Spanningsdips

De spanningskwaliteit op een aansluitpunt moet voldoen aan internationaal vastgestelde normen. Daarnaast worden in de Netcode Elektriciteit aanvullende eisen gesteld. Naleving daarvan wordt bewaakt door de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Een belangrijk verschijnsel op het gebied van spanningskwaliteit is een spanningsdip. Dit is een kortdurende verlaging van de spanning en wordt veelal veroorzaakt door kortsluiting in het elektriciteitsnet, het inschakelen van grote belastingen en externe invloeden zoals weersomstandigheden. Op basis van de duur en diepte – waarbij de restspanning is uitgedrukt als percentage van de referentiespanning – is in de Netcode Elektriciteit vastgesteld of een spanningsdip hinderlijk kan zijn voor aangeslotenen.

Een hinderlijke dip heeft een relatief lange duur en/of een lage restspanning en kan leiden tot stilvallen van machines en apparaten waardoor processen kunnen worden verstoord. Een niet-hinderlijke dip is een kortdurende verlaging van de spanning waar een aangeslotene zelf maatregelen tegen kan nemen. Veruit de meeste spanningsdips zijn niet hinderlijk omdat ze door beveiligingsinstellingen in omvang worden beperkt.

Op deze pagina worden spanningsdips getoond die zijn geregistreerd in het middenspanningsnet van Stedin en bij klanten met een hoogspanningsaansluiting. De tabel wordt dagelijks geüpdatete en toont spanningsdips tot één jaar geleden.

Datum Meetlocatie Duur(s) Rest-
spanning
Referentie- spanning(V) Classificatie Vermoedelijke oorzaak Opmerkingen
04-12-2023 09:46 MD131_TT073 Broekvelden 10kV 0.680 51% 10459.111 Hinderlijk Handeling van een netbeheerder
04-12-2023 09:10 MD131_TT073 Broekvelden 10kV 0.680 53% 10535.505 Hinderlijk Kortsluiting in het net
03-12-2023 03:52 MD131_TT073 Broekvelden 10kV 0.380 66% 10541.147 Hinderlijk Kortsluiting in het net
01-12-2023 16:12 MD120_TS061 Amersfoort 2 10kV 0.060 88% 10505.782 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
01-12-2023 16:12 MD166_TS066 Soest 2 10kV 0.060 88% 10386.111 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
01-12-2023 16:12 MD121_TS062 Amersfoort 3 10kV 0.060 88% 10411.463 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
01-12-2023 16:12 MD132_TS043 Bunschoten 10kV 0.060 86% 10408.161 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
01-12-2023 16:12 MD121_TS062 Amersfoort 3 10kV 0.060 84% 10411.720 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
01-12-2023 16:12 MD167_TS045 Soest de Zoom 10kV 0.060 88% 10279.336 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
01-12-2023 16:12 MD166_TS066 Soest 2 10kV 0.060 84% 10386.369 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
01-12-2023 16:12 MD120_TS061 Amersfoort 2 10kV 0.060 85% 10505.895 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
01-12-2023 16:12 MD132_TS043 Bunschoten 10kV 0.070 82% 10407.007 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
30-11-2023 15:23 MD140_TH027 Europoort 23kV 0.080 90% 22946.998 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
30-11-2023 14:45 MD140_TH027 Europoort 23kV 0.070 67% 22863.768 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
30-11-2023 14:45 MD140_TH027 Europoort 23kV 0.080 42% 22864.383 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
30-11-2023 14:45 MD141_TH027 Europoort 25kV 0.070 47% 25428.350 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
30-11-2023 11:17 MD196_TH011 Zoetermeer 9 25kV 0.340 82% 25294.061 Niet hinderlijk Handeling van een aangeslotene
30-11-2023 11:17 MD125_TT106 Bleiswijk 1 10kV 0.340 83% 9398.968 Niet hinderlijk Handeling van een aangeslotene
29-11-2023 21:10 MD196_TH011 Zoetermeer 9 25kV 0.210 83% 25461.252 Niet hinderlijk Kortsluiting in de installatie van een aangeslotene
29-11-2023 21:10 MD125_TT106 Bleiswijk 1 10kV 0.210 84% 9461.460 Niet hinderlijk Kortsluiting in de installatie van een aangeslotene
27-11-2023 14:44 MD159_TH039 Ommoord Zuid 25kV 0.070 59% 25555.205 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
27-11-2023 13:30 MD184_TS051 Vreeswijk 10kV 0.540 82% 10364.905 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
24-11-2023 16:30 MD161_TT040 Capelle Centrum 13kV 0.200 89% 13087.244 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
24-11-2023 16:30 MD153_TT084 Krimpen aan den IJssel 13kV 0.720 89% 13249.504 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
23-11-2023 07:57 MD191_TT042 Zoetermeer 1 23kV 0.520 85% 22719.527 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
23-11-2023 07:57 MD190_TT042 Zoetermeer 1 10kV 0.660 85% 10530.768 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
23-11-2023 07:57 MD194_TT043 Zoetermeer 2 10kV 0.660 85% 10564.645 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
23-11-2023 07:57 MD195_TT047 Zoetermeer 8 10kV 0.660 85% 10578.333 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
23-11-2023 07:57 MD192_TT048 Zoetermeer 12 10kV 0.660 85% 10556.090 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
23-11-2023 07:57 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.660 85% 10446.065 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
23-11-2023 07:57 MD189_TT042 Zoetermeer 1 10kV 0.180 85% 10498.617 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
23-11-2023 07:54 MD190_TT042 Zoetermeer 1 10kV 0.700 71% 10389.911 Hinderlijk Kortsluiting in het net
23-11-2023 07:54 MD191_TT042 Zoetermeer 1 23kV 0.710 70% 22721.684 Hinderlijk Kortsluiting in het net
23-11-2023 07:54 MD195_TT047 Zoetermeer 8 10kV 0.240 72% 10582.124 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
23-11-2023 07:54 MD194_TT043 Zoetermeer 2 10kV 0.290 22% 10543.407 Hinderlijk Kortsluiting in het net
23-11-2023 07:54 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.360 70% 10446.502 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
23-11-2023 07:54 MD189_TT042 Zoetermeer 1 10kV 0.710 71% 10358.059 Hinderlijk Kortsluiting in het net
23-11-2023 07:54 MD192_TT048 Zoetermeer 12 10kV 0.430 71% 10549.410 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
20-11-2023 18:10 MD184_TS051 Vreeswijk 10kV 0.500 79% 10414.414 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
20-11-2023 01:19 MD210_TS040 Breukelen 10 kV 0.010 64% 10000.000 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
20-11-2023 01:19 MD210_TS040 Breukelen 10 kV 0.010 64% 10000.000 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
20-11-2023 01:19 MD210_TS040 Breukelen 10 kV 11.660 44% 10000.000 Hinderlijk Kortsluiting in het net
20-11-2023 01:19 MD210_TS040 Breukelen 10 kV 11.660 44% 10000.000 Hinderlijk Kortsluiting in het net
20-11-2023 01:18 MD210_TS040 Breukelen 10 kV 11.660 44% 10000.000 Hinderlijk Kortsluiting in het net
20-11-2023 01:18 MD210_TS040 Breukelen 10 kV 11.660 44% 10000.000 Hinderlijk Kortsluiting in het net
20-11-2023 01:18 MD210_TS040 Breukelen 10 kV 0.010 79% 10000.000 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
20-11-2023 01:18 MD210_TS040 Breukelen 10 kV 0.010 79% 10000.000 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
20-11-2023 01:18 MD210_TS040 Breukelen 10 kV 0.690 37% 10000.000 Hinderlijk Kortsluiting in het net
20-11-2023 01:18 MD210_TS040 Breukelen 10 kV 0.690 37% 10000.000 Hinderlijk Kortsluiting in het net
20-11-2023 01:18 MD210_TS040 Breukelen 10 kV 0.020 82% 10000.000 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
20-11-2023 01:18 MD210_TS040 Breukelen 10 kV 0.020 82% 10000.000 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
20-11-2023 01:18 MD210_TS040 Breukelen 10 kV 0.020 61% 10000.000 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
20-11-2023 01:18 MD210_TS040 Breukelen 10 kV 0.020 61% 10000.000 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
20-11-2023 01:18 MD210_TS040 Breukelen 10 kV 0.020 61% 10000.000 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
20-11-2023 01:18 MD210_TS040 Breukelen 10 kV 0.020 61% 10000.000 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
20-11-2023 01:18 MD210_TS040 Breukelen 10 kV 0.020 61% 10000.000 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
20-11-2023 01:18 MD210_TS040 Breukelen 10 kV 0.020 61% 10000.000 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
20-11-2023 01:18 MD210_TS040 Breukelen 10 kV 0.020 59% 10000.000 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
20-11-2023 01:18 MD210_TS040 Breukelen 10 kV 0.020 59% 10000.000 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
20-11-2023 01:18 MD210_TS040 Breukelen 10 kV 0.020 57% 10000.000 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
20-11-2023 01:18 MD210_TS040 Breukelen 10 kV 0.020 57% 10000.000 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
20-11-2023 01:18 MD210_TS040 Breukelen 10 kV 34.502 46% 10000.000 Hinderlijk Kortsluiting in het net
20-11-2023 01:18 MD210_TS040 Breukelen 10 kV 34.502 46% 10000.000 Hinderlijk Kortsluiting in het net
20-11-2023 01:18 MD210_TS040 Breukelen 10 kV 34.502 46% 10000.000 Hinderlijk Kortsluiting in het net
20-11-2023 01:18 MD210_TS040 Breukelen 10 kV 34.502 46% 10000.000 Hinderlijk Kortsluiting in het net
20-11-2023 01:18 MD210_TS040 Breukelen 10 kV 0.010 89% 10000.000 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
20-11-2023 01:18 MD210_TS040 Breukelen 10 kV 0.010 89% 10000.000 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
20-11-2023 01:18 MD210_TS040 Breukelen 10 kV 0.010 67% 10000.000 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
20-11-2023 01:18 MD210_TS040 Breukelen 10 kV 0.010 67% 10000.000 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
20-11-2023 01:18 MD210_TS040 Breukelen 10 kV 0.020 67% 10000.000 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
20-11-2023 01:18 MD210_TS040 Breukelen 10 kV 0.020 67% 10000.000 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
20-11-2023 01:18 MD210_TS040 Breukelen 10 kV 0.020 70% 10000.000 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
20-11-2023 01:18 MD210_TS040 Breukelen 10 kV 0.020 70% 10000.000 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
20-11-2023 01:18 MD210_TS040 Breukelen 10 kV 0.010 88% 10000.000 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
20-11-2023 01:18 MD210_TS040 Breukelen 10 kV 0.010 88% 10000.000 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
20-11-2023 01:18 MD210_TS040 Breukelen 10 kV 11.100 44% 10000.000 Hinderlijk Kortsluiting in het net
20-11-2023 01:18 MD210_TS040 Breukelen 10 kV 11.100 44% 10000.000 Hinderlijk Kortsluiting in het net
20-11-2023 01:18 MD210_TS040 Breukelen 10 kV 11.100 44% 10000.000 Hinderlijk Kortsluiting in het net
20-11-2023 01:18 MD210_TS040 Breukelen 10 kV 11.100 44% 10000.000 Hinderlijk Kortsluiting in het net
20-11-2023 01:18 MD210_TS040 Breukelen 10 kV 14.439 41% 10000.000 Hinderlijk Kortsluiting in het net
20-11-2023 01:18 MD210_TS040 Breukelen 10 kV 14.439 41% 10000.000 Hinderlijk Kortsluiting in het net
20-11-2023 01:17 MD210_TS040 Breukelen 10 kV 14.439 41% 10000.000 Hinderlijk Kortsluiting in het net
20-11-2023 01:17 MD210_TS040 Breukelen 10 kV 14.439 41% 10000.000 Hinderlijk Kortsluiting in het net
20-11-2023 01:17 MD210_TS040 Breukelen 10 kV 9.830 49% 10000.000 Hinderlijk Kortsluiting in het net
20-11-2023 01:17 MD210_TS040 Breukelen 10 kV 9.830 49% 10000.000 Hinderlijk Kortsluiting in het net
20-11-2023 01:17 MD210_TS040 Breukelen 10 kV 9.830 49% 10000.000 Hinderlijk Kortsluiting in het net
20-11-2023 01:17 MD210_TS040 Breukelen 10 kV 9.830 49% 10000.000 Hinderlijk Kortsluiting in het net
