Standaard
jaarverbruik gas

Heeft u een gasaansluiting met een capaciteit van G4 of G6? Dan hangen de netwerkkosten die u betaalt af van het standaard jaarverbruik (SJV). Dit is het verwachte jaarverbruik van gas in een jaar met gemiddelde weersomstandigheden. Let op: dit is niet hetzelfde als het gasverbruik dat op uw jaarnota door uw energieleverancier in rekening wordt gebracht. U vindt uw standaard jaarverbruik terug in Mijn Stedin

Berekening
standaard jaarverbruik

Het standaard jaarverbruik wordt grotendeels gebaseerd op uw werkelijke gasverbruik, maar het wordt omgerekend naar een verwacht verbruik voor een standaard jaar. Daarom vinden enkele correcties plaats en houden we rekening met de volgende effecten:

  • Soms is het een warmer of kouder jaar dan normaal.
  • Gas kan verschillen in energiewaarde. De ene keer zit er meer energie in een kubieke meter gas dan de andere keer.
  • Er komt niet altijd evenveel gas uit de leiding. Soms staat er iets meer druk op het gas dan de andere keer.

Die verschillen corrigeren we door een aantal kubieke meter bij uw werkelijke verbruik op te tellen of af te trekken. Zo komen we op het standaard jaarverbruik.

Uw netwerkkosten hangen af van het standaard jaarverbruik

Het standaard jaarverbruik bepaalt wat u aan netwerkkosten betaalt. Deze netwerkkosten vindt u terug bij onze tarieven. Was uw standaard jaarverbruik bijvoorbeeld 515 m³ gas? Dan staat op uw jaarrekening de tariefgroep van  ≥ 500 m³ < 4000 m³/jaar. U vindt uw standaard jaarverbruik terug in Mijn Stedin.

Geen aanpassing met terugwerkende kracht

Het standaard jaarverbruik is dus niet hetzelfde als het gasverbruik op uw jaarnota. Het is een rekenmethode (getal) om het gasverbruik vooraf in te schatten. Dit getal passen we achteraf niet aan, omdat het voor meerdere doeleinden wordt gebruikt. Uw netwerkkosten hangen af van uw standaard jaarverbruik en gaat in op de datum waarop het nieuwe standaard jaarverbruik is vastgesteld. De netwerkkosten worden achteraf niet verrekend, ongeacht of het tarief te hoog of te laag is geweest.

Rekenvoorbeeld

U heeft een huisaansluiting G6 (t/m 10 m3 per uur). Uw standaard jaarverbruik staat op groter dan 4.000 m3. Op uw jaarrekening staat een gasverbruik van 3.213 m3. Uw netwerkkosten worden niet met terugwerkende kracht aangepast. U wordt afgerekend op een standaard jaarverbruik in de categorie t/m G6 en gelijk aan of meer dan 4.000 m3.  

Let op: in deze situatie wordt het standaard jaarverbruik voor het komende jaar gezet op de categorie t/m G6 en meer dan 500 m3 en minder dan 4.000 m3. U wordt het komende jaar dan ook afgerekend in deze lagere categorie.