onbekende oorzaken
29-10-2019 07:05 MD123_106013007_TH099 Arkel 13kV 0.070 73% 12969.446 Niet hinderlijk Onbekende oorzaken
29-10-2019 07:05 MD151_106072052_TT080 s Gravendeel 13kV 0.050 89% 10406.992 Niet hinderlijk Onbekende oorzaken
24-10-2019 10:48 MD150_1796_S054 Jutphaas 10kV 0.030 56% 10480.054 Niet hinderlijk Onbekende oorzaken
24-10-2019 10:48 MD150_1796_S054 Jutphaas 10kV 0.040 79% 10481.419 Niet hinderlijk Onbekende oorzaken
24-10-2019 10:48 MD150_1796_S054 Jutphaas 10kV 0.030 63% 10481.836 Niet hinderlijk Onbekende oorzaken
24-10-2019 10:48 MD150_1796_S054 Jutphaas 10kV 0.040 62% 10482.479 Niet hinderlijk Onbekende oorzaken
22-10-2019 05:03 MD150_1796_S054 Jutphaas 10kV 0.040 60% 10408.889 Niet hinderlijk Onbekende oorzaken
22-10-2019 03:51 MD150_1796_S054 Jutphaas 10kV 0.040 63% 10488.806 Niet hinderlijk Onbekende oorzaken
21-10-2019 10:15 MD177_2380_ Montfoort 10kV 0.130 80% 10423.160 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
17-10-2019 11:01 MP506_TK113 APM TERMINALS MAASVLAKTE2 66kV 0.060 88% 38615.902 Niet hinderlijk Onbekende oorzaken
17-10-2019 11:01 MP506_TK113 APM TERMINALS MAASVLAKTE2 66kV 0.050 88% 66884.703 Niet hinderlijk Onbekende oorzaken
17-10-2019 11:01 MP506_TK113 APM TERMINALS MAASVLAKTE2 66kV 0.060 88% 38615.902 Niet hinderlijk Onbekende oorzaken
17-10-2019 10:41 MP506_TK113 APM TERMINALS MAASVLAKTE2 66kV 0.060 88% 38556.438 Niet hinderlijk Onbekende oorzaken
17-10-2019 10:41 MP506_TK113 APM TERMINALS MAASVLAKTE2 66kV 0.050 88% 66781.703 Niet hinderlijk Onbekende oorzaken
17-10-2019 10:41 MP506_TK113 APM TERMINALS MAASVLAKTE2 66kV 0.060 88% 38556.438 Niet hinderlijk Onbekende oorzaken
15-10-2019 10:38 MD125_BLEI1_TT106 Bleiswijk 1 10kV 0.070 84% 9588.928 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-10-2019 10:38 MD146_TH064_TH064 HVS-Ypenburg 23kV 0.070 79% 22877.904 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-10-2019 10:38 MD168_RWKB_TT062 Treubstraat 10kV 0.070 77% 10619.048 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-10-2019 10:38 MD170_21304_S076 Utrecht Jaarbeurs 10kV 0.040 88% 10319.617 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-10-2019 10:38 MD147_TH064_TH064 HVS-Ypenburg 25kV 0.070 80% 25875.664 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-10-2019 10:38 MD174_3583_S086 Utrecht Merwedekanaal 10kV 0.040 89% 10492.455 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-10-2019 10:38 MD191_ZTM1_TT042 Zoetermeer 1 23kV 0.060 83% 23105.172 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-10-2019 10:38 MD142_106020070_TT082 Hardinxveld 13kV 0.070 79% 10534.178 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-10-2019 10:38 MD163_PIJN3_TT115 Pijnacker 3 10kV 0.080 80% 10365.783 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-10-2019 10:38 MD144_A_TT055 Houtrust 10kV 0.050 86% 10000.000 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-10-2019 10:38 MD132_550_S043 Bunschoten 10kV 0.040 90% 10477.045 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-10-2019 10:38 MD176_62305_S079 Utrecht Overvecht 10kV 0.040 89% 10581.604 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-10-2019 10:38 MD158_106001029_TT086 Middelharnis 13kV 0.050 90% 10109.018 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-10-2019 10:38 MP510_TT111 WINDPARK OOLTGENSPLAAT 50kV 0.050 88% 30356.205 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-10-2019 10:38 MP510_TT111 WINDPARK OOLTGENSPLAAT 50kV 0.050 88% 30356.205 Niet hinderlijk NULL
15-10-2019 10:38 MD172_42310_S085 Utrecht Kernweg 10kV 0.040 89% 10406.056 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-10-2019 10:38 MD127_1076_TT072 Bolwerk 10kV 0.070 80% 10449.970 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-10-2019 10:38 MD153_106043050_TT084 Krimpen aan den IJssel 13kV 0.070 81% 13066.778 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-10-2019 10:38 MP506_TK113 APM TERMINALS MAASVLAKTE2 66kV 0.060 85% 38594.574 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-10-2019 10:38 MP506_TK113 APM TERMINALS MAASVLAKTE2 66kV 0.060 84% 66847.758 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-10-2019 10:38 MP506_TK113 APM TERMINALS MAASVLAKTE2 66kV 0.060 85% 38594.574 Niet hinderlijk NULL
15-10-2019 10:38 MD177_2380_ Montfoort 10kV 0.030 90% 10461.559 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-10-2019 10:38 MD185_756_TT077 Waaiersluis 10kV 0.070 82% 10449.238 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-10-2019 10:38 MP509_TT111 WINDPARK HELLEGATSPLEIN 50kV 0.050 88% 30336.189 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-10-2019 10:38 MP509_TT111 WINDPARK HELLEGATSPLEIN 50kV 0.040 89% 52543.820 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-10-2019 10:38 MP509_TT111 WINDPARK HELLEGATSPLEIN 50kV 0.050 88% 30336.189 Niet hinderlijk NULL
15-10-2019 10:38 MP508_TT111 ZONNEPARK OOLTGENSPLAAT 50kV 0.050 88% 30351.104 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-10-2019 10:38 MP508_TT111 ZONNEPARK OOLTGENSPLAAT 50kV 0.050 88% 30351.104 Niet hinderlijk NULL
15-10-2019 10:38 MD133_TT032_TT032 Capelle Noord 13kV 0.070 82% 13246.990 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-10-2019 10:38 MD169_7259_S078 Utrecht Blauwkapelseweg 10kV 0.050 88% 10413.994 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-10-2019 10:38 MD143_TT012_TT012 Heemraadlaan 10kV 0.060 87% 10548.609 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-10-2019 10:38 MD137_DT6_TT037 Delft 6 10kV 0.070 75% 10413.029 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-10-2019 10:38 MP502_106090001_TK057 DU PONT CHEMOURS 50kV 0.070 78% 30629.336 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-10-2019 10:38 MP502_106090001_TK057 DU PONT CHEMOURS 50kV 0.070 82% 53051.563 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-10-2019 10:38 MP502_106090001_TK057 DU PONT CHEMOURS 50kV 0.070 78% 30629.336 Niet hinderlijk NULL
15-10-2019 10:38 MD151_106072052_TT080 s Gravendeel 13kV 0.080 78% 10415.872 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-10-2019 10:38 MD138_106090260_TT096 Dordtse Kil 13kV 0.070 76% 12977.240 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-10-2019 10:38 MD165_TT034_TT034 Schiedam Noord 10kV 0.070 84% 10631.772 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-10-2019 10:38 MD166_3261_S066 Soest 2 10kV 0.040 89% 10524.363 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-10-2019 10:38 MD149_E_TT056 Jan Wapstraat 10kV 0.080 73% 10518.751 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-10-2019 10:38 MD198_TH002_TH002 Zuidwijk 23kV 0.060 84% 23007.521 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-10-2019 10:38 MD197_TH002_TH002 Zuidwijk 10kV 0.070 82% 10774.167 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-10-2019 10:38 MD136_DT3_TT028 Delft 3 Noord 10kV 0.070 75% 10468.293 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-10-2019 10:38 MD189_ZTM1_TT042 Zoetermeer 1 10kV 0.070 80% 10535.030 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-10-2019 10:38 MD126_401_TT071 Bloemendaal 10kV 0.070 80% 10423.235 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-10-2019 10:38 MD190_ZTM1_TT042 Zoetermeer 1 10kV 0.070 79% 10531.082 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-10-2019 10:38 MD160_107090302_TT098 Oranjelaan 13kV 0.070 78% 13149.109 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-10-2019 10:38 MD134_353_S055 Bilthoven 10KV 0.030 90% 10266.468 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-10-2019 10:38 MD181_3812_S069 Vinkeveen 10kV 0.050 86% 10602.044 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-10-2019 10:38 MD173_11305_S077 Utrecht Leidseveer 10kV 0.040 88% 10569.265 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-10-2019 10:38 