20-11-2023 01:17 MD210_TS040 Breukelen 10 kV 0.010 87% 10000.000 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
20-11-2023 01:17 MD210_TS040 Breukelen 10 kV 0.010 87% 10000.000 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
20-11-2023 01:17 MD210_TS040 Breukelen 10 kV 0.010 67% 10000.000 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
20-11-2023 01:17 MD210_TS040 Breukelen 10 kV 0.010 67% 10000.000 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
14-11-2023 18:42 MD163_TT115 Pijnacker 3 10kV 0.020 87% 10402.955 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
10-11-2023 10:10 MD181_TS069 Vinkeveen 10kV 0.720 11% 10389.538 Hinderlijk Handeling van een netbeheerder
10-11-2023 10:10 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.960 81% 6054.603 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
10-11-2023 10:10 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.960 81% 10486.880 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
10-11-2023 10:10 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.960 81% 6054.603 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
10-11-2023 10:10 MD201_TS070 Mijdrecht 10kV v114 0.950 84% 5770.000 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
10-11-2023 10:10 MD201_TS070 Mijdrecht 10kV v114 0.950 84% 5770.000 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
10-11-2023 10:10 MD201_TS070 Mijdrecht 10kV v114 0.950 84% 9993.934 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
03-11-2023 14:41 MD194_TT043 Zoetermeer 2 10kV 0.360 85% 10653.061 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
03-11-2023 14:41 MD195_TT047 Zoetermeer 8 10kV 0.360 85% 10658.807 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
03-11-2023 14:41 MD189_TT042 Zoetermeer 1 10kV 0.410 51% 10450.043 Hinderlijk Kortsluiting in het net
03-11-2023 14:41 MD191_TT042 Zoetermeer 1 23kV 0.100 86% 22977.984 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
03-11-2023 14:41 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.370 85% 10549.268 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
03-11-2023 14:41 MD190_TT042 Zoetermeer 1 10kV 0.090 53% 10483.001 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
03-11-2023 14:41 MD192_TT048 Zoetermeer 12 10kV 0.360 85% 10633.470 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
03-11-2023 03:26 MD182_TT065 Vleerstraat 10kV 0.100 61% 10546.023 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
03-11-2023 03:26 MD183_TT065 Vleerstraat 10kV 0.100 61% 10551.478 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
03-11-2023 03:26 MD122_TT050 Anna van Buerenstraat 10kV 0.090 68% 10640.634 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
29-10-2023 13:07 MD184_TS051 Vreeswijk 10kV 1.040 88% 10511.335 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
20-10-2023 01:50 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.040 52% 6109.875 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
20-10-2023 01:50 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.030 75% 10582.255 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
20-10-2023 01:50 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.040 52% 6109.875 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
20-10-2023 01:49 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.040 46% 6110.445 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
20-10-2023 01:49 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.030 70% 10583.365 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
20-10-2023 01:49 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.040 46% 6110.445 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
20-10-2023 01:48 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.050 52% 6109.404 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
20-10-2023 01:48 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.030 74% 10581.561 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
20-10-2023 01:48 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.050 52% 6109.404 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
12-10-2023 18:21 MD184_TS051 Vreeswijk 10kV 0.670 72% 10310.400 Hinderlijk Kortsluiting in het net
05-10-2023 14:37 MD188_TS073 Zeist 10kV 1.010 39% 10440.679 Hinderlijk Handeling van een netbeheerder
05-10-2023 14:37 MD187_TS075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.490 85% 10598.973 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
04-10-2023 07:57 MD158_TT086 Middelharnis 13kV 0.600 80% 12846.701 Hinderlijk Kortsluiting in het net
03-10-2023 05:53 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 18.218 8% 6011.247 Hinderlijk Handeling van een netbeheerder
03-10-2023 05:53 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 18.218 8% 6011.247 Hinderlijk Handeling van een netbeheerder
03-10-2023 05:53 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.350 71% 10411.672 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
03-10-2023 05:53 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 18.218 8% 6011.247 Hinderlijk Handeling van een netbeheerder
03-10-2023 05:53 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 18.218 8% 6011.247 Hinderlijk Handeling van een netbeheerder
03-10-2023 02:57 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 2.481 37% 6091.934 Hinderlijk Kortsluiting in het net
03-10-2023 02:57 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 2.481 37% 6091.934 Hinderlijk Kortsluiting in het net
02-10-2023 12:31 MD177_TS047 Montfoort 10kV 0.030 86% 10475.846 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
21-09-2023 10:50 MP506_TK113 APM 66kV 0.030 88% 67484.711 Niet hinderlijk Kortsluiting in de installatie van een aangeslotene
21-09-2023 10:50 MP505_TK112 RWG 66kV 0.040 85% 67532.703 Niet hinderlijk Kortsluiting in de installatie van een aangeslotene
20-09-2023 05:31 MD165_TT034 Schiedam Noord 10kV 0.340 56% 10678.798 Hinderlijk Kortsluiting in het net
18-09-2023 19:43 MD164_TH060 Rotterdam Centrum 23kV 0.080 23% 22915.803 Hinderlijk Kortsluiting in het net
18-09-2023 03:59 MD121_TS062 Amersfoort 3 10kV 0.170 86% 10488.199 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-09-2023 03:25 MD121_TS062 Amersfoort 3 10kV 0.090 69% 10505.796 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-09-2023 03:25 MD121_TS062 Amersfoort 3 10kV 0.050 87% 10506.260 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-09-2023 03:25 MD121_TS062 Amersfoort 3 10kV 0.020 87% 10506.609 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
12-09-2023 04:21 MD172_TS085 Utrecht Kernweg 10kV 0.060 47% 10434.172 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
10-09-2023 20:55 MD186_TT094 Walburg 13kV 0.380 40% 13178.205 Hinderlijk Kortsluiting in het net
10-09-2023 20:55 MD186_TT094 Walburg 13kV 0.020 83% 13178.641 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
10-09-2023 02:38 MD125_TT106 Bleiswijk 1 10kV 0.360 81% 9534.093 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
09-09-2023 22:16 MD172_TS085 Utrecht Kernweg 10kV 0.040 51% 10383.119 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
09-09-2023 22:16 MD172_TS085 Utrecht Kernweg 10kV 0.030 56% 10381.191 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
09-09-2023 22:15 MD172_TS085 Utrecht Kernweg 10kV 0.040 67% 10380.842 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
07-09-2023 06:57 MD184_TS051 Vreeswijk 10kV 0.050 88% 10500.933 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
07-09-2023 06:57 MD139_TS064 Driebergen 10kV 0.050 83% 10466.201 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
07-09-2023 06:57 MD181_TS069 Vinkeveen 10kV 0.050 89% 10392.424 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
07-09-2023 06:57 MD187_TS075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.050 86% 10581.354 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
07-09-2023 06:57 MD177_TS047 Montfoort 10kV 0.050 88% 10543.354 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
07-09-2023 06:57 MD150_TS054 Jutphaas 10kV 0.050 88% 10456.234 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
07-09-2023 06:57 MD188_TS073 Zeist 10kV 0.040 87% 10480.007 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
07-09-2023 06:57 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.040 89% 10419.466 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
02-09-2023 19:46 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.110 83% 10466.234 Niet hinderlijk Kortsluiting in de installatie van een aangeslotene
02-09-2023 19:46 MD190_TT042 Zoetermeer 1 10kV 0.100 84% 10544.737 Niet hinderlijk Kortsluiting in de installatie van een aangeslotene
02-09-2023 19:46 MD189_TT042 Zoetermeer 1 10kV 0.100 84% 10513.772 Niet hinderlijk Kortsluiting in de installatie van een aangeslotene
02-09-2023 19:46 MD195_TT047 Zoetermeer 8 10kV 0.060 84% 10601.167 Niet hinderlijk Kortsluiting in de installatie van een aangeslotene
02-09-2023 19:46 MD192_TT048 Zoetermeer 12 10kV 0.060 84% 10551.552 Niet hinderlijk Kortsluiting in de installatie van een aangeslotene
02-09-2023 19:46 MD194_TT043 Zoetermeer 2 10kV 0.070 84% 10585.039 Niet hinderlijk Kortsluiting in de installatie van een aangeslotene
02-09-2023 19:46 MD191_TT042 Zoetermeer 1 23kV 0.100 83% 22950.422 Niet hinderlijk Kortsluiting in de installatie van een aangeslotene
31-08-2023 11:14 MD167_TS045 Soest de Zoom 10kV 0.050 90% 10275.530 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
31-08-2023 11:14 MD120_TS061 Amersfoort 2 10kV 0.050 90% 10548.815 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
31-08-2023 11:14 MD166_TS066 Soest 2 10kV 0.050 88% 10386.281 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
31-08-2023 11:14 MD121_TS062 Amersfoort 3 10kV 0.060 89% 10486.797 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
30-08-2023 11:35 MD194_TT043 Zoetermeer 2 10kV 0.120 87% 10670.152 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
30-08-2023 11:35 MD192_TT048 Zoetermeer 12 10kV 0.120 87% 10566.307 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
30-08-2023 11:35 MD191_TT042 Zoetermeer 1 23kV 0.120 88% 22968.404 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
30-08-2023 11:35 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.100 87% 10465.686 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
30-08-2023 11:35 MD195_TT047 Zoetermeer 8 10kV 0.140 88% 10586.038 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
30-08-2023 11:35 MD190_TT042 Zoetermeer 1 10kV 0.130 88% 10536.845 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
30-08-2023 11:35 MD189_TT042 Zoetermeer 1 10kV 0.130 88% 10505.335 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
27-08-2023 00:06 MD184_TS051 Vreeswijk 10kV 0.040 90% 10429.562 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
27-08-2023 00:06 MD177_TS047 Montfoort 10kV 0.030 90% 10489.632 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
27-08-2023 00:06 MD188_TS073 Zeist 10kV 0.040 88% 10439.719 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
27-08-2023 00:06 MD187_TS075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.050 86% 10422.488 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
27-08-2023 00:06 MD139_TS064 Driebergen 10kV 0.040 85% 10426.900 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
22-08-2023 03:39 MD160_TT141 Oranjelaan 13kV 0.060 84% 13281.271 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
22-08-2023 03:39 MD123_TH099 Arkel 13kV 0.070 70% 12874.971 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
