U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.

UITLEG VAN
UW SPECIFICATIE


U ontving van ons een specificatie van de kosten die u moet betalen. We leggen u graag uit, uit welke posten het totaalbedrag is opgebouwd. Op onze website vindt u ook meer informatie over onze tarieven.

UITLEG BEGRIPPEN


Elektriciteit Periodieke Aansluitvergoeding

Stedin zorgt ervoor dat u een elektriciteitsaansluiting heeft en dat deze aansluiting werkt. Voor het onderhoud en eventueel het vervangen van uw elektriciteitsaansluiting betaalt u maandelijks een vergoeding.

Elektriciteit Vastrecht

Met vastrecht worden de vaste kosten bedoeld die nodig zijn voor de levering en het transport van elektriciteit. Het is een vast bedrag dat maandelijks in rekening wordt gebracht.

 Elektriciteit Meterhuur

In uw meterkast (of op een andere locatie in uw pand) hangt een elektriciteitsmeter die meet hoeveel elektriciteit u verbruikt. De meter is eigendom van Stedin, maar voor het gebruik ervan betaalt u een maandelijkse vergoeding.

Elektriciteit Verbruik

Uw elektriciteitsverbruik, uitgedrukt in euro’s.

Elektriciteit Transport

Dit zijn de kosten die gemaakt worden voor het transporteren van elektriciteit; vanaf de bron in de elektriciteitscentrale tot aan uw eigen stopcontact. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de capaciteit van de aansluiting. Bij afnemers die uitsluitend terugleveren over hun aansluiting brengt Stedin geen capaciteitstarief in rekening.

Gas Periodieke Aansluitvergoeding

Stedin zorgt ervoor dat u een gasaansluiting heeft en dat deze aansluiting werkt. Voor het onderhoud en eventueel het vervanging van uw gasaansluiting betaalt u maandelijks een vergoeding. 

Gas Vastrecht

Met vastrecht worden de vaste kosten bedoeld die nodig zijn voor de levering en het transport van gas. Het is een vast bedrag dat maandelijks in rekening wordt gebracht.

Gas Meterhuur

In uw meterkast (of op een andere locatie in uw pand) hangt een gasmeter die meet hoeveel gas u verbruikt. De meter is eigendom van Stedin maar voor het gebruik ervan betaalt u een maandelijkse vergoeding. Als de meter defect is zorgen wij uiteraard dat deze vervangen wordt. Op onze kosten.

Gas Verbruik

Uw gasverbruik, uitgedrukt in euro’s. Zijn uw kosten voor uw gasverbruik anders dan u zou verwachten, gebaseerd op uw meterstanden? Dat kan kloppen. Uw verbruik wordt namelijk vermenigvuldigd met een correctiefactor. Meer hierover leest u hier.

Gas transport

Dit zijn de kosten die gemaakt worden voor het transporteren van gas; vanaf de bron tot aan uw eigen gasfornuis of cv-ketel. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de capaciteit van de aansluiting.

Energiebelasting

De overheid wil dat u zuiniger en efficiënter omgaat met energie. Daarom heft de overheid belasting over het verbruik van elektriciteit en aardgas. Klik hier voor meer informatie.

O.D.E.

O.D.E. staat voor: Opslag Duurzame Energie. Huishoudens en bedrijven dragen via hun energierekening allemaal bij aan overheidsinvesteringen in duurzame energie. Klik hier voor meer informatie.

Vermindering energiebelasting

Per elektriciteitsaansluiting geldt een belastingvermindering. U krijgt deze belastingvermindering omdat de Belastingdienst een deel van het energieverbruik als basisbehoefte ziet. Klik hier voor meer informatie.

BTW op factuur

Voor de posten op uw factuur bent u BTW verschuldigd. Sinds 1 oktober 2012 is dit 21%.