MD128_1076_TT072 Bolwerk 10kV 0.070 81% 10460.138 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-10-2019 10:38 MD193_ZTM17_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.070 79% 10450.364 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-10-2019 10:38 MD145_A_TT055 Houtrust 10kV 0.050 85% 10000.000 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-10-2019 10:38 MD159_TH039_TH039 Ommoord Zuid 25kV 0.060 84% 25639.043 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-10-2019 10:38 MD131_810_TT073 Broekvelden 10kV 0.070 82% 10498.607 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-10-2019 10:38 MD182_G_TT065 Vleerstraat 10kV 0.070 81% 10521.540 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-10-2019 10:38 MD123_106013007_TH099 Arkel 13kV 0.070 76% 13047.034 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-10-2019 10:38 MD178_26310_S081 Utrecht Zuid 10kV 0.040 88% 9415.452 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-10-2019 10:38 MD186_106069103_TT094 Walburg 13kV 0.070 79% 13110.989 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-10-2019 10:38 MD124_BEK2_TT105 Berkel 2 10kV 0.070 80% 10159.521 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-10-2019 10:38 MD192_ZTM12_TT048 Zoetermeer 12 10kV 0.070 79% 10479.282 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-10-2019 10:38 MD150_1796_S054 Jutphaas 10kV 0.040 89% 10409.922 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-10-2019 10:38 MD179_P_TT064 Vijzelstraat 10kV 0.070 81% 10683.159 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-10-2019 10:38 MD180_P_TT064 Vijzelstraat 10kV 0.070 81% 10607.460 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-10-2019 10:38 MD155_OS L VEEN_TT068 Leidenschenveen 10kV 0.080 73% 10464.784 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-10-2019 10:38 MD157_TZ014_TZ014 Vlaardingen Holy 10kV 0.070 84% 10460.987 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-10-2019 10:38 MD162_PIJN2_TT103 Pijnacker 2 10kV 0.080 78% 10509.804 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-10-2019 10:38 MD183_G_TT065 Vleerstraat 10kV 0.080 73% 10442.134 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-10-2019 10:38 MD122_B_TT050 Anna van Buerenstraat 10kV 0.080 75% 10608.824 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-10-2019 10:38 MD161_TT040 Capelle Centrum 13kV 0.070 81% 12944.180 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-10-2019 10:38 MD164_TH060_TH060 Rotterdam Centrum 23kV 0.070 85% 22931.469 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-10-2019 10:38 MD195_ZTM8_TT047 Zoetermeer 8 10kV 0.080 79% 10613.061 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-10-2019 10:38 MD135_DT1_TT109 Delft 1 10kV 0.080 77% 10509.994 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-10-2019 10:38 MD196_ZTM9_TH011 Zoetermeer 9 25kV 0.070 82% 25523.248 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-10-2019 10:38 MD175_3583_S086 Utrecht Merwedekanaal 10kV 0.040 88% 10187.978 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-10-2019 10:38 MD194_ZTM2_TT043 Zoetermeer 2 10kV 0.050 80% 10568.536 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
14-10-2019 04:10 MD139_956_S064 Driebergen 10kV 0.040 68% 10458.680 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
14-10-2019 04:09 MD139_956_S064 Driebergen 10kV 0.030 54% 10452.216 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
14-10-2019 04:09 MD139_956_S064 Driebergen 10kV 0.030 59% 10451.208 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
14-10-2019 04:09 MD139_956_S064 Driebergen 10kV 0.050 50% 10450.816 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
14-10-2019 04:09 MD139_956_S064 Driebergen 10kV 0.040 67% 10451.561 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
14-10-2019 04:09 MD139_956_S064 Driebergen 10kV 0.060 62% 10452.399 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
14-10-2019 04:09 MD139_956_S064 Driebergen 10kV 0.080 58% 10453.173 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
14-10-2019 04:09 MD139_956_S064 Driebergen 10kV 0.030 58% 10454.810 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
14-10-2019 04:09 MD139_956_S064 Driebergen 10kV 0.030 56% 10456.072 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
14-10-2019 04:09 MD139_956_S064 Driebergen 10kV 0.040 60% 10457.479 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
14-10-2019 04:09 MD139_956_S064 Driebergen 10kV 0.040 56% 10459.466 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
13-10-2019 23:19 MD139_956_S064 Driebergen 10kV 0.110 82% 10580.674 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
10-10-2019 17:10 MD125_BLEI1_TT106 Bleiswijk 1 10kV 0.630 89% 9540.398 Niet hinderlijk Kortsluiting in de installatie van een aangeslotene
09-10-2019 08:45 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.660 13% 10494.932 Hinderlijk Kortsluiting in het net
07-10-2019 23:28 MD172_42310_S085 Utrecht Kernweg 10kV 0.170 73% 10438.309 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
07-10-2019 06:45 MD187_6754_S075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.920 2% 10597.748 Hinderlijk Overige oorzaken
05-10-2019 23:41 MD172_42310_S085 Utrecht Kernweg 10kV 0.060 51% 10450.485 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
05-10-2019 19:11 MD150_1796_S054 Jutphaas 10kV 0.040 65% 10478.719 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
04-10-2019 10:32 MP506_TK113 APM TERMINALS MAASVLAKTE2 66kV 0.040 89% 67817.313 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
04-10-2019 10:32 MP509_TT111 WINDPARK HELLEGATSPLEIN 50kV 0.060 83% 30686.094 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
04-10-2019 10:32 MP509_TT111 WINDPARK HELLEGATSPLEIN 50kV 0.050 86% 53149.871 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
04-10-2019 10:32 MP509_TT111 WINDPARK HELLEGATSPLEIN 50kV 0.060 83% 30686.094 Niet hinderlijk NULL
04-10-2019 10:32 MP508_TT111 ZONNEPARK OOLTGENSPLAAT 50kV 0.060 83% 30701.498 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
04-10-2019 10:32 MP508_TT111 ZONNEPARK OOLTGENSPLAAT 50kV 0.060 83% 30701.498 Niet hinderlijk NULL
04-10-2019 10:32 MD130_TH021X1_TH021 Botlek 23kV 0.050 89% 22674.670 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
04-10-2019 10:32 MD129_TH021_TT021 Botlek 10kV 0.050 87% 10585.796 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
04-10-2019 10:32 MD143_TT012_TT012 Heemraadlaan 10kV 0.060 82% 10565.787 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
04-10-2019 10:32 MD158_106001029_TT086 Middelharnis 13kV 0.070 84% 10129.377 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
04-10-2019 10:32 MP510_TT111 WINDPARK OOLTGENSPLAAT 50kV 0.060 83% 30706.781 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
04-10-2019 10:32 MP510_TT111 WINDPARK OOLTGENSPLAAT 50kV 0.060 83% 30706.781 Niet hinderlijk NULL
04-10-2019 10:32 MD185_756_TT077 Waaiersluis 10kV 0.060 84% 10505.910 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
04-10-2019 10:32 MD158_106001029_TT086 Middelharnis 13kV 0.060 86% 10131.259 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
04-10-2019 10:32 MD191_ZTM1_TT042 Zoetermeer 1 23kV 0.060 87% 22844.381 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
04-10-2019 10:32 MD164_TH060_TH060 Rotterdam Centrum 23kV 0.060 86% 22929.852 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
04-10-2019 10:32 MD144_A_TT055 Houtrust 10kV 0.060 85% 10000.000 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
04-10-2019 10:32 MD151_106072052_TT080 s Gravendeel 13kV 0.070 72% 10300.702 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
04-10-2019 10:32 MD197_TH002_TH002 Zuidwijk 10kV 0.060 83% 10761.977 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