22-08-2023 03:39 MD138_TT096 Dordtse Kil 13kV 0.060 83% 12896.884 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
22-08-2023 03:39 MD142_TT082 Hardinxveld 13kV 0.060 85% 13174.385 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
22-08-2023 03:39 MD186_TT094 Walburg 13kV 0.060 85% 13273.479 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
22-08-2023 03:39 MD151_TT080 s Gravendeel 13kV 0.060 84% 12639.882 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-08-2023 07:50 MD177_TS047 Montfoort 10kV 0.690 37% 10519.391 Hinderlijk Kortsluiting in het net
20-08-2023 07:50 MD150_TS054 Jutphaas 10kV 0.640 88% 10446.094 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
16-08-2023 03:49 MD177_TS047 Montfoort 10kV 0.280 80% 10452.817 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
15-08-2023 13:54 MP510_TT111 Windpark Ooltgensplaat 50kV v205 0.050 83% 53153.793 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-08-2023 13:54 MP510_TT111 Windpark Ooltgensplaat 50kV v205 0.060 81% 30688.359 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-08-2023 13:54 MP510_TT111 Windpark Ooltgensplaat 50kV v205 0.060 81% 30688.359 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-08-2023 13:54 MP511_TT111 Windpark Ooltgensplaat 50kV v105 0.060 80% 30706.441 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-08-2023 13:54 MP511_TT111 Windpark Ooltgensplaat 50kV v105 0.050 84% 53185.254 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-08-2023 13:54 MP511_TT111 Windpark Ooltgensplaat 50kV v105 0.060 80% 30706.441 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-08-2023 13:54 MP505_TK112 RWG 66kV 0.050 89% 67418.227 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-08-2023 13:54 MP508_TT111 Zonnepark Ooltgensplaat 50kV v203 0.060 81% 30680.379 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-08-2023 13:54 MP508_TT111 Zonnepark Ooltgensplaat 50kV v203 0.060 83% 53139.973 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-08-2023 13:54 MP508_TT111 Zonnepark Ooltgensplaat 50kV v203 0.060 81% 30680.379 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-08-2023 13:54 MP506_TK113 APM 66kV 0.040 89% 67366.023 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-08-2023 13:54 MD140_TH027 Europoort 23kV 0.050 89% 23032.811 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-08-2023 13:54 MP509_TT111 Windpark Hellegatsplein 50kV v103 0.060 80% 30656.795 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-08-2023 13:54 MP509_TT111 Windpark Hellegatsplein 50kV v103 0.050 84% 53099.125 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-08-2023 13:54 MP509_TT111 Windpark Hellegatsplein 50kV v103 0.060 80% 30656.795 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-08-2023 13:54 MD141_TH027 Europoort 25kV 0.050 89% 25617.357 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-08-2023 13:54 MD158_TT086 Middelharnis 13kV 0.060 81% 12764.227 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-08-2023 13:54 MD130_TH021 Botlek 23kV 0.060 86% 23067.906 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-08-2023 13:54 MD129_TT021 Botlek 10kV 0.060 83% 10571.774 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-08-2023 13:39 MP505_TK112 RWG 66kV 0.050 89% 38728.234 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-08-2023 13:39 MP505_TK112 RWG 66kV 0.060 86% 67079.266 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-08-2023 13:39 MP505_TK112 RWG 66kV 0.050 89% 38728.234 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-08-2023 13:39 MP508_TT111 Zonnepark Ooltgensplaat 50kV v203 0.070 80% 30553.717 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-08-2023 13:39 MP508_TT111 Zonnepark Ooltgensplaat 50kV v203 0.060 83% 52920.586 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-08-2023 13:39 MP508_TT111 Zonnepark Ooltgensplaat 50kV v203 0.070 80% 30553.717 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-08-2023 13:39 MD141_TH027 Europoort 25kV 0.040 89% 25806.246 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-08-2023 13:39 MP506_TK113 APM 66kV 0.050 89% 38696.980 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-08-2023 13:39 MP506_TK113 APM 66kV 0.050 86% 67025.133 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-08-2023 13:39 MP506_TK113 APM 66kV 0.050 89% 38696.980 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-08-2023 13:39 MD140_TH027 Europoort 23kV 0.040 89% 23200.816 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-08-2023 13:39 MP510_TT111 Windpark Ooltgensplaat 50kV v205 0.070 80% 30561.393 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-08-2023 13:39 MP510_TT111 Windpark Ooltgensplaat 50kV v205 0.070 80% 30561.393 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-08-2023 13:39 MP510_TT111 Windpark Ooltgensplaat 50kV v205 0.060 82% 52933.883 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-08-2023 13:39 MP511_TT111 Windpark Ooltgensplaat 50kV v105 0.070 80% 30579.271 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-08-2023 13:39 MP511_TT111 Windpark Ooltgensplaat 50kV v105 0.060 82% 52965.082 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-08-2023 13:39 MP511_TT111 Windpark Ooltgensplaat 50kV v105 0.070 80% 30579.271 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-08-2023 13:39 MD129_TT021 Botlek 10kV 0.070 82% 10509.275 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-08-2023 13:39 MP509_TT111 Windpark Hellegatsplein 50kV v103 0.070 80% 30529.791 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-08-2023 13:39 MP509_TT111 Windpark Hellegatsplein 50kV v103 0.060 82% 52879.145 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-08-2023 13:39 MP509_TT111 Windpark Hellegatsplein 50kV v103 0.070 80% 30529.791 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-08-2023 13:39 MD158_TT086 Middelharnis 13kV 0.060 80% 12723.045 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-08-2023 13:39 MD130_TH021 Botlek 23kV 0.060 85% 23292.959 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
15-08-2023 04:42 MD181_TS069 Vinkeveen 10kV 0.060 41% 10409.525 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
11-08-2023 09:27 MD152_TT075 Kortenoord 10kV 1.260 89% 10621.236 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
11-08-2023 09:27 MD131_TT073 Broekvelden 10kV 1.270 89% 10516.165 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
11-08-2023 09:27 MD126_TT071 Bloemendaal 10kV 1.260 89% 10457.851 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
11-08-2023 09:27 MD127_TT072 Bolwerk 10kV 1.260 89% 10406.540 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
11-08-2023 09:27 MD128_TT072 Bolwerk 10kV 1.270 89% 10411.043 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
11-08-2023 09:27 MD185_TT077 Waaiersluis 10kV 1.590 23% 10505.510 Hinderlijk Kortsluiting in het net
04-08-2023 06:02 MD181_TS069 Vinkeveen 10kV 0.070 61% 10509.586 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
01-08-2023 09:40 MD163_TT115 Pijnacker 3 10kV 0.010 89% 10448.726 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
31-07-2023 04:25 MD181_TS069 Vinkeveen 10kV 0.070 42% 10462.170 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
25-07-2023 03:37 MD172_TS085 Utrecht Kernweg 10kV 0.060 56% 10421.924 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
14-07-2023 14:53 MD165_TT034 Schiedam Noord 10kV 0.650 84% 10707.159 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
13-07-2023 10:54 MD163_TT115 Pijnacker 3 10kV 0.020 80% 10387.567 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
13-07-2023 08:47 MD163_TT115 Pijnacker 3 10kV 0.020 80% 10393.553 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
13-07-2023 08:12 MD163_TT115 Pijnacker 3 10kV 0.020 86% 10380.687 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
13-07-2023 08:10 MD163_TT115 Pijnacker 3 10kV 0.010 89% 10440.336 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
13-07-2023 07:55 MD163_TT115 Pijnacker 3 10kV 0.020 86% 10459.714 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
12-07-2023 14:14 MD163_TT115 Pijnacker 3 10kV 0.030 87% 10410.333 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
12-07-2023 14:00 MD163_TT115 Pijnacker 3 10kV 0.020 89% 10404.415 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
12-07-2023 13:48 MD163_TT115 Pijnacker 3 10kV 0.010 88% 10357.498 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
12-07-2023 13:03 MD163_TT115 Pijnacker 3 10kV 0.010 88% 10435.949 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
11-07-2023 13:39 MD163_TT115 Pijnacker 3 10kV 0.020 85% 10416.645 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
11-07-2023 07:01 MD172_TS085 Utrecht Kernweg 10kV 0.050 48% 10425.688 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
10-07-2023 13:03 MD161_TT040 Capelle Centrum 13kV 0.382 60% 13167.799 Hinderlijk Kortsluiting in het net
10-07-2023 13:03 MD161_TT040 Capelle Centrum 13kV 0.170 61% 13167.794 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
07-07-2023 14:41 MD138_TT096 Dordtse Kil 13kV 0.080 85% 12872.610 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
07-07-2023 12:12 MD163_TT115 Pijnacker 3 10kV 0.030 86% 10428.416 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
07-07-2023 12:07 MD163_TT115 Pijnacker 3 10kV 0.030 89% 10418.129 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
07-07-2023 11:30 MD163_TT115 Pijnacker 3 10kV 0.030 90% 10367.046 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
07-07-2023 09:06 MD187_TS075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.630 86% 10483.263 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
07-07-2023 09:06 MD188_TS073 Zeist 10kV 0.640 85% 10482.248 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
07-07-2023 09:05 MD188_TS073 Zeist 10kV 0.010 88% 10486.468 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
06-07-2023 20:20 MD138_TT096 Dordtse Kil 13kV 1.370 76% 12890.416 Hinderlijk Kortsluiting in het net
06-07-2023 20:20 MD151_TT080 s Gravendeel 13kV 1.610 3% 12693.890 Hinderlijk Kortsluiting in het net
06-07-2023 13:33 MD163_TT115 Pijnacker 3 10kV 0.010 90% 10433.017 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
03-07-2023 19:47 MD176_TS079 Utrecht Overvecht 10kV 0.560 89% 10494.061 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
03-07-2023 19:47 MD169_TS078 Utrecht Blauwkapelseweg 10kV 0.280 89% 10455.719 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
03-07-2023 19:47 MD170_TS076 Utrecht Jaarbeurs 10kV 0.570 89% 10540.190 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
03-07-2023 19:47 MD134_TS055 Bilthoven 10KV 0.560 89% 10323.610 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
03-07-2023 19:47 MD175_TS086 Utrecht Merwedekanaal 10kV 0.560 89% 10281.165 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
02-07-2023 16:09 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 14.893 8% 6081.714 Hinderlijk Kortsluiting in het net
02-07-2023 16:09 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 14.893 8% 6081.714 Hinderlijk Kortsluiting in het net
02-07-2023 16:09 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.070 75% 10533.553 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
02-07-2023 16:09 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 14.893 8% 6081.714 Hinderlijk Kortsluiting in het net
02-07-2023 16:09 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 14.893 8% 6081.714 Hinderlijk Kortsluiting in het net
