Uitdagingen als
Portfoliomanager

Rotterdam, 28 juni 2023

Door de energietransitie komt er meer werk dan ooit op ons af. Ons net wordt steeds zwaarder belast. Steeds meer huizen en wijken nemen afscheid van het gas en het elektriciteitsverbruik kan lokaal sterk toenemen. Ook de decentrale opwek van elektriciteit door wind en zon vereist een inpassing in de netinfrastructuur. We moeten daartoe de juiste investeringskeuzes voor de lange termijn maken en zorgdragen voor een zo goed mogelijke inpassing van plannen van maatschappelijke stakeholders zoals bedrijven en overheden. Wie zich bezighouden met deze puzzel? Onze portfoliomanagers!

Bij Stedin hebben we portfoliomanagers op verschillende afdelingen. Waar Stephan aan de supplykant zit en kijkt welke capaciteit er vanuit Stedin en aannemers is, zijn Marieke en Paul meer bezig met de demandkant en kijken naar wat er op lange termijn op ons afkomt en welke projecten nodig zijn om die vraag te realiseren.

Wat doe je als portfoliomanager?

Stephan, portfoliomanager Zakelijk Project, vertelt: “Het leukst aan mijn werk vind ik het werken in een dynamische omgeving, met name het bouwen en ontwikkelen in een proces. Wij kijken gezamenlijk met onze interne en externe stakeholders naar het werk wat op ons afkomt en vertalen dit naar de benodigde capaciteit vanuit onze afdeling. Daarbij heb ik dagelijks contact met collega’s over het proces, de vragen die binnenkomen en afstemming met aannemers en waterbedrijven."

Marieke, portfoliomanager team netwerkontwikkeling bij de afdeling Asset Management: “Ons team beheert de investeringsportfolio’s van de vier ketens. In die portfolio’s kijken we wat er komende 5 jaar op ons af komt. Dat nemen we mee in ketenoverleggen en bepalen zo welke projecten op welke termijn nodig zijn, samen met onder andere de gebiedsverantwoordelijke en supply chain. In afstemming met Stephan zetten we onze vraag af tegen de beschikbare supply. In geval dat we niet voldoende capaciteit hebben kunnen we indien nodig schuiven in programmaplanning. 

Deze samenwerking brengt dat we steeds beter op elkaar raken ingespeeld en dat demand & supply beter op elkaar raken afgestemd. Het is enorm tof om dit verder uit te bouwen en verbeteren zodat we onze bijdrage kunnen leveren aan de grote opgave voor de energietransitie die Stedin heeft.” 

Paul, portfoliomanager team transitieplanning bij de afdeling Asset Management: “Wij kijken vooral naar de ontwikkelingen die we buiten zien gebeuren en hoe dat onze investeringen beïnvloedt. Neem bijvoorbeeld de elektrificatie van grote gasgebruikers. Samen met twee collega’s hebben we dit inzichtelijk gemaakt zodat we beter weten waar de netten verzwaard moeten worden. We kijken bij de netbeheerder nu vanuit het energiesysteem: voor ons is elke klant gelijk en wie het eerst aanvraagt wordt het eerst geholpen. Wij mogen geen afweging maken op basis van maatschappelijk belang, terwijl gemeenten of provincies hier wel naar kijken en bijvoorbeeld weten welke projecten prioriteit zouden moeten hebben. Ik zit daarom veel met hen om tafel om te kijken hoe we daar als netbeheerder mee om kunnen gaan. Mijn portfolio’s kijken zo’n 10 jaar vooruit.”

Onze collega’s aan het woord

In onderstaande video vertellen onze portfoliomanagers je nog meer over wat zij doen:

Doe je mee?

Ook aan de slag met deze mooie uitdaging? Stephan, Paul en Marieke zoeken nog collega’s! 

Portfoliomanager Zakelijk Project

Portfoliomanager Asset Management