04-10-2019 10:32 MD141_TH027_TH027 Europoort 25kV 0.050 87% 25633.572 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
04-10-2019 10:32 MD161_TT040 Capelle Centrum 13kV 0.060 83% 12974.090 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
04-10-2019 10:32 MD180_P_TT064 Vijzelstraat 10kV 0.060 79% 10586.902 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
04-10-2019 10:32 MD190_ZTM1_TT042 Zoetermeer 1 10kV 0.060 84% 10523.865 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
04-10-2019 10:32 MD196_ZTM9_TH011 Zoetermeer 9 25kV 0.060 87% 25179.611 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
04-10-2019 10:32 MD125_BLEI1_TT106 Bleiswijk 1 10kV 0.060 88% 9540.126 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
04-10-2019 10:32 MD131_810_TT073 Broekvelden 10kV 0.060 84% 10562.702 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
04-10-2019 10:32 MD189_ZTM1_TT042 Zoetermeer 1 10kV 0.060 86% 10506.255 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
04-10-2019 10:32 MD137_DT6_TT037 Delft 6 10kV 0.060 82% 10537.392 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
04-10-2019 10:32 MD165_TT034_TT034 Schiedam Noord 10kV 0.060 84% 10769.466 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
04-10-2019 10:32 MD159_TH039_TH039 Ommoord Zuid 25kV 0.060 86% 25539.385 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
04-10-2019 10:32 MP508_TT111 ZONNEPARK OOLTGENSPLAAT 50kV 0.050 83% 30705.547 Niet hinderlijk NULL
04-10-2019 10:32 MP508_TT111 ZONNEPARK OOLTGENSPLAAT 50kV 0.050 83% 30705.547 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
04-10-2019 10:32 MP506_TK113 APM TERMINALS MAASVLAKTE2 66kV 0.060 81% 39158.340 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
04-10-2019 10:32 MP506_TK113 APM TERMINALS MAASVLAKTE2 66kV 0.060 78% 67824.227 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
04-10-2019 10:32 MP506_TK113 APM TERMINALS MAASVLAKTE2 66kV 0.060 81% 39158.340 Niet hinderlijk NULL
04-10-2019 10:32 MD179_P_TT064 Vijzelstraat 10kV 0.070 79% 10549.606 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
04-10-2019 10:32 MD183_G_TT065 Vleerstraat 10kV 0.060 79% 10524.443 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
04-10-2019 10:32 MD160_107090302_TT098 Oranjelaan 13kV 0.070 74% 13136.539 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
04-10-2019 10:32 MD162_PIJN2_TT103 Pijnacker 2 10kV 0.060 83% 10489.979 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
04-10-2019 10:32 MD146_TH064_TH064 HVS-Ypenburg 23kV 0.060 83% 23047.773 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
04-10-2019 10:32 MP509_TT111 WINDPARK HELLEGATSPLEIN 50kV 0.050 82% 30690.336 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
04-10-2019 10:32 MP509_TT111 WINDPARK HELLEGATSPLEIN 50kV 0.050 84% 53157.219 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
04-10-2019 10:32 MP509_TT111 WINDPARK HELLEGATSPLEIN 50kV 0.050 82% 30690.336 Niet hinderlijk NULL
04-10-2019 10:32 MD129_TH021_TT021 Botlek 10kV 0.050 86% 10586.985 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
04-10-2019 10:32 MD195_ZTM8_TT047 Zoetermeer 8 10kV 0.060 85% 10467.521 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
04-10-2019 10:32 MD153_106043050_TT084 Krimpen aan den IJssel 13kV 0.060 82% 12973.515 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
04-10-2019 10:32 MD147_TH064_TH064 HVS-Ypenburg 25kV 0.060 84% 25727.883 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
04-10-2019 10:32 MD130_TH021X1_TH021 Botlek 23kV 0.050 87% 22676.658 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
04-10-2019 10:32 MD143_TT012_TT012 Heemraadlaan 10kV 0.050 81% 10566.928 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
04-10-2019 10:32 MD135_DT1_TT109 Delft 1 10kV 0.070 82% 10583.186 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
04-10-2019 10:32 MD124_BEK2_TT105 Berkel 2 10kV 0.060 86% 10493.667 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
04-10-2019 10:32 MD126_401_TT071 Bloemendaal 10kV 0.060 83% 10597.762 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
04-10-2019 10:32 MD194_ZTM2_TT043 Zoetermeer 2 10kV 0.060 85% 10444.360 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
04-10-2019 10:32 MD122_B_TT050 Anna van Buerenstraat 10kV 0.060 80% 10705.915 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
04-10-2019 10:32 MD186_106069103_TT094 Walburg 13kV 0.070 74% 13110.938 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
04-10-2019 10:32 MD128_1076_TT072 Bolwerk 10kV 0.060 83% 10484.557 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
04-10-2019 10:32 MD192_ZTM12_TT048 Zoetermeer 12 10kV 0.060 85% 10446.991 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
04-10-2019 10:32 MD182_G_TT065 Vleerstraat 10kV 0.070 79% 10533.922 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
04-10-2019 10:32 MD140_TH027_TH027 Europoort 23kV 0.050 87% 23046.354 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
04-10-2019 10:32 MD136_DT3_TT028 Delft 3 Noord 10kV 0.060 81% 10553.193 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
04-10-2019 10:32 MD149_E_TT056 Jan Wapstraat 10kV 0.060 79% 10550.633 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
04-10-2019 10:32 MD133_TT032_TT032 Capelle Noord 13kV 0.060 84% 13074.570 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
04-10-2019 10:32 MD163_PIJN3_TT115 Pijnacker 3 10kV 0.060 87% 10459.314 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
04-10-2019 10:32 MP510_TT111 WINDPARK OOLTGENSPLAAT 50kV 0.050 82% 30710.838 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
04-10-2019 10:32 MP510_TT111 WINDPARK OOLTGENSPLAAT 50kV 0.050 82% 30710.838 Niet hinderlijk NULL
04-10-2019 10:32 MP502_106090001_TK057 DU PONT CHEMOURS 50kV 0.070 74% 30359.244 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
04-10-2019 10:32 MP502_106090001_TK057 DU PONT CHEMOURS 50kV 0.070 80% 52583.750 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
04-10-2019 10:32 MP502_106090001_TK057 DU PONT CHEMOURS 50kV 0.070 74% 30359.244 Niet hinderlijk NULL
04-10-2019 10:32 MD142_106020070_TT082 Hardinxveld 13kV 0.080 75% 10533.582 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
04-10-2019 10:32 MD157_TZ014_TZ014 Vlaardingen Holy 10kV 0.060 84% 10570.060 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
04-10-2019 10:32 MD198_TH002_TH002 Zuidwijk 23kV 0.060 86% 22961.422 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
04-10-2019 10:32 MD127_1076_TT072 Bolwerk 10kV 0.060 83% 10501.271 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
04-10-2019 10:32 MD193_ZTM17_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.060 85% 10329.021 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
04-10-2019 10:32 MD138_106090260_TT096 Dordtse Kil 13kV 0.080 72% 12942.267 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
04-10-2019 10:32 MD123_106013007_TH099 Arkel 13kV 0.080 71% 13103.830 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
04-10-2019 10:32 MD155_OS L VEEN_TT068 Leidenschenveen 10kV 0.060 80% 10693.981 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
04-10-2019 10:32 MD168_RWKB_TT062 Treubstraat 10kV 0.060 82% 10681.875 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
04-10-2019 05:12 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.380 36% 10471.575 Hinderlijk Kortsluiting in het net
04-10-2019 05:12 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.040 38% 10471.562 Hinderlijk Kortsluiting in het net
04-10-2019 05:12 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.020 83% 10471.742 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
04-10-2019 05:12 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.040 83% 10471.979 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