01-07-2023 09:10 MD125_TT106 Bleiswijk 1 10kV 0.660 81% 9541.166 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
30-06-2023 19:08 MD181_TS069 Vinkeveen 10kV 0.060 39% 10443.664 Hinderlijk Kortsluiting in het net
30-06-2023 10:31 MD152_TT075 Kortenoord 10kV 0.370 68% 10582.456 Hinderlijk Kortsluiting in het net
30-06-2023 02:38 MD177_TS047 Montfoort 10kV 0.260 87% 10555.517 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
28-06-2023 20:41 MD150_TS054 Jutphaas 10kV 0.030 52% 10470.370 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
28-06-2023 20:41 MD150_TS054 Jutphaas 10kV 0.060 53% 10470.451 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
23-06-2023 22:39 MD165_TT034 Schiedam Noord 10kV 0.490 85% 10704.196 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
22-06-2023 15:29 MD172_TS085 Utrecht Kernweg 10kV 0.040 81% 10350.797 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
22-06-2023 15:29 MD172_TS085 Utrecht Kernweg 10kV 0.070 58% 10341.759 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
22-06-2023 15:29 MD172_TS085 Utrecht Kernweg 10kV 0.180 55% 10342.705 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
22-06-2023 15:29 MD172_TS085 Utrecht Kernweg 10kV 0.080 55% 10344.498 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
22-06-2023 15:29 MD172_TS085 Utrecht Kernweg 10kV 0.040 78% 10345.346 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
22-06-2023 13:45 MD151_TT080 s Gravendeel 13kV 1.090 85% 12610.157 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
22-06-2023 13:45 MD138_TT096 Dordtse Kil 13kV 1.110 39% 12892.263 Hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-06-2023 03:47 MD197_TH002 Zuidwijk 10kV 0.380 7% 10863.871 Hinderlijk Kortsluiting in het net
20-06-2023 01:11 MD188_TS073 Zeist 10kV 0.320 86% 10389.790 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
20-06-2023 01:11 MD187_TS075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.340 49% 10517.751 Hinderlijk Kortsluiting in het net
20-06-2023 01:11 MD187_TS075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.060 54% 10512.377 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
20-06-2023 01:11 MD187_TS075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.030 78% 10513.280 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
20-06-2023 01:11 MD187_TS075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.100 64% 10514.170 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
20-06-2023 01:11 MD187_TS075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.120 59% 10513.518 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
20-06-2023 01:11 MD187_TS075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.020 87% 10514.649 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
20-06-2023 01:11 MD187_TS075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.100 67% 10514.732 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
20-06-2023 01:11 MD187_TS075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.011 51% 10515.563 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
20-06-2023 01:11 MD187_TS075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.100 51% 10515.834 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
20-06-2023 01:10 MD187_TS075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.090 52% 10512.705 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
20-06-2023 01:10 MD187_TS075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.060 52% 10513.273 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
20-06-2023 01:10 MD187_TS075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.070 59% 10513.734 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
20-06-2023 01:10 MD187_TS075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.100 52% 10512.652 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
20-06-2023 01:10 MD187_TS075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.020 50% 10511.209 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
20-06-2023 01:10 MD187_TS075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.060 50% 10511.241 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
20-06-2023 01:10 MD187_TS075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.110 50% 10511.708 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
20-06-2023 01:10 MD187_TS075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.070 52% 10511.938 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
20-06-2023 01:10 MD187_TS075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.070 52% 10512.397 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
20-06-2023 01:10 MD187_TS075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.060 50% 10513.879 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
20-06-2023 01:10 MD187_TS075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.070 53% 10514.063 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
20-06-2023 01:09 MD187_TS075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.140 51% 10513.247 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
20-06-2023 01:09 MD187_TS075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.050 83% 10514.011 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
20-06-2023 01:09 MD187_TS075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.070 54% 10514.826 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
20-06-2023 01:09 MD187_TS075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.060 83% 10516.764 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
20-06-2023 01:09 MD187_TS075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.040 53% 10516.297 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
20-06-2023 01:09 MD187_TS075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.080 56% 10518.160 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
20-06-2023 01:09 MD187_TS075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.060 56% 10519.938 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
20-06-2023 01:09 MD187_TS075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.070 56% 10522.787 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
20-06-2023 01:09 MD187_TS075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.060 84% 10524.013 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
12-06-2023 11:13 MD172_TS085 Utrecht Kernweg 10kV 0.150 63% 10460.033 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
11-06-2023 14:49 MD147_TH064 HVS-Ypenburg 25kV 0.460 83% 25361.223 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
11-06-2023 14:49 MD168_TT062 Treubstraat 10kV 0.470 79% 10570.678 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
11-06-2023 06:49 MD165_TT034 Schiedam Noord 10kV 0.530 15% 10734.417 Hinderlijk Kortsluiting in het net
11-06-2023 06:46 MD157_TZ014 Vlaardingen Holy 10kV 0.050 78% 10534.319 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
11-06-2023 06:46 MD165_TT034 Schiedam Noord 10kV 0.020 88% 10696.268 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
10-06-2023 16:36 MD177_TS047 Montfoort 10kV 0.020 85% 10456.548 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
09-06-2023 21:04 MD138_TT096 Dordtse Kil 13kV 1.140 88% 12823.980 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
09-06-2023 21:04 MD151_TT080 s Gravendeel 13kV 1.620 88% 12616.950 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
09-06-2023 10:12 MD159_TH039 Ommoord Zuid 25kV 0.310 76% 25562.682 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
09-06-2023 01:32 MD155_TT068 Leidenschenveen 10kV 0.080 88% 10474.479 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
09-06-2023 01:32 MD146_TH064 HVS-Ypenburg 23kV 0.070 87% 22806.701 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
07-06-2023 10:43 MD120_TS061 Amersfoort 2 10kV 0.130 78% 10404.015 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
05-06-2023 14:36 MD185_TT077 Waaiersluis 10kV 0.450 64% 10440.625 Hinderlijk Kortsluiting in het net
05-06-2023 07:16 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.020 60% 6050.086 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
05-06-2023 07:16 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.020 60% 6050.086 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
05-06-2023 07:16 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.040 67% 10479.057 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
05-06-2023 07:16 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.638 48% 6050.086 Hinderlijk Kortsluiting in het net
05-06-2023 07:16 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.638 48% 6050.086 Hinderlijk Kortsluiting in het net
02-06-2023 12:55 MD152_TT075 Kortenoord 10kV 1.010 64% 10606.434 Hinderlijk Kortsluiting in het net
02-06-2023 12:55 MD152_TT075 Kortenoord 10kV 0.040 78% 10607.286 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
30-05-2023 14:29 MD186_TT094 Walburg 13kV 0.080 74% 13161.599 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
30-05-2023 14:29 MD160_TT141 Oranjelaan 13kV 0.070 72% 13086.971 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
30-05-2023 14:29 MD138_TT096 Dordtse Kil 13kV 0.080 75% 13086.784 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
30-05-2023 14:29 MD123_TH099 Arkel 13kV 0.070 66% 12993.377 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
30-05-2023 14:29 MD142_TT082 Hardinxveld 13kV 0.080 73% 12990.856 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
30-05-2023 14:29 MD151_TT080 s Gravendeel 13kV 0.080 74% 12702.633 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
29-05-2023 00:02 MD187_TS075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.070 54% 10395.266 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
29-05-2023 00:02 MD187_TS075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.070 57% 10396.302 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
29-05-2023 00:02 MD187_TS075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.060 60% 10396.778 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
29-05-2023 00:02 MD187_TS075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.060 53% 10398.178 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
29-05-2023 00:02 MD187_TS075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.060 56% 10399.391 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
29-05-2023 00:02 MD187_TS075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.040 64% 10401.105 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
29-05-2023 00:02 MD187_TS075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.060 56% 10401.547 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
29-05-2023 00:02 MD187_TS075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.060 53% 10402.315 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
29-05-2023 00:02 MD187_TS075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.040 67% 10403.960 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
29-05-2023 00:02 MD187_TS075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.030 72% 10404.769 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
29-05-2023 00:02 MD187_TS075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.060 54% 10405.664 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
29-05-2023 00:02 MD187_TS075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.070 53% 10406.471 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
29-05-2023 00:02 MD187_TS075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.070 54% 10407.289 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
29-05-2023 00:02 MD187_TS075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.060 62% 10408.354 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
29-05-2023 00:02 MD187_TS075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.060 58% 10408.933 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
29-05-2023 00:02 MD187_TS075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.200 51% 10409.890 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
29-05-2023 00:02 MD187_TS075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.060 53% 10411.000 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
29-05-2023 00:02 MD187_TS075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.180 53% 10412.743 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
29-05-2023 00:02 MD187_TS075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.070 56% 10413.989 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
29-05-2023 00:02 MD187_TS075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.060 58% 10414.994 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
29-05-2023 00:02 MD187_TS075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.050 55% 10415.933 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
29-05-2023 00:02 MD187_TS075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.060 55% 10416.491 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
29-05-2023 00:02 MD187_TS075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.050 59% 10417.122 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
29-05-2023 00:02 MD187_TS075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.060 60% 10417.903 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
27-05-2023 17:05 MD133_TT032 Capelle Noord 13kV 0.030 90% 13037.762 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
26-05-2023 12:28 MD184_TS051 Vreeswijk 10kV 0.290 86% 10458.810 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
26-05-2023 10:54 MD187_TS075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.180 67% 10497.609 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
26-05-2023 10:54 MD187_TS075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.040 88% 10496.289 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
26-05-2023 10:54 MD187_TS075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.060 89% 10497.473 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
26-05-2023 10:54 MD187_TS075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.100 54% 10498.745 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
26-05-2023 10:54 MD187_TS075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.090 87% 10499.397 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
20-05-2023 18:54 MD131_TT073 Broekvelden 10kV 0.340 86% 10502.177 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
20-05-2023 18:54 MD185_TT077 Waaiersluis 10kV 0.330 86% 10470.890 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
20-05-2023 18:54 MD152_TT075 Kortenoord 10kV 0.340 87% 10631.011 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
20-05-2023 18:54 MD127_TT072 Bolwerk 10kV 0.340 87% 10464.713 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
20-05-2023 18:54 MD126_TT071 Bloemendaal 10kV 0.340 86% 10574.053 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
20-05-2023 18:54 MD128_TT072 Bolwerk 10kV 0.340 87% 10468.725 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
20-05-2023 00:54 MD148_TS068 IJsselstein 10kV 0.350 87% 10331.275 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
20-05-2023 00:54 MD177_TS047 Montfoort 10kV 0.380 29% 10521.709 Hinderlijk Kortsluiting in het net
20-05-2023 00:54 MD150_TS054 Jutphaas 10kV 0.340 87% 10466.685 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
20-05-2023 00:54 MD177_TS047 Montfoort 10kV 0.070 41% 10522.545 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2023 14:25 MD152_TT075 Kortenoord 10kV 2.050 86% 10552.349 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2023 14:25 MD131_TT073 Broekvelden 10kV 1.580 86% 10513.744 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2023 14:25 MD127_TT072 Bolwerk 10kV 1.570 86% 10459.762 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2023 14:25 MD185_TT077 Waaiersluis 10kV 1.590 13% 10473.846 Hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2023 14:25 MD126_TT071 Bloemendaal 10kV 1.570 86% 10559.188 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2023 14:25 MD128_TT072 Bolwerk 10kV 1.570 86% 10463.776 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2023 01:09 MD177_TS047 Montfoort 10kV 0.810 44% 10502.070 Hinderlijk Kortsluiting in het net
16-05-2023 12:01 MD138_TT096 Dordtse Kil 13kV 1.370 79% 12991.077 Hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-05-2023 12:01 MD151_TT080 s Gravendeel 13kV 1.850 4% 12618.467 Hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-05-2023 11:08 MD138_TT096 Dordtse Kil 13kV 1.370 78% 13018.861 Hinderlijk Kortsluiting in het net
16-05-2023 11:08 MD151_TT080 s Gravendeel 13kV 1.610 3% 12731.691 Hinderlijk Kortsluiting in het net
16-05-2023 08:59 MD121_TS062 Amersfoort 3 10kV 0.220 90% 10498.324 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
16-05-2023 08:59 MD166_TS066 Soest 2 10kV 0.310 89% 10550.358 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
14-05-2023 05:09 MD187_TS075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.150 84% 10468.673 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
14-05-2023 05:09 MD188_TS073 Zeist 10kV 0.180 41% 10510.117 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
14-05-2023 05:08 MD188_TS073 Zeist 10kV 0.030 80% 10509.820 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
11-05-2023 04:41 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 7.283 4% 6050.814 Hinderlijk Kortsluiting in het net
11-05-2023 04:41 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 7.283 4% 6050.814 Hinderlijk Kortsluiting in het net
11-05-2023 04:41 MD181_TS069 Vinkeveen 10kV 0.670 82% 10521.797 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
11-05-2023 04:41 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.700 38% 10472.418 Hinderlijk Kortsluiting in het net
11-05-2023 04:41 MD201_TS070 Mijdrecht 10kV v114 0.660 85% 5770.000 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
11-05-2023 04:41 MD201_TS070 Mijdrecht 10kV v114 0.660 85% 9993.934 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
11-05-2023 04:41 MD201_TS070 Mijdrecht 10kV v114 0.660 85% 5770.000 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
11-05-2023 04:41 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 7.283 4% 6050.814 Hinderlijk Kortsluiting in het net
11-05-2023 04:41 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 7.283 4% 6050.814 Hinderlijk Kortsluiting in het net
11-05-2023 04:41 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 1.171 40% 6062.115 Hinderlijk Kortsluiting in het net
11-05-2023 04:41 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 1.171 40% 6062.115 Hinderlijk Kortsluiting in het net
11-05-2023 04:41 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.010 86% 10491.967 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
11-05-2023 04:41 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.060 80% 10492.737 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
11-05-2023 04:41 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 1.171 40% 6062.115 Hinderlijk Kortsluiting in het net
11-05-2023 04:41 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 1.171 40% 6062.115 Hinderlijk Kortsluiting in het net
11-05-2023 04:41 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.091 72% 6063.555 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
11-05-2023 04:41 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.091 72% 6063.555 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
11-05-2023 04:41 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.451 44% 6069.891 Hinderlijk Kortsluiting in het net
11-05-2023 04:41 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.451 44% 6069.891 Hinderlijk Kortsluiting in het net
11-05-2023 04:41 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.020 90% 10519.327 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
11-05-2023 04:41 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.650 61% 6077.808 Hinderlijk Kortsluiting in het net
11-05-2023 04:41 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.650 61% 6077.808 Hinderlijk Kortsluiting in het net
11-05-2023 04:41 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 2.348 41% 6080.550 Hinderlijk Kortsluiting in het net
11-05-2023 04:41 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 2.348 41% 6080.550 Hinderlijk Kortsluiting in het net
11-05-2023 04:41 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 2.348 41% 6080.550 Hinderlijk Kortsluiting in het net
11-05-2023 04:41 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 2.348 41% 6080.550 Hinderlijk Kortsluiting in het net
11-05-2023 01:22 MD168_TT062 Treubstraat 10kV 0.340 89% 10589.302 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
10-05-2023 22:19 MD168_TT062 Treubstraat 10kV 0.370 89% 10552.476 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
10-05-2023 22:19 MD147_TH064 HVS-Ypenburg 25kV 0.380 88% 25619.869 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
09-05-2023 16:25 MD167_TS045 Soest de Zoom 10kV 0.660 83% 10168.236 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
09-05-2023 16:25 MD166_TS066 Soest 2 10kV 0.660 82% 10428.591 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
09-05-2023 16:25 MD120_TS061 Amersfoort 2 10kV 0.340 50% 10412.401 Hinderlijk Kortsluiting in het net
09-05-2023 16:25 MD121_TS062 Amersfoort 3 10kV 0.670 83% 10362.809 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
09-05-2023 16:25 MD120_TS061 Amersfoort 2 10kV 0.010 89% 10402.578 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
09-05-2023 16:25 MD120_TS061 Amersfoort 2 10kV 0.030 87% 10403.212 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
09-05-2023 16:25 MD120_TS061 Amersfoort 2 10kV 0.030 79% 10404.013 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
09-05-2023 16:25 MD120_TS061 Amersfoort 2 10kV 0.020 88% 10405.018 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
09-05-2023 16:25 MD120_TS061 Amersfoort 2 10kV 0.010 89% 10404.965 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
09-05-2023 16:25 MD120_TS061 Amersfoort 2 10kV 0.020 89% 10405.160 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
09-05-2023 16:25 MD120_TS061 Amersfoort 2 10kV 0.020 90% 10407.133 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
09-05-2023 16:25 MD120_TS061 Amersfoort 2 10kV 0.030 88% 10408.238 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
09-05-2023 16:25 MD120_TS061 Amersfoort 2 10kV 0.040 89% 10409.309 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
09-05-2023 16:25 MD120_TS061 Amersfoort 2 10kV 0.020 89% 10410.516 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
09-05-2023 16:25 MD120_TS061 Amersfoort 2 10kV 0.050 55% 10411.208 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
09-05-2023 16:25 MD120_TS061 Amersfoort 2 10kV 0.040 84% 10412.535 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
08-05-2023 01:07 MD177_TS047 Montfoort 10kV 0.120 80% 10601.159 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