04-10-2019 02:09 MD193_ZTM17_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.040 89% 10516.426 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
04-10-2019 01:32 MD193_ZTM17_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.010 89% 10497.646 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
04-10-2019 00:30 MD194_ZTM2_TT043 Zoetermeer 2 10kV 0.160 88% 10544.346 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
04-10-2019 00:30 MD189_ZTM1_TT042 Zoetermeer 1 10kV 0.160 86% 10498.021 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
04-10-2019 00:30 MD192_ZTM12_TT048 Zoetermeer 12 10kV 0.160 85% 10442.690 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
04-10-2019 00:30 MD196_ZTM9_TH011 Zoetermeer 9 25kV 0.160 87% 25448.926 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
04-10-2019 00:30 MD195_ZTM8_TT047 Zoetermeer 8 10kV 0.170 86% 10508.062 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
04-10-2019 00:30 MD190_ZTM1_TT042 Zoetermeer 1 10kV 0.160 85% 10529.560 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
04-10-2019 00:30 MD193_ZTM17_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.170 42% 10469.898 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
04-10-2019 00:30 MD191_ZTM1_TT042 Zoetermeer 1 23kV 0.160 87% 23043.699 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
28-09-2019 14:54 MD172_42310_S085 Utrecht Kernweg 10kV 0.690 7% 10574.105 Hinderlijk Kortsluiting in het net
28-09-2019 14:50 MD172_42310_S085 Utrecht Kernweg 10kV 0.060 46% 10532.290 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
28-09-2019 14:50 MD172_42310_S085 Utrecht Kernweg 10kV 0.060 54% 10533.673 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
28-09-2019 14:50 MD172_42310_S085 Utrecht Kernweg 10kV 0.010 88% 10533.854 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
28-09-2019 14:50 MD172_42310_S085 Utrecht Kernweg 10kV 0.040 53% 10533.082 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
28-09-2019 14:50 MD172_42310_S085 Utrecht Kernweg 10kV 0.020 83% 10532.687 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
28-09-2019 14:49 MD172_42310_S085 Utrecht Kernweg 10kV 0.040 54% 10537.025 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
28-09-2019 14:48 MD172_42310_S085 Utrecht Kernweg 10kV 0.050 51% 10530.818 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
28-09-2019 14:48 MD172_42310_S085 Utrecht Kernweg 10kV 0.070 52% 10523.600 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
28-09-2019 14:47 MD172_42310_S085 Utrecht Kernweg 10kV 0.060 51% 10515.263 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
28-09-2019 14:46 MD172_42310_S085 Utrecht Kernweg 10kV 0.050 48% 10499.608 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
28-09-2019 14:46 MD172_42310_S085 Utrecht Kernweg 10kV 0.050 49% 10499.360 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
28-09-2019 14:45 MD172_42310_S085 Utrecht Kernweg 10kV 0.040 60% 10498.703 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
28-09-2019 14:43 MD172_42310_S085 Utrecht Kernweg 10kV 0.040 53% 10476.249 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
28-09-2019 14:43 MD172_42310_S085 Utrecht Kernweg 10kV 0.020 88% 10476.144 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
28-09-2019 14:41 MD172_42310_S085 Utrecht Kernweg 10kV 0.040 57% 10449.718 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
28-09-2019 14:39 MD172_42310_S085 Utrecht Kernweg 10kV 0.070 47% 10466.335 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
28-09-2019 14:39 MD172_42310_S085 Utrecht Kernweg 10kV 0.040 46% 10477.214 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
28-09-2019 14:39 MD172_42310_S085 Utrecht Kernweg 10kV 0.030 77% 10477.938 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
28-09-2019 14:38 MD172_42310_S085 Utrecht Kernweg 10kV 0.054 48% 10473.553 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
28-09-2019 14:38 MD172_42310_S085 Utrecht Kernweg 10kV 0.080 48% 10474.037 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
28-09-2019 14:38 MD172_42310_S085 Utrecht Kernweg 10kV 0.040 53% 10473.639 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
28-09-2019 14:38 MD172_42310_S085 Utrecht Kernweg 10kV 0.060 47% 10470.311 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
28-09-2019 14:38 MD172_42310_S085 Utrecht Kernweg 10kV 0.060 53% 10471.038 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
28-09-2019 14:38 MD172_42310_S085 Utrecht Kernweg 10kV 0.050 55% 10470.008 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
28-09-2019 14:38 MD172_42310_S085 Utrecht Kernweg 10kV 0.050 51% 10469.698 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
25-09-2019 08:50 MD187_6754_S075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.380 86% 10536.427 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
25-09-2019 08:50 MD188_4232_S073 Zeist 10kV 0.340 85% 10508.267 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
23-09-2019 17:11 MD148_4166_S068 IJsselstein 10kV 5.233 51% 10149.258 Hinderlijk Kortsluiting in het net
23-09-2019 15:16 MD148_4166_S068 IJsselstein 10kV 0.890 74% 10354.080 Hinderlijk Kortsluiting in het net
23-09-2019 15:15 MD148_4166_S068 IJsselstein 10kV 1.220 57% 10354.937 Hinderlijk Kortsluiting in het net
23-09-2019 15:15 MD148_4166_S068 IJsselstein 10kV 0.230 76% 10357.011 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
23-09-2019 15:15 MD148_4166_S068 IJsselstein 10kV 0.200 78% 10359.698 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
23-09-2019 15:15 MD148_4166_S068 IJsselstein 10kV 0.210 71% 10360.530 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
23-09-2019 15:15 MD148_4166_S068 IJsselstein 10kV 0.080 77% 10361.478 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
23-09-2019 15:15 MD148_4166_S068 IJsselstein 10kV 0.040 76% 10362.093 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
23-09-2019 15:15 MD148_4166_S068 IJsselstein 10kV 0.040 75% 10363.169 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
23-09-2019 15:15 MD148_4166_S068 IJsselstein 10kV 0.040 80% 10364.007 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
23-09-2019 15:15 MD148_4166_S068 IJsselstein 10kV 0.040 78% 10364.642 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
19-09-2019 05:16 MD151_106072052_TT080 s Gravendeel 13kV 0.070 74% 10473.131 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-09-2019 05:16 MP502_106090001_TK057 DU PONT CHEMOURS 50kV 0.060 77% 29859.422 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-09-2019 05:16 MP502_106090001_TK057 DU PONT CHEMOURS 50kV 0.060 82% 51718.031 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-09-2019 05:16 MP502_106090001_TK057 DU PONT CHEMOURS 50kV 0.060 77% 29859.422 Niet hinderlijk NULL
19-09-2019 05:16 MD138_106090260_TT096 Dordtse Kil 13kV 0.060 74% 12964.973 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-09-2019 05:16 MD142_106020070_TT082 Hardinxveld 13kV 0.070 78% 10316.555 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-09-2019 05:16 MD160_107090302_TT098 Oranjelaan 13kV 0.060 77% 13074.273 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-09-2019 05:16 MD186_106069103_TT094 Walburg 13kV 0.060 78% 13054.223 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-09-2019 01:58 MD156_2168_S049 Leusden 10kV 0.060 53% 10555.585 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-09-2019 21:21 MD142_106020070_TT082 Hardinxveld 13kV 0.070 78% 10615.384 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
18-09-2019 21:21 MP502_106090001_TK057 DU PONT CHEMOURS 50kV 0.060 77% 30271.658 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
18-09-2019 21:21 MP502_106090001_TK057 DU PONT CHEMOURS 50kV 0.060 83% 52432.047 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
18-09-2019 21:21 MP502_106090001_TK057 DU PONT CHEMOURS 50kV 0.060 77% 30271.658 Niet hinderlijk NULL
18-09-2019 21:21 MD186_106069103_TT094 Walburg 13kV 0.060 78% 13138.073 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
18-09-2019 21:21 MD123_106013007_TH099 Arkel 13kV 0.070 63% 13033.369 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
18-09-2019 21:21 MD151_106072052_TT080 s Gravendeel 13kV 0.070 75% 10511.279 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
18-09-2019 21:21 MD160_107090302_TT098 Oranjelaan 13kV 0.060 77% 13241.681 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
18-09-2019 21:21 MD138_106090260_TT096 Dordtse Kil 13kV 0.060 74% 13027.392 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
14-09-2019 01:56 MD123_106013007_TH099 Arkel 13kV 0.650 86% 13156.337 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
11-09-2019 11:01 MD125_BLEI1_TT106 Bleiswijk 1 10kV 0.580 71% 9580.138 Hinderlijk Kortsluiting in het net
09-09-2019 09:40 MD166_3261_S066 Soest 2 10kV 0.220 87% 10566.675 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
09-09-2019 09:40 MD120_111_S061 Amersfoort 2 10kV 0.260 63% 10609.169 Hinderlijk Kortsluiting in het net
09-09-2019 09:39 MD120_111_S061 Amersfoort 2 10kV 0.090 82% 10596.446 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
08-09-2019 23:09 MD159_TH039_TH039 Ommoord Zuid 25kV 0.410 50% 25623.799 Hinderlijk Kortsluiting in het net
08-09-2019 14:57 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.020 87% 10520.343 Niet hinderlijk onbekende oorzaak
08-09-2019 14:56 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.020 84% 10522.034 Niet hinderlijk onbekende oorzaak
08-09-2019 14:56 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.030 75% 10522.521 Niet hinderlijk onbekende oorzaak
08-09-2019 14:55 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.060 68% 10522.258 Niet hinderlijk onbekende oorzaak
08-09-2019 14:54 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.040 71% 10520.607 Niet hinderlijk onbekende oorzaak
08-09-2019 14:54 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.030 79% 10521.576 Niet hinderlijk onbekende oorzaak
08-09-2019 13:06 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.030 87% 10522.798 Niet hinderlijk onbekende oorzaak
06-09-2019 08:29 MD139_956_S064 Driebergen 10kV 0.120 80% 10384.714 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
03-09-2019 12:45 MD161_TT040 Capelle Centrum 13kV 4.182 45% 13055.636 Hinderlijk onbekende oorzaak
03-09-2019 12:44 MD161_TT040 Capelle Centrum 13kV 2.232 44% 13055.687 Hinderlijk onbekende oorzaak
03-09-2019 12:44 MD161_TT040 Capelle Centrum 13kV 2.890 42% 13055.636 Hinderlijk onbekende oorzaak
03-09-2019 12:44 MD161_TT040 Capelle Centrum 13kV 0.280 44% 13055.710 Hinderlijk onbekende oorzaak
03-09-2019 12:44 MD161_TT040 Capelle Centrum 13kV 0.020 86% 13057.143 Niet hinderlijk onbekende oorzaak
31-08-2019 13:50 MD187_6754_S075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.040 90% 10395.386 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
31-08-2019 13:50 MD139_956_S064 Driebergen 10kV 0.050 89% 10509.587 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
31-08-2019 13:50 MD188_4232_S073 Zeist 10kV 0.040 89% 10491.514 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
24-08-2019 17:31 MD188_4232_S073 Zeist 10kV 0.130 82% 10499.337 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
24-08-2019 17:31 MD187_6754_S075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.100 82% 10415.123 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
23-08-2019 10:38 MD156_2168_S049 Leusden 10kV 0.170 80% 10451.345 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
23-08-2019 07:26 MD187_6754_S075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.070 88% 10546.233 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
23-08-2019 07:26 MD139_956_S064 Driebergen 10kV 0.070 87% 10511.027 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
23-08-2019 07:26 MD188_4232_S073 Zeist 10kV 0.070 88% 10477.373 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-08-2019 07:26 MD183_G_TT065 Vleerstraat 10kV 0.080 79% 10735.383 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-08-2019 07:26 MD145_A_TT055 Houtrust 10kV 0.070 84% 10000.000 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-08-2019 07:26 MD163_PIJN3_TT115 Pijnacker 3 10kV 0.060 88% 10429.604 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-08-2019 07:26 MD124_BEK2_TT105 Berkel 2 10kV 0.070 83% 10465.134 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-08-2019 07:26 MD162_PIJN2_TT103 Pijnacker 2 10kV 0.060 87% 10539.201 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-08-2019 07:26 MD122_B_TT050 Anna van Buerenstraat 10kV 0.070 80% 10641.551 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-08-2019 07:26 MD144_A_TT055 Houtrust 10kV 0.070 85% 10000.000 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-08-2019 07:26 MD147_TH064_TH064 HVS-Ypenburg 25kV 0.070 86% 25360.818 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-08-2019 07:26 MD146_TH064_TH064 HVS-Ypenburg 23kV 0.070 85% 22665.691 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-08-2019 07:26 MD135_DT1_TT109 Delft 1 10kV 0.070 84% 10458.776 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-08-2019 07:26 MD189_ZTM1_TT042 Zoetermeer 1 10kV 0.070 79% 10554.732 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-08-2019 07:26 MD192_ZTM12_TT048 Zoetermeer 12 10kV 0.070 78% 10485.844 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-08-2019 07:26 MD193_ZTM17_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.070 78% 10360.320 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-08-2019 07:26 MD136_DT3_TT028 Delft 3 Noord 10kV 0.070 83% 10536.911 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-08-2019 07:26 MD179_P_TT064 Vijzelstraat 10kV 0.070 80% 10489.351 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-08-2019 07:26 MD191_ZTM1_TT042 Zoetermeer 1 23kV 0.070 83% 22873.803 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-08-2019 07:26 MD195_ZTM8_TT047 Zoetermeer 8 10kV 0.070 79% 10529.886 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-08-2019 07:26 MD149_E_TT056 Jan Wapstraat 10kV 0.070 81% 10433.127 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-08-2019 07:26 MD182_G_TT065 Vleerstraat 10kV 0.080 80% 10456.515 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-08-2019 07:26 MD137_DT6_TT037 Delft 6 10kV 0.070 83% 10520.229 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-08-2019 07:26 MD196_ZTM9_TH011 Zoetermeer 9 25kV 0.070 83% 25248.521 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-08-2019 07:26 MD155_OS L VEEN_TT068 Leidenschenveen 10kV 0.070 81% 10554.577 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-08-2019 07:26 MD168_RWKB_TT062 Treubstraat 10kV 0.070 82% 10547.425 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-08-2019 07:26 MD180_P_TT064 Vijzelstraat 10kV 0.070 80% 10517.617 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-08-2019 07:26 MD190_ZTM1_TT042 Zoetermeer 1 10kV 0.070 78% 10445.832 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-08-2019 07:26 MD194_ZTM2_TT043 Zoetermeer 2 10kV 0.070 78% 10481.931 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
13-08-2019 10:46 MD172_42310_S085 Utrecht Kernweg 10kV 0.140 49% 10483.830 Niet hinderlijk onbekende oorzaak
13-08-2019 00:04 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.400 75% 10388.186 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
07-08-2019 02:04 MD143_TT012_TT012 Heemraadlaan 10kV 0.030 88% 10565.360 Niet hinderlijk onbekende oorzaak
02-08-2019 05:55 MD172_42310_S085 Utrecht Kernweg 10kV 0.460 89% 10516.286 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