07-05-2023 11:32 MD181_TS069 Vinkeveen 10kV 0.140 68% 10412.357 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
07-05-2023 11:23 MD177_TS047 Montfoort 10kV 0.040 89% 10593.983 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
07-05-2023 11:23 MD150_TS054 Jutphaas 10kV 0.040 90% 10442.729 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
07-05-2023 11:23 MD172_TS085 Utrecht Kernweg 10kV 0.040 88% 10447.082 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
07-05-2023 11:23 MD173_TS077 Utrecht Leidseveer 10kV 0.040 88% 10497.902 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
07-05-2023 11:23 MD176_TS079 Utrecht Overvecht 10kV 0.040 89% 10544.445 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
07-05-2023 11:23 MD175_TS086 Utrecht Merwedekanaal 10kV 0.050 88% 10171.608 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
07-05-2023 11:23 MD134_TS055 Bilthoven 10KV 0.040 89% 10474.954 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
07-05-2023 11:23 MD169_TS078 Utrecht Blauwkapelseweg 10kV 0.040 88% 10485.786 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
07-05-2023 11:23 MD170_TS076 Utrecht Jaarbeurs 10kV 0.040 88% 10575.792 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
07-05-2023 11:23 MD181_TS069 Vinkeveen 10kV 0.100 77% 10416.786 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
07-05-2023 11:23 MD178_TS081 Utrecht Zuid 10kV 0.050 87% 10532.246 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
07-05-2023 11:23 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.050 85% 6030.863 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
07-05-2023 11:23 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.050 81% 10445.762 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
07-05-2023 11:23 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.050 85% 6030.863 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
07-05-2023 11:23 MD201_TS070 Mijdrecht 10kV v114 0.040 85% 9993.934 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
04-05-2023 09:30 MD138_TT096 Dordtse Kil 13kV 0.050 84% 12775.581 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
03-05-2023 16:59 MD138_TT096 Dordtse Kil 13kV 0.050 83% 12997.410 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
01-05-2023 16:08 MD177_TS047 Montfoort 10kV 0.030 77% 10376.585 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
01-05-2023 16:08 MD177_TS047 Montfoort 10kV 0.040 70% 10377.047 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
01-05-2023 16:08 MD177_TS047 Montfoort 10kV 0.030 62% 10377.625 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
30-04-2023 16:40 MD138_TT096 Dordtse Kil 13kV 0.070 86% 13207.493 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
27-04-2023 00:40 MD125_TT106 Bleiswijk 1 10kV 0.250 90% 9572.095 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
27-04-2023 00:40 MD190_TT042 Zoetermeer 1 10kV 0.280 88% 10535.086 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
27-04-2023 00:40 MD192_TT048 Zoetermeer 12 10kV 0.280 88% 10574.858 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
27-04-2023 00:40 MD191_TT042 Zoetermeer 1 23kV 0.270 88% 22959.311 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
27-04-2023 00:40 MD189_TT042 Zoetermeer 1 10kV 0.210 88% 10503.304 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
27-04-2023 00:40 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.280 88% 10477.814 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
27-04-2023 00:40 MD194_TT043 Zoetermeer 2 10kV 0.180 88% 10593.825 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
27-04-2023 00:40 MD195_TT047 Zoetermeer 8 10kV 0.240 88% 10642.230 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
23-04-2023 13:49 MD121_TS062 Amersfoort 3 10kV 0.030 82% 10449.695 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
23-04-2023 13:49 MD121_TS062 Amersfoort 3 10kV 0.050 60% 10449.945 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
23-04-2023 13:49 MD121_TS062 Amersfoort 3 10kV 0.030 65% 10450.665 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
23-04-2023 13:49 MD121_TS062 Amersfoort 3 10kV 0.020 85% 10451.387 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
23-04-2023 13:49 MD121_TS062 Amersfoort 3 10kV 0.020 86% 10451.692 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
23-04-2023 13:49 MD121_TS062 Amersfoort 3 10kV 0.020 88% 10452.038 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
21-04-2023 01:37 MD176_TS079 Utrecht Overvecht 10kV 0.080 45% 10441.679 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
21-04-2023 01:37 MD176_TS079 Utrecht Overvecht 10kV 0.110 56% 10423.504 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
21-04-2023 01:37 MD176_TS079 Utrecht Overvecht 10kV 0.050 54% 10422.976 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
21-04-2023 01:37 MD176_TS079 Utrecht Overvecht 10kV 0.020 89% 10421.615 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
21-04-2023 01:37 MD176_TS079 Utrecht Overvecht 10kV 0.020 89% 10421.705 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
21-04-2023 01:37 MD176_TS079 Utrecht Overvecht 10kV 0.030 75% 10422.480 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
21-04-2023 01:37 MD176_TS079 Utrecht Overvecht 10kV 0.140 65% 10421.747 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
21-04-2023 01:37 MD176_TS079 Utrecht Overvecht 10kV 0.140 64% 10421.716 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
21-04-2023 01:37 MD176_TS079 Utrecht Overvecht 10kV 0.080 87% 10422.073 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
21-04-2023 01:37 MD176_TS079 Utrecht Overvecht 10kV 0.050 61% 10422.334 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
21-04-2023 01:37 MD176_TS079 Utrecht Overvecht 10kV 0.030 75% 10421.811 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
21-04-2023 01:37 MD176_TS079 Utrecht Overvecht 10kV 0.040 66% 10421.456 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
21-04-2023 01:37 MD176_TS079 Utrecht Overvecht 10kV 0.020 87% 10422.063 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
21-04-2023 01:37 MD176_TS079 Utrecht Overvecht 10kV 0.020 89% 10421.370 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
21-04-2023 01:37 MD176_TS079 Utrecht Overvecht 10kV 0.040 69% 10419.245 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
21-04-2023 01:37 MD176_TS079 Utrecht Overvecht 10kV 0.020 83% 10419.631 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
21-04-2023 01:37 MD176_TS079 Utrecht Overvecht 10kV 0.020 81% 10419.778 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
20-04-2023 10:37 MD176_TS079 Utrecht Overvecht 10kV 0.040 90% 10467.340 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MD162_TT103 Pijnacker 2 10kV 0.040 89% 10478.113 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MD185_TT077 Waaiersluis 10kV 0.060 86% 10511.092 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MP510_TT111 Windpark Ooltgensplaat 50kV v205 0.030 89% 30428.025 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MP510_TT111 Windpark Ooltgensplaat 50kV v205 0.030 89% 52702.883 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MD146_TH064 HVS-Ypenburg 23kV 0.060 86% 22908.613 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MP510_TT111 Windpark Ooltgensplaat 50kV v205 0.030 89% 30428.025 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MP506_TK113 APM 66kV 0.050 88% 38838.781 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MP506_TK113 APM 66kV 0.040 87% 67270.734 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MP506_TK113 APM 66kV 0.050 88% 38838.781 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MP508_TT111 Zonnepark Ooltgensplaat 50kV v203 0.030 89% 30419.359 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MP508_TT111 Zonnepark Ooltgensplaat 50kV v203 0.030 89% 30419.359 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MP508_TT111 Zonnepark Ooltgensplaat 50kV v203 0.030 89% 52687.875 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MD135_TT109 Delft 1 10kV 0.050 88% 10348.733 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MD180_TT064 Vijzelstraat 10kV 0.040 89% 10596.649 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MD149_TT056 Jan Wapstraat 10kV 0.050 86% 10654.254 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MP505_TK112 RWG 66kV 0.040 88% 38938.188 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MP505_TK112 RWG 66kV 0.040 88% 67442.914 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MP505_TK112 RWG 66kV 0.040 88% 38938.188 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MD163_TT115 Pijnacker 3 10kV 0.040 89% 10374.717 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MD137_TT037 Delft 6 10kV 0.050 88% 10517.672 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MD172_TS085 Utrecht Kernweg 10kV 0.040 89% 10443.331 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MD179_TT064 Vijzelstraat 10kV 0.050 89% 10567.853 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MD181_TS069 Vinkeveen 10kV 0.050 88% 10495.325 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MD187_TS075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.040 90% 10432.079 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MP511_TT111 Windpark Ooltgensplaat 50kV v105 0.020 89% 30437.857 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MP511_TT111 Windpark Ooltgensplaat 50kV v105 0.030 89% 52719.480 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MP511_TT111 Windpark Ooltgensplaat 50kV v105 0.020 89% 30437.857 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MD139_TS064 Driebergen 10kV 0.040 89% 10563.177 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MD161_TT040 Capelle Centrum 13kV 0.050 88% 13240.640 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MD147_TH064 HVS-Ypenburg 25kV 0.050 87% 25673.457 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MD138_TT096 Dordtse Kil 13kV 0.050 84% 13158.246 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MD152_TT075 Kortenoord 10kV 0.050 87% 10591.441 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MD142_TT082 Hardinxveld 13kV 0.060 85% 12988.466 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MP503_TK057 Chemours 50kV 0.050 85% 52595.332 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MP509_TT111 Windpark Hellegatsplein 50kV v103 0.030 89% 30399.219 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MP503_TK057 Chemours 50kV 0.050 84% 91097.781 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MP509_TT111 Windpark Hellegatsplein 50kV v103 0.020 89% 52652.988 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MD136_TT028 Delft 3 Noord 10kV 0.050 88% 10509.094 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MP503_TK057 Chemours 50kV 0.050 85% 52595.332 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MP509_TT111 Windpark Hellegatsplein 50kV v103 0.030 89% 30399.219 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MD198_TH002 Zuidwijk 23kV 0.050 87% 22714.914 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MD128_TT072 Bolwerk 10kV 0.050 87% 10525.404 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MD170_TS076 Utrecht Jaarbeurs 10kV 0.050 88% 10495.567 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MD169_TS078 Utrecht Blauwkapelseweg 10kV 0.050 89% 10465.572 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MD157_TZ014 Vlaardingen Holy 10kV 0.050 87% 10520.054 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MD134_TS055 Bilthoven 10KV 0.040 89% 10447.959 