02-08-2019 05:55 MD173_11305_S077 Utrecht Leidseveer 10kV 0.120 88% 10750.239 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
02-08-2019 05:55 MD178_26310_S081 Utrecht Zuid 10kV 0.290 88% 9444.142 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
01-08-2019 20:13 MD155_OS L VEEN_TT068 Leidenschenveen 10kV 1.090 17% 10493.044 Hinderlijk Kortsluiting in het net
01-08-2019 20:13 MD146_TH064_TH064 HVS-Ypenburg 23kV 0.610 18% 22906.285 Hinderlijk Kortsluiting in het net
31-07-2019 18:13 MD149_E_TT056 Jan Wapstraat 10kV 0.270 89% 10422.111 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
29-07-2019 07:08 MD193_ZTM17_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.350 65% 10382.934 Hinderlijk Kortsluiting in het net
29-07-2019 07:07 MD193_ZTM17_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.040 82% 10390.444 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
28-07-2019 10:24 MD164_TH060_TH060 Rotterdam Centrum 23kV 0.090 90% 22940.709 Niet hinderlijk onbekende oorzaak
26-07-2019 18:16 MD167_3259_S045 Soest de Zoom 10kV 0.340 80% 10419.487 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
26-07-2019 18:16 MD166_3261_S066 Soest 2 10kV 0.340 77% 10492.771 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
26-07-2019 18:16 MD120_111_S061 Amersfoort 2 10kV 0.370 31% 10353.128 Hinderlijk Kortsluiting in het net
26-07-2019 18:13 MD120_111_S061 Amersfoort 2 10kV 0.030 77% 10340.526 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
26-07-2019 16:05 MP502_106090001_TK057 DU PONT CHEMOURS 50kV 0.340 86% 30312.678 Niet hinderlijk NULL
26-07-2019 16:05 MP502_106090001_TK057 DU PONT CHEMOURS 50kV 0.340 86% 30312.678 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
26-07-2019 16:05 MP502_106090001_TK057 DU PONT CHEMOURS 50kV 0.310 89% 52503.094 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
26-07-2019 16:05 MD160_107090302_TT098 Oranjelaan 13kV 0.340 87% 13120.388 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
26-07-2019 16:05 MD186_106069103_TT094 Walburg 13kV 0.340 87% 13094.206 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
26-07-2019 14:04 MD160_107090302_TT098 Oranjelaan 13kV 0.070 87% 13088.202 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
26-07-2019 14:04 MD186_106069103_TT094 Walburg 13kV 0.340 87% 12992.688 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
26-07-2019 14:04 MP502_106090001_TK057 DU PONT CHEMOURS 50kV 0.340 86% 29993.332 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
26-07-2019 14:04 MP502_106090001_TK057 DU PONT CHEMOURS 50kV 0.310 89% 51949.973 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
26-07-2019 14:04 MP502_106090001_TK057 DU PONT CHEMOURS 50kV 0.340 86% 29993.332 Niet hinderlijk NULL
25-07-2019 15:29 MD138_106090260_TT096 Dordtse Kil 13kV 0.040 90% 12784.507 Niet hinderlijk onbekende oorzaak
25-07-2019 15:29 MP502_106090001_TK057 DU PONT CHEMOURS 50kV 0.040 89% 53059.945 Niet hinderlijk onbekende oorzaak
25-07-2019 15:29 MD123_106013007_TH099 Arkel 13kV 0.050 87% 13048.351 Niet hinderlijk onbekende oorzaak
25-07-2019 15:29 MD138_106090260_TT096 Dordtse Kil 13kV 0.040 90% 12785.436 Niet hinderlijk onbekende oorzaak
25-07-2019 15:29 MD123_106013007_TH099 Arkel 13kV 0.050 87% 13049.689 Niet hinderlijk onbekende oorzaak
25-07-2019 15:29 MP502_106090001_TK057 DU PONT CHEMOURS 50kV 0.040 89% 53062.391 Niet hinderlijk onbekende oorzaak
22-07-2019 09:07 MD133_TT032_TT032 Capelle Noord 13kV 0.380 88% 13073.803 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
21-07-2019 20:34 MD196_ZTM9_TH011 Zoetermeer 9 25kV 0.660 84% 25495.795 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
21-07-2019 20:34 MD190_ZTM1_TT042 Zoetermeer 1 10kV 0.660 83% 10544.522 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
21-07-2019 20:34 MD191_ZTM1_TT042 Zoetermeer 1 23kV 0.650 84% 23125.553 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
21-07-2019 20:34 MD193_ZTM17_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.660 83% 10486.074 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
21-07-2019 20:34 MD194_ZTM2_TT043 Zoetermeer 2 10kV 0.270 84% 10602.326 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
21-07-2019 20:34 MD189_ZTM1_TT042 Zoetermeer 1 10kV 0.300 84% 10592.927 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
21-07-2019 20:34 MD195_ZTM8_TT047 Zoetermeer 8 10kV 0.670 83% 10641.649 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
21-07-2019 20:34 MD192_ZTM12_TT048 Zoetermeer 12 10kV 0.660 83% 10568.184 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-07-2019 09:31 MD172_42310_S085 Utrecht Kernweg 10kV 0.110 68% 10356.843 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
16-07-2019 09:30 MD127_1076_TT072 Bolwerk 10kV 0.070 75% 10518.322 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-07-2019 09:30 MD153_106043050_TT084 Krimpen aan den IJssel 13kV 0.070 66% 13065.057 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-07-2019 09:30 MD128_1076_TT072 Bolwerk 10kV 0.070 73% 10458.756 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-07-2019 09:30 MD126_401_TT071 Bloemendaal 10kV 0.070 71% 10560.473 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-07-2019 09:30 MD198_TH002_TH002 Zuidwijk 23kV 0.070 74% 22987.828 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-07-2019 09:30 MD133_TT032_TT032 Capelle Noord 13kV 0.080 61% 13122.761 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-07-2019 09:30 MD197_TH002_TH002 Zuidwijk 10kV 0.070 65% 10769.753 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-07-2019 09:30 MD185_756_TT077 Waaiersluis 10kV 0.070 72% 10541.734 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-07-2019 09:30 MD161_TT040 Capelle Centrum 13kV 0.070 68% 13061.961 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-07-2019 09:30 MD164_TH060_TH060 Rotterdam Centrum 23kV 0.070 66% 22660.717 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-07-2019 09:30 MD165_TT034_TT034 Schiedam Noord 10kV 0.080 55% 10661.670 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-07-2019 09:30 MD159_TH039_TH039 Ommoord Zuid 25kV 0.070 71% 25389.963 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-07-2019 09:30 MD157_TZ014_TZ014 Vlaardingen Holy 10kV 0.070 55% 10482.811 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-07-2019 04:18 MD166_3261_S066 Soest 2 10kV 0.030 90% 10504.630 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-07-2019 04:18 MD169_7259_S078 Utrecht Blauwkapelseweg 10kV 0.040 87% 10393.889 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-07-2019 04:18 MD183_G_TT065 Vleerstraat 10kV 0.060 50% 10749.916 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-07-2019 04:18 MD196_ZTM9_TH011 Zoetermeer 9 25kV 0.050 65% 25332.742 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-07-2019 04:18 MD144_A_TT055 Houtrust 10kV 0.040 57% 10000.000 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-07-2019 04:18 MD185_756_TT077 Waaiersluis 10kV 0.060 64% 10528.534 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-07-2019 04:18 MD139_956_S064 Driebergen 10kV 0.040 89% 10473.133 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-07-2019 04:18 MD187_6754_S075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.030 89% 10541.455 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-07-2019 04:18 MD146_TH064_TH064 HVS-Ypenburg 23kV 0.060 62% 23047.492 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-07-2019 04:18 MD165_TT034_TT034 Schiedam Noord 10kV 0.050 67% 10758.396 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-07-2019 04:18 MD180_P_TT064 Vijzelstraat 10kV 0.050 50% 10645.638 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-07-2019 04:18 MD182_G_TT065 Vleerstraat 10kV 0.060 49% 10584.793 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-07-2019 04:18 MD176_62305_S079 Utrecht Overvecht 10kV 0.040 88% 10595.204 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-07-2019 04:18 MP508_TT111 ZONNEPARK OOLTGENSPLAAT 50kV 0.050 64% 30814.482 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-07-2019 04:18 MP508_TT111 ZONNEPARK OOLTGENSPLAAT 50kV 0.050 64% 30814.482 Niet hinderlijk NULL