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MD153_TT084 Krimpen aan den IJssel 13kV 0.060 86% 13281.853 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MD131_TT073 Broekvelden 10kV 0.050 87% 10523.455 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MD168_TT062 Treubstraat 10kV 0.050 87% 10547.379 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MD200_TT116 Berkel 3 0.020 90% 6071.643 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MD200_TT116 Berkel 3 0.020 90% 6071.643 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MD200_TT116 Berkel 3 0.030 90% 10516.395 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MD122_TT050 Anna van Buerenstraat 10kV 0.050 86% 10591.785 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MD182_TT065 Vleerstraat 10kV 0.050 86% 10609.873 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MD126_TT071 Bloemendaal 10kV 0.060 86% 10472.254 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MD171_TS076 Utrecht Jaarbeurs 10kV 0.050 88% 10234.579 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.030 89% 6093.624 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.030 89% 10554.466 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.030 89% 6093.624 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MD164_TH060 Rotterdam Centrum 23kV 0.050 86% 22953.850 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MD133_TT032 Capelle Noord 13kV 0.060 86% 13067.303 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MD123_TH099 Arkel 13kV 0.060 85% 13092.804 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MD159_TH039 Ommoord Zuid 25kV 0.050 87% 25516.100 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MD186_TT094 Walburg 13kV 0.050 84% 13104.434 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MP502_TK057 Chemours 50kV 0.050 85% 30394.025 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MP502_TK057 Chemours 50kV 0.060 85% 52643.992 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MP502_TK057 Chemours 50kV 0.050 85% 30394.025 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MD160_TT141 Oranjelaan 13kV 0.050 85% 13169.375 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MD173_TS077 Utrecht Leidseveer 10kV 0.050 88% 10503.873 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MD151_TT080 s Gravendeel 13kV 0.050 85% 12635.373 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MD183_TT065 Vleerstraat 10kV 0.050 87% 10651.573 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MD127_TT072 Bolwerk 10kV 0.050 88% 10521.928 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MD175_TS086 Utrecht Merwedekanaal 10kV 0.050 89% 10251.064 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MD197_TH002 Zuidwijk 10kV 0.050 86% 10585.578 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MD178_TS081 Utrecht Zuid 10kV 0.050 88% 10561.098 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MD155_TT068 Leidenschenveen 10kV 0.050 87% 10473.738 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MD165_TT034 Schiedam Noord 10kV 0.060 87% 10694.646 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
14-04-2023 14:46 MD172_TS085 Utrecht Kernweg 10kV 0.050 50% 10469.420 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
14-04-2023 13:25 MD172_TS085 Utrecht Kernweg 10kV 0.060 46% 10410.976 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
14-04-2023 10:17 MD175_TS086 Utrecht Merwedekanaal 10kV 0.670 42% 10287.641 Hinderlijk Kortsluiting in het net
12-04-2023 15:10 MD191_TT042 Zoetermeer 1 23kV 0.190 89% 23152.197 Niet hinderlijk Kortsluiting in de installatie van een aangeslotene
12-04-2023 15:10 MD194_TT043 Zoetermeer 2 10kV 0.200 86% 10656.541 Niet hinderlijk Kortsluiting in de installatie van een aangeslotene
12-04-2023 15:10 MD189_TT042 Zoetermeer 1 10kV 0.200 87% 10565.739 Niet hinderlijk Kortsluiting in de installatie van een aangeslotene
12-04-2023 15:10 MD125_TT106 Bleiswijk 1 10kV 0.190 89% 9710.582 Niet hinderlijk Kortsluiting in de installatie van een aangeslotene
12-04-2023 15:10 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.200 86% 10540.997 Niet hinderlijk Kortsluiting in de installatie van een aangeslotene
12-04-2023 15:10 MD190_TT042 Zoetermeer 1 10kV 0.200 87% 10597.810 Niet hinderlijk Kortsluiting in de installatie van een aangeslotene
12-04-2023 15:10 MD195_TT047 Zoetermeer 8 10kV 0.200 86% 10611.423 Niet hinderlijk Kortsluiting in de installatie van een aangeslotene
12-04-2023 15:10 MD192_TT048 Zoetermeer 12 10kV 0.200 86% 10534.068 Niet hinderlijk Kortsluiting in de installatie van een aangeslotene
11-04-2023 15:56 MD184_TS051 Vreeswijk 10kV 0.070 51% 10405.647 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
10-04-2023 22:19 MD123_TH099 Arkel 13kV 0.370 77% 13090.117 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
10-04-2023 21:54 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.040 59% 10577.733 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
10-04-2023 21:54 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.669 31% 6107.057 Hinderlijk Kortsluiting in het net
10-04-2023 21:54 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.669 31% 6107.057 Hinderlijk Kortsluiting in het net
09-04-2023 05:11 MD169_TS078 Utrecht Blauwkapelseweg 10kV 0.680 87% 10500.557 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
09-04-2023 05:11 MD134_TS055 Bilthoven 10KV 0.750 87% 10385.414 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
09-04-2023 05:11 MD176_TS079 Utrecht Overvecht 10kV 1.000 87% 10405.414 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
09-04-2023 05:11 MD175_TS086 Utrecht Merwedekanaal 10kV 1.000 87% 10176.349 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
09-04-2023 05:11 MD170_TS076 Utrecht Jaarbeurs 10kV 0.660 87% 10461.212 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
03-04-2023 12:34 MD120_TS061 Amersfoort 2 10kV 0.140 66% 10465.307 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
30-03-2023 05:18 MD123_TH099 Arkel 13kV 0.380 84% 12869.503 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
29-03-2023 21:08 MD172_TS085 Utrecht Kernweg 10kV 0.060 50% 10406.365 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
22-03-2023 00:45 MD159_TH039 Ommoord Zuid 25kV 0.330 89% 25604.879 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
20-03-2023 13:53 MD204_TS080 Sorbonnelaan v215 RA 0.010 57% 5770.000 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
20-03-2023 13:53 MD204_TS080 Sorbonnelaan v215 RA 0.010 57% 5770.000 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
20-03-2023 13:53 MD204_TS080 Sorbonnelaan v215 RA 0.010 77% 5770.000 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
20-03-2023 13:53 MD204_TS080 Sorbonnelaan v215 RA 0.010 87% 5770.000 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
20-03-2023 13:53 MD204_TS080 Sorbonnelaan v215 RA 0.040 86% 9993.934 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
20-03-2023 13:53 MD204_TS080 Sorbonnelaan v215 RA 0.010 87% 5770.000 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
20-03-2023 13:53 MD204_TS080 Sorbonnelaan v215 RA 0.010 77% 5770.000 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
20-03-2023 09:40 MD148_TS068 IJsselstein 10kV 0.140 88% 10289.736 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
20-03-2023 09:40 MD177_TS047 Montfoort 10kV 0.210 88% 10451.734 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
20-03-2023 09:40 MD150_TS054 Jutphaas 10kV 0.210 87% 10535.455 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
20-03-2023 03:42 MD131_TT073 Broekvelden 10kV 0.620 90% 10563.042 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
20-03-2023 03:42 MD185_TT077 Waaiersluis 10kV 0.620 90% 10562.834 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
20-03-2023 03:42 MD126_TT071 Bloemendaal 10kV 0.610 90% 10628.457 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
17-03-2023 09:42 MD151_TT080 s Gravendeel 13kV 0.520 33% 12577.051 Hinderlijk Kortsluiting in het net
17-03-2023 09:42 MD138_TT096 Dordtse Kil 13kV 0.500 85% 12995.079 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
16-03-2023 20:14 MD131_TT073 Broekvelden 10kV 0.520 86% 10575.587 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
16-03-2023 20:14 MD185_TT077 Waaiersluis 10kV 0.540 87% 10534.573 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
16-03-2023 20:14 MD128_TT072 Bolwerk 10kV 0.550 86% 10539.614 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
16-03-2023 20:14 MD127_TT072 Bolwerk 10kV 0.210 87% 10536.072 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
15-03-2023 14:15 MD121_TS062 Amersfoort 3 10kV 0.030 80% 10435.674 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
15-03-2023 12:58 MD121_TS062 Amersfoort 3 10kV 0.020 85% 10449.177 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
14-03-2023 10:41 MD177_TS047 Montfoort 10kV 0.280 89% 10434.800 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
14-03-2023 09:45 MD204_TS080 Sorbonnelaan v215 RA 0.010 89% 5770.000 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
14-03-2023 09:45 MD204_TS080 Sorbonnelaan v215 RA 0.020 88% 9993.934 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
14-03-2023 09:45 MD204_TS080 Sorbonnelaan v215 RA 0.010 89% 5770.000 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
13-03-2023 13:12 MD204_TS080 Sorbonnelaan v215 RA 0.141 1% 5770.000 Hinderlijk Kortsluiting in het net
13-03-2023 13:12 MD204_TS080 Sorbonnelaan v215 RA 0.040 66% 5770.000 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
13-03-2023 13:12 MD204_TS080 Sorbonnelaan v215 RA 0.010 79% 5770.000 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
13-03-2023 13:12 MD204_TS080 Sorbonnelaan v215 RA 0.010 79% 5770.000 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
13-03-2023 13:12 MD204_TS080 Sorbonnelaan v215 RA 0.040 66% 5770.000 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
13-03-2023 13:12 MD204_TS080 Sorbonnelaan v215 RA 0.141 1% 5770.000 Hinderlijk Kortsluiting in het net
11-03-2023 22:18 MD158_TT086 Middelharnis 13kV 0.400 83% 12687.313 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
09-03-2023 10:07 MD205_TS080 Sorbonnelaan v215 RB 1.521 83% 9993.934 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
09-03-2023 10:07 MD205_TS080 Sorbonnelaan v215 RB 1.170 88% 5770.000 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
09-03-2023 10:07 MD205_TS080 Sorbonnelaan v215 RB 1.170 88% 5770.000 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
09-03-2023 10:07 MD203_TS080 Sorbonnelaan v123 RB 1.010 88% 5770.000 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
09-03-2023 10:07 MD203_TS080 Sorbonnelaan v123 RB 1.381 85% 9993.934 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
09-03-2023 10:07 MD203_TS080 Sorbonnelaan v123 RB 1.010 88% 5770.000 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
09-03-2023 10:07 MD204_TS080 Sorbonnelaan v215 RA 0.010 77% 5770.000 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
09-03-2023 10:07 MD204_TS080 Sorbonnelaan v215 RA 1.551 9% 5770.000 Hinderlijk Kortsluiting in het net
09-03-2023 10:07 MD204_TS080 Sorbonnelaan v215 RA 1.541 17% 9993.934 Hinderlijk Kortsluiting in het net
09-03-2023 10:07 MD204_TS080 Sorbonnelaan v215 RA 0.010 77% 5770.000 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
09-03-2023 10:07 MD204_TS080 Sorbonnelaan v215 RA 1.551 9% 5770.000 Hinderlijk Kortsluiting in het net
03-03-2023 21:26 MD181_TS069 Vinkeveen 10kV 0.060 37% 10512.419 Hinderlijk Kortsluiting in het net