16-07-2019 04:18 MD179_P_TT064 Vijzelstraat 10kV 0.050 49% 10622.109 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-07-2019 04:18 MD148_4166_S068 IJsselstein 10kV 0.030 89% 10380.855 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-07-2019 04:18 MD136_DT3_TT028 Delft 3 Noord 10kV 0.060 53% 10512.843 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-07-2019 04:18 MD170_21304_S076 Utrecht Jaarbeurs 10kV 0.040 87% 10292.163 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-07-2019 04:18 MD156_2168_S049 Leusden 10kV 0.030 90% 10524.756 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-07-2019 04:18 MD189_ZTM1_TT042 Zoetermeer 1 10kV 0.060 57% 10449.865 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-07-2019 04:18 MD120_111_S061 Amersfoort 2 10kV 0.030 89% 10432.033 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-07-2019 04:18 MD145_A_TT055 Houtrust 10kV 0.050 53% 10000.000 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-07-2019 04:18 MD191_ZTM1_TT042 Zoetermeer 1 23kV 0.060 66% 22946.123 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-07-2019 04:18 MD161_TT040 Capelle Centrum 13kV 0.050 65% 13043.560 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-07-2019 04:18 MP509_TT111 WINDPARK HELLEGATSPLEIN 50kV 0.050 64% 30794.008 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-07-2019 04:18 MP509_TT111 WINDPARK HELLEGATSPLEIN 50kV 0.050 71% 53336.781 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-07-2019 04:18 MP509_TT111 WINDPARK HELLEGATSPLEIN 50kV 0.050 64% 30794.008 Niet hinderlijk NULL
16-07-2019 04:18 MD171_21304_S076 Utrecht Jaarbeurs 10kV 0.030 88% 10240.225 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-07-2019 04:18 MD124_BEK2_TT105 Berkel 2 10kV 0.050 53% 10423.316 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-07-2019 04:18 MD150_1796_S054 Jutphaas 10kV 0.040 88% 10414.456 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-07-2019 04:18 MD140_TH027_TH027 Europoort 23kV 0.050 77% 23154.586 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-07-2019 04:18 MP510_TT111 WINDPARK OOLTGENSPLAAT 50kV 0.050 64% 30816.643 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-07-2019 04:18 MP510_TT111 WINDPARK OOLTGENSPLAAT 50kV 0.050 71% 53375.988 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-07-2019 04:18 MP510_TT111 WINDPARK OOLTGENSPLAAT 50kV 0.050 64% 30816.643 Niet hinderlijk NULL
16-07-2019 04:18 MD197_TH002_TH002 Zuidwijk 10kV 0.060 64% 10793.862 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-07-2019 04:18 MD153_106043050_TT084 Krimpen aan den IJssel 13kV 0.050 63% 12994.013 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-07-2019 04:18 MD147_TH064_TH064 HVS-Ypenburg 25kV 0.050 63% 25581.074 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-07-2019 04:18 MD174_3583_S086 Utrecht Merwedekanaal 10kV 0.030 88% 10494.624 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-07-2019 04:18 MD162_PIJN2_TT103 Pijnacker 2 10kV 0.060 61% 10506.946 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-07-2019 04:18 MD121_112_S062 Amersfoort 3 10kV 0.030 89% 10568.441 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-07-2019 04:18 MD198_TH002_TH002 Zuidwijk 23kV 0.050 70% 22981.520 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-07-2019 04:18 MD186_106069103_TT094 Walburg 13kV 0.060 60% 13231.715 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-07-2019 04:18 MD172_42310_S085 Utrecht Kernweg 10kV 0.040 88% 10437.645 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-07-2019 04:18 MD122_B_TT050 Anna van Buerenstraat 10kV 0.050 51% 10721.048 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-07-2019 04:18 MD133_TT032_TT032 Capelle Noord 13kV 0.050 65% 13134.895 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-07-2019 04:18 MD157_TZ014_TZ014 Vlaardingen Holy 10kV 0.050 66% 10590.364 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-07-2019 04:18 MP502_106090001_TK057 DU PONT CHEMOURS 50kV 0.050 68% 52163.965 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-07-2019 04:18 MP502_106090001_TK057 DU PONT CHEMOURS 50kV 0.060 58% 30116.881 Niet hinderlijk NULL
16-07-2019 04:18 MD159_TH039_TH039 Ommoord Zuid 25kV 0.050 73% 25523.129 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-07-2019 04:18 MD127_1076_TT072 Bolwerk 10kV 0.060 68% 10492.895 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-07-2019 04:18 MP502_106090001_TK057 DU PONT CHEMOURS 50kV 0.060 58% 30116.881 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-07-2019 04:18 MD126_401_TT071 Bloemendaal 10kV 0.060 63% 10514.670 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-07-2019 04:18 MD194_ZTM2_TT043 Zoetermeer 2 10kV 0.060 54% 10538.482 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-07-2019 04:18 MD164_TH060_TH060 Rotterdam Centrum 23kV 0.050 72% 23036.844 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-07-2019 04:18 MD141_TH027_TH027 Europoort 25kV 0.050 77% 25744.021 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-07-2019 04:18 MD177_2380_ Montfoort 10kV 0.040 88% 10618.691 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-07-2019 04:18 MD143_TT012_TT012 Heemraadlaan 10kV 0.060 64% 10624.109 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-07-2019 04:18 MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV 0.030 89% 10494.060 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-07-2019 04:18 MD129_TH021_TT021 Botlek 10kV 0.050 74% 10704.673 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-07-2019 04:18 MD163_PIJN3_TT115 Pijnacker 3 10kV 0.060 64% 10488.074 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-07-2019 04:18 MD168_RWKB_TT062 Treubstraat 10kV 0.060 52% 10662.435 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-07-2019 04:18 MD175_3583_S086 Utrecht Merwedekanaal 10kV 0.040 87% 10176.103 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-07-2019 04:18 MD190_ZTM1_TT042 Zoetermeer 1 10kV 0.060 54% 10479.227 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-07-2019 04:18 MD173_11305_S077 Utrecht Leidseveer 10kV 0.040 86% 10633.615 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-07-2019 04:18 MD192_ZTM12_TT048 Zoetermeer 12 10kV 0.050 54% 10512.693 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-07-2019 04:18 MD137_DT6_TT037 Delft 6 10kV 0.060 53% 10470.966 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-07-2019 04:18 MD178_26310_S081 Utrecht Zuid 10kV 0.030 87% 9364.471 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-07-2019 04:18 MD193_ZTM17_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.050 54% 10410.611 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-07-2019 04:18 MD149_E_TT056 Jan Wapstraat 10kV 0.060 48% 10581.053 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-07-2019 04:18 MD138_106090260_TT096 Dordtse Kil 13kV 0.050 52% 12932.156 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-07-2019 04:18 MD128_1076_TT072 Bolwerk 10kV 0.050 63% 10489.799 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-07-2019 04:18 MD155_OS L VEEN_TT068 Leidenschenveen 10kV 0.060 47% 10575.890 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-07-2019 04:18 MD130_TH021X1_TH021 Botlek 23kV 0.050 78% 22891.813 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-07-2019 04:18 MD123_106013007_TH099 Arkel 13kV 0.060 56% 13004.984 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-07-2019 04:18 MD160_107090302_TT098 Oranjelaan 13kV 0.050 58% 13190.737 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-07-2019 04:18 MD135_DT1_TT109 Delft 1 10kV 0.060 54% 10538.051 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-07-2019 04:18 MD195_ZTM8_TT047 Zoetermeer 8 10kV 0.060 54% 10478.720 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-07-2019 04:18 MP506_TK113 APM TERMINALS MAASVLAKTE2 66kV 0.060 64% 38871.660 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-07-2019 04:18 MP506_TK113 APM TERMINALS MAASVLAKTE2 66kV 0.060 57% 67327.688 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-07-2019 04:18 MP506_TK113 APM TERMINALS MAASVLAKTE2 66kV 0.060 64% 38871.660 Niet hinderlijk NULL
15-07-2019 10:33 MD150_1796_S054 Jutphaas 10kV 0.040 57% 10471.916 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
15-07-2019 10:33 MD150_1796_S054 Jutphaas 10kV 0.030 69% 10472.671 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
15-07-2019 04:48 MD150_1796_S054 Jutphaas 10kV 0.030 66% 10354.061 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
15-07-2019 04:47 MD150_1796_S054 Jutphaas 10kV 0.030 49% 10352.332 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
15-07-2019 04:47 MD150_1796_S054 Jutphaas 10kV 0.030 52% 10352.710 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
15-07-2019 04:47 MD150_1796_S054 Jutphaas 10kV 0.170 50% 10353.287 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
15-07-2019 04:47 MD150_1796_S054 Jutphaas 10kV 0.360 77% 10354.795 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
15-07-2019 04:47 MD150_1796_S054 Jutphaas 10kV 0.160 89% 10357.796 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
09-07-2019 09:06 MD120_111_S061 Amersfoort 2 10kV 0.030 77% 10568.617 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
03-07-2019 12:28 MD177_2380_ Montfoort 10kV 0.170 57% 10553.090 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
01-07-2019 18:05 MD183_G_TT065 Vleerstraat 10kV 0.660 89% 10799.249 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
01-07-2019 18:05 MD122_B_TT050 Anna van Buerenstraat 10kV 0.960 89% 10734.895 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
28-06-2019 19:36 MD121_112_S062 Amersfoort 3 10kV 0.040 72% 10561.152 Niet hinderlijk onbekende oorzaak
28-06-2019 12:04 MD121_112_S062 Amersfoort 3 10kV 0.070 84% 10478.306 Niet hinderlijk onbekende oorzaak
28-06-2019 12:04 MD156_2168_S049 Leusden 10kV 0.060 85% 10429.801 Niet hinderlijk onbekende oorzaak
28-06-2019 07:57 MD127_1076_TT072 Bolwerk 10kV 0.350 88% 10396.449 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
28-06-2019 07:57 MD128_1076_TT072 Bolwerk 10kV 0.350 88% 10335.819 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
28-06-2019 07:57 MD185_756_TT077 Waaiersluis 10kV 0.350 88% 10393.766 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
28-06-2019 07:57 MD126_401_TT071 Bloemendaal 10kV 0.320 88% 10438.969 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
28-06-2019 07:14 MD185_756_TT077 Waaiersluis 10kV 0.330 89% 10519.538 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
28-06-2019 07:14 MD127_1076_TT072 Bolwerk 10kV 0.340 89% 10539.192 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
28-06-2019 07:14 MD126_401_TT071 Bloemendaal 10kV 0.340 89% 10597.977 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
28-06-2019 07:14 MD128_1076_TT072 Bolwerk 10kV 0.340 89% 10488.766 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
27-06-2019 22:03 MD147_TH064_TH064 HVS-Ypenburg 25kV 0.110 77% 25469.717 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
27-06-2019 22:03 MD168_RWKB_TT062 Treubstraat 10kV 0.360 77% 10600.558 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
27-06-2019 14:07 MD171_21304_S076 Utrecht Jaarbeurs 10kV 0.670 36% 10304.310 Hinderlijk onbekende oorzaak
26-06-2019 10:38 MD121_112_S062 Amersfoort 3 10kV 0.840 89% 10455.988 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
26-06-2019 10:38 MD156_2168_S049 Leusden 10kV 0.560 54% 10449.329 Hinderlijk Kortsluiting in het net
25-06-2019 21:01 MD174_3583_S086 Utrecht Merwedekanaal 10kV 0.220 88% 10455.903 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
25-06-2019 21:01 MD169_7259_S078 Utrecht Blauwkapelseweg 10kV 0.360 89% 10510.878 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
25-06-2019 21:01 MD176_62305_S079 Utrecht Overvecht 10kV 0.390 88% 10547.775 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
25-06-2019 21:01 MD170_21304_S076 Utrecht Jaarbeurs 10kV 0.390 88% 10461.468 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
25-06-2019 21:01 MD175_3583_S086 Utrecht Merwedekanaal 10kV 0.390 89% 10349.647 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
25-06-2019 21:01 MD178_26310_S081 Utrecht Zuid 10kV 0.400 88% 9422.531 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
25-06-2019 01:58 MD153_106043050_TT084 Krimpen aan den IJssel 13kV 0.860 90% 13166.106 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
21-06-2019 15:04 MD197_TH002_TH002 Zuidwijk 10kV 0.100 70% 10737.927 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
21-06-2019 15:04 MD198_TH002_TH002 Zuidwijk 23kV 0.100 77% 22818.088 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
13-06-2019 12:29 MD185_756_TT077 Waaiersluis 10kV 0.860 88% 10561.144 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
13-06-2019 12:29 MD127_1076_TT072 Bolwerk 10kV 0.860 88% 10497.297 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
13-06-2019 12:29 MD126_401_TT071 Bloemendaal 10kV 0.380 88% 10574.066 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
13-06-2019 12:29 MD128_1076_TT072 Bolwerk 10kV 0.860 88% 10477.149 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
09-06-2019 20:10 MP509_TT111 WINDPARK HELLEGATSPLEIN 50kV 0.300 85% 30420.615 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
09-06-2019 20:10 MP509_TT111 WINDPARK HELLEGATSPLEIN 50kV 0.300 86% 52690.047 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
09-06-2019 20:10 MP509_TT111 WINDPARK HELLEGATSPLEIN 50kV 0.300 85% 30420.615 Niet hinderlijk NULL
09-06-2019 20:10 MP510_TT111 WINDPARK OOLTGENSPLAAT 50kV 0.300 85% 30442.529 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
09-06-2019 20:10 MP510_TT111 WINDPARK OOLTGENSPLAAT 50kV 0.300 86% 52728.004 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
09-06-2019 20:10 MP510_TT111 WINDPARK OOLTGENSPLAAT 50kV 0.300 85% 30442.529 Niet hinderlijk NULL
09-06-2019 20:10 MP508_TT111 ZONNEPARK OOLTGENSPLAAT 50kV 0.300 85% 30442.236 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
09-06-2019 20:10 MP508_TT111 ZONNEPARK OOLTGENSPLAAT 50kV 0.300 85% 30442.236 Niet hinderlijk NULL
05-06-2019 22:32 MP502_106090001_TK057 DU PONT CHEMOURS 50kV 0.050 81% 30043.584 Niet hinderlijk Abnormale omstandigheden
05-06-2019 22:32 MP502_106090001_TK057 DU PONT CHEMOURS 50kV 0.050 85% 52037.012 Niet hinderlijk Abnormale omstandigheden
05-06-2019 22:32 MP502_106090001_TK057 DU PONT CHEMOURS 50kV 0.050 81% 30043.584 Niet hinderlijk NULL
05-06-2019 22:32 MD123_106013007_TH099 Arkel 13kV 0.070 68% 12950.541 Niet hinderlijk Abnormale omstandigheden
05-06-2019 22:32 MD138_106090260_TT096 Dordtse Kil 13kV 0.060 80% 12905.095 Niet hinderlijk Abnormale omstandigheden
05-06-2019 22:32 MD186_106069103_TT094 Walburg 13kV 0.060 81% 12917.228 Niet hinderlijk Abnormale omstandigheden
05-06-2019 22:32 MD160_107090302_TT098 Oranjelaan 13kV 0.050 81% 13139.254 Niet hinderlijk Abnormale omstandigheden
04-06-2019 09:44 MD143_TT012_TT012 Heemraadlaan 10kV 0.090 70% 10473.181 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
04-06-2019 05:48 MD123_106013007_TH099 Arkel 13kV 0.480 89% 13047.264 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
03-06-2019 14:30 MD198_TH002_TH002 Zuidwijk 23kV 0.060 54% 2