01-03-2023 08:32 MD181_TS069 Vinkeveen 10kV 0.140 67% 10473.267 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
01-03-2023 03:26 MD197_TH002 Zuidwijk 10kV 0.100 25% 10923.933 Hinderlijk Handeling van een aangeslotene
01-03-2023 01:41 MD197_TH002 Zuidwijk 10kV 0.100 24% 10880.918 Hinderlijk Kortsluiting in de installatie van een aangeslotene
26-02-2023 09:54 MD148_TS068 IJsselstein 10kV 44.572 41% 10345.785 Hinderlijk Kortsluiting in het net
26-02-2023 09:54 MD150_TS054 Jutphaas 10kV 0.260 84% 10406.683 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
26-02-2023 09:54 MD177_TS047 Montfoort 10kV 0.260 84% 10506.341 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
25-02-2023 16:41 MD138_TT096 Dordtse Kil 13kV 1.360 85% 12904.508 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
25-02-2023 16:41 MD151_TT080 s Gravendeel 13kV 0.890 44% 12568.070 Hinderlijk Kortsluiting in het net
25-02-2023 04:53 MD151_TT080 s Gravendeel 13kV 1.440 86% 12640.547 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
25-02-2023 04:53 MD138_TT096 Dordtse Kil 13kV 1.440 86% 13096.864 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
24-02-2023 04:01 MD167_TS045 Soest de Zoom 10kV 0.660 88% 10304.914 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
24-02-2023 04:01 MD120_TS061 Amersfoort 2 10kV 0.660 88% 10536.074 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
24-02-2023 04:01 MD121_TS062 Amersfoort 3 10kV 0.660 88% 10445.591 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
24-02-2023 04:01 MD166_TS066 Soest 2 10kV 0.660 87% 10367.193 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
24-02-2023 02:20 MD120_TS061 Amersfoort 2 10kV 0.660 88% 10485.315 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
24-02-2023 02:20 MD167_TS045 Soest de Zoom 10kV 0.670 88% 10256.751 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
24-02-2023 02:20 MD166_TS066 Soest 2 10kV 0.670 87% 10468.127 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
24-02-2023 02:20 MD121_TS062 Amersfoort 3 10kV 0.660 88% 10422.241 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
24-02-2023 00:19 MD167_TS045 Soest de Zoom 10kV 0.200 87% 10213.646 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
24-02-2023 00:19 MD121_TS062 Amersfoort 3 10kV 0.200 88% 10366.372 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
24-02-2023 00:19 MD120_TS061 Amersfoort 2 10kV 0.190 88% 10429.382 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
24-02-2023 00:19 MD166_TS066 Soest 2 10kV 0.200 87% 10428.777 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
21-02-2023 07:55 MP506_TK113 APM 66kV 0.110 35% 39329.008 Hinderlijk Handeling van een netbeheerder
21-02-2023 07:55 MP506_TK113 APM 66kV 0.090 35% 68119.836 Hinderlijk Handeling van een netbeheerder
21-02-2023 07:55 MP506_TK113 APM 66kV 0.110 35% 39329.008 Hinderlijk Handeling van een netbeheerder
21-02-2023 07:55 MP505_TK112 RWG 66kV 0.110 35% 39324.652 Hinderlijk Handeling van een netbeheerder
21-02-2023 07:55 MP505_TK112 RWG 66kV 0.090 35% 68112.289 Hinderlijk Handeling van een netbeheerder
21-02-2023 07:55 MP505_TK112 RWG 66kV 0.110 35% 39324.652 Hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-02-2023 03:22 MD138_TT096 Dordtse Kil 13kV 0.910 82% 13026.236 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
20-02-2023 03:22 MD151_TT080 s Gravendeel 13kV 0.910 82% 12680.712 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
19-02-2023 11:03 MD123_TH099 Arkel 13kV 0.600 25% 12954.521 Hinderlijk Kortsluiting in het net
17-02-2023 16:17 MD163_TT115 Pijnacker 3 10kV 0.030 88% 10410.046 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
17-02-2023 16:02 MD163_TT115 Pijnacker 3 10kV 0.060 86% 10500.444 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
17-02-2023 16:01 MD163_TT115 Pijnacker 3 10kV 0.050 85% 10504.676 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
17-02-2023 10:29 MD151_TT080 s Gravendeel 13kV 1.540 74% 12702.328 Hinderlijk Kortsluiting in het net
16-02-2023 12:58 MD139_TS064 Driebergen 10kV 0.680 28% 10474.510 Hinderlijk Kortsluiting in het net
16-02-2023 12:58 MD139_TS064 Driebergen 10kV 0.040 67% 10478.339 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
15-02-2023 18:01 MD188_TS073 Zeist 10kV 0.680 87% 10493.663 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
15-02-2023 18:01 MD187_TS075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.690 88% 10455.325 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
15-02-2023 07:29 MD177_TS047 Montfoort 10kV 0.220 85% 10611.172 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
15-02-2023 07:29 MD150_TS054 Jutphaas 10kV 0.220 85% 10565.993 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
15-02-2023 07:29 MD148_TS068 IJsselstein 10kV 0.220 88% 10316.321 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
13-02-2023 15:51 MD185_TT077 Waaiersluis 10kV 0.670 58% 10438.202 Hinderlijk Kortsluiting in het net
13-02-2023 03:28 MD181_TS069 Vinkeveen 10kV 0.060 40% 10400.505 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
13-02-2023 03:28 MD181_TS069 Vinkeveen 10kV 0.080 61% 10402.962 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
10-02-2023 04:53 MD181_TS069 Vinkeveen 10kV 0.100 83% 10380.524 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
10-02-2023 04:53 MD201_TS070 Mijdrecht 10kV v114 0.080 90% 5770.000 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
10-02-2023 04:53 MD201_TS070 Mijdrecht 10kV v114 0.090 88% 9993.934 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
10-02-2023 04:53 MD201_TS070 Mijdrecht 10kV v114 0.080 90% 5770.000 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
10-02-2023 04:52 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.010 36% 6014.184 Hinderlijk Kortsluiting in het net
10-02-2023 04:52 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.120 44% 10416.915 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
10-02-2023 04:52 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 21.146 3% 6014.208 Hinderlijk Kortsluiting in het net
10-02-2023 04:52 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 21.146 3% 6014.208 Hinderlijk Kortsluiting in het net
10-02-2023 03:46 MD192_TT048 Zoetermeer 12 10kV 0.090 64% 10501.411 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
10-02-2023 03:46 MD192_TT048 Zoetermeer 12 10kV 0.170 56% 10502.266 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
10-02-2023 03:46 MD192_TT048 Zoetermeer 12 10kV 0.099 75% 10502.484 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
10-02-2023 03:46 MD192_TT048 Zoetermeer 12 10kV 0.170 63% 10503.093 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
10-02-2023 03:46 MD192_TT048 Zoetermeer 12 10kV 0.180 56% 10504.765 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
10-02-2023 03:46 MD192_TT048 Zoetermeer 12 10kV 0.020 80% 10506.396 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
10-02-2023 03:41 MD138_TT096 Dordtse Kil 13kV 0.020 89% 12908.165 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
10-02-2023 03:41 MD151_TT080 s Gravendeel 13kV 0.020 89% 13060.314 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
09-02-2023 09:24 MD171_TS076 Utrecht Jaarbeurs 10kV 0.120 90% 10178.166 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
09-02-2023 09:24 MD178_TS081 Utrecht Zuid 10kV 0.170 90% 10503.049 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
09-02-2023 09:24 MD173_TS077 Utrecht Leidseveer 10kV 0.170 90% 10440.516 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
08-02-2023 17:14 MD125_TT106 Bleiswijk 1 10kV 0.680 76% 9557.616 Hinderlijk Kortsluiting in het net
08-02-2023 17:14 MD125_TT106 Bleiswijk 1 10kV 0.040 77% 9557.688 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
08-02-2023 17:14 MD125_TT106 Bleiswijk 1 10kV 0.020 82% 9555.232 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
08-02-2023 17:14 MD125_TT106 Bleiswijk 1 10kV 0.030 89% 9555.587 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
08-02-2023 17:14 MD125_TT106 Bleiswijk 1 10kV 0.050 76% 9555.568 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
08-02-2023 17:14 MD125_TT106 Bleiswijk 1 10kV 0.050 66% 9554.479 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
08-02-2023 17:14 MD125_TT106 Bleiswijk 1 10kV 0.030 67% 9554.831 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
08-02-2023 17:14 MD125_TT106 Bleiswijk 1 10kV 0.050 67% 9553.432 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
08-02-2023 17:14 MD125_TT106 Bleiswijk 1 10kV 0.260 56% 9554.041 Hinderlijk Kortsluiting in het net
08-02-2023 17:14 MD125_TT106 Bleiswijk 1 10kV 0.050 75% 9553.247 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
08-02-2023 17:14 MD125_TT106 Bleiswijk 1 10kV 0.040 90% 9553.521 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
08-02-2023 17:14 MD125_TT106 Bleiswijk 1 10kV 0.050 50% 9552.617 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
08-02-2023 17:14 MD125_TT106 Bleiswijk 1 10kV 0.040 80% 9552.257 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
08-02-2023 17:14 MD125_TT106 Bleiswijk 1 10kV 0.080 77% 9550.200 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
08-02-2023 17:14 MD125_TT106 Bleiswijk 1 10kV 0.070 77% 9550.527 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
08-02-2023 17:14 MD125_TT106 Bleiswijk 1 10kV 0.070 74% 9551.155 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
08-02-2023 17:14 MD125_TT106 Bleiswijk 1 10kV 0.070 68% 9551.940 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
08-02-2023 17:14 MD125_TT106 Bleiswijk 1 10kV 0.090 66% 9550.956 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
08-02-2023 17:13 MD125_TT106 Bleiswijk 1 10kV 0.060 70% 9549.297 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
08-02-2023 17:13 MD125_TT106 Bleiswijk 1 10kV 0.020 81% 9549.159 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
08-02-2023 17:13 MD125_TT106 Bleiswijk 1 10kV 0.050 78% 9531.864 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
08-02-2023 17:13 MD125_TT106 Bleiswijk 1 10kV 0.110 79% 9531.767 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
08-02-2023 17:13 MD125_TT106 Bleiswijk 1 10kV 0.140 61% 9532.847 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
08-02-2023 17:13 MD125_TT106 Bleiswijk 1 10kV 0.080 76% 9533.408 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
08-02-2023 17:13 MD125_TT106 Bleiswijk 1 10kV 0.040 77% 9531.953 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
08-02-2023 17:13 MD125_TT106 Bleiswijk 1 10kV 0.080 69% 9532.205 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
08-02-2023 17:13 MD125_TT106 Bleiswijk 1 10kV 0.040 82% 9532.488 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
08-02-2023 17:13 MD125_TT106 Bleiswijk 1 10kV 0.040 69% 9532.472 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
08-02-2023 17:13 MD125_TT106 Bleiswijk 1 10kV 0.220 60% 9532.411 Hinderlijk Kortsluiting in het net
08-02-2023 17:13 MD125_TT106 Bleiswijk 1 10kV 0.050 60% 9532.906 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
08-02-2023 17:13 MD125_TT106 Bleiswijk 1 10kV 0.040 82% 9533.110 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
08-02-2023 17:13 MD125_TT106 Bleiswijk 1 10kV 0.060 74% 9533.228 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
08-02-2023 17:13 MD125_TT106 Bleiswijk 1 10kV 0.040 72% 9533.074 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
08-02-2023 17:13 MD125_TT106 Bleiswijk 1 10kV 0.050 76% 9533.395 Niet hinderlijk