Een nieuwbouwproject aansluiten op het aardgasnet? Een duurzame energievoorziening is de toekomst. Nieuwe woningen kunnen prima zonder aansluiting op het gasnet worden gebouwd. Er zijn goede duurzame alternatieven om zonder aardgas te verwarmen en koken.

Voor nieuwbouwwoningen is de overgang naar aardgasvrij het gemakkelijkst, omdat ze al zonder aansluiting op aardgas gebouwd kunnen worden. Nieuwbouwhuizen zijn goed geïsoleerd en geschikt voor duurzame verwarming. Nieuwbouwwoningen én hun eigenaren zijn dan direct klaar voor de toekomst. Zij krijgen de meest comfortabele en zuinige woning met de modernste en meest duurzame installatie. Veel nieuwbouwwoningen worden echter nu nog mét aardgasaansluiting opgeleverd.

Publicaties

Akkoord: geplande nieuwbouw alsnog aardgasvrij

Op dit moment wordt slechts 55% van alle nieuwbouw aardgasvrij of vrijwel aardgasvrij opgeleverd. Dat is niet zo gek: bouwprojecten hebben een doorlooptijd van jaren. De nieuwbouw die nu opgeleverd wordt, is soms jaren geleden op de tekentafel ontworpen, inclusief aansluiting op aardgas. 

Alsnog aardgasvrij bouwen vraagt om allerlei aanpassingen. Toch hebben bouwers, netbeheerders, energiebedrijven, woningcorporaties, milieu- en consumentenorganisaties, makelaars en overheden in het Akkoord Nieuwbouw Aardgasvrij afgesproken om ook geplande en lopende bouwprojecten alsnog zoveel mogelijk aardgasvrij te maken. Immers, uiteindelijk moeten toch alle huizen aardgasvrij worden. Een huis achteraf aanpassen is veel lastiger en duurder. De ondertekenaars van het akkoord streven ernaar dat minstens 75% van alle nieuwbouw (woningen en gebouwen) die opgeleverd wordt tussen 1 juli 2018 en eind 2021 aardgasvrij is. 

Dit willen zij doen met behulp van zogenaamde ‘switchteams’ die een quick-scan kunnen uitvoeren of het wijzigen van de plannen naar aardgasvrij mogelijk is. De switchteams worden op dit moment ingeregeld en komen beschikbaar via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De switchteams maken dan een quick scan voor bouwers en projectontwikkelaars over de mogelijkheden om een bepaald project aardgasvrij te realiseren.  

Op de kaart hieronder ziet u welke gemeenten uit ons verzorgingsgebied meewerken aan aardgasvrije nieuwbouw.

Grotere kaart weergeven

Een geschikt elektriciteitsnet

Het kiezen voor een alternatief voor aardgas kan betekenen dat ook het elektriciteitsnet op korte termijn aangepast moet worden. Netbeheer Nederland ontwikkelt daarom met de netbeheerders een methode om snel antwoord te geven op vragen van ontwikkelaars of gemeenten over de mogelijkheid om op korte termijn projecten aardgasvrij(-klaar) te realiseren. Het uitgangspunt is dat netbeheerders ervoor zorgen dat de gewenste infrastructuur gereed is op het moment van oplevering.

Inkeerregeling

De inkeerregeling is interessant voor ontwikkelaars en opdrachtgevers, zoals gemeenten, die al een contract met Stedin zijn aangegaan om voor een nieuwbouwproject aardgasleidingen aan te leggen maar waar een duurzamer alternatief mogelijk is. Met deze inkeerregeling bieden we de mogelijkheid het huidige contract met deze partijen open te breken, afhankelijk van de fase van het nieuwbouwproject. We hopen hiermee duidelijk te maken dat bouwplannen mét aardgas geen toekomst hebben.

Bent u een opdrachtgever of uitvoerder van nieuwbouwprojecten die op het aardgasnet worden aangesloten? Neem contact op met ons Kenniscentrum Duurzame Opwek via kdo@stedin.net of via 088 896 37 77. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u.

Maatwerkoplossingen

Gemeenten mogen in principe na 1 juli 2018 geen vergunning geven aan nieuwbouwprojecten met een aansluiting voor aardgas. Dit is in lijn met het vervallen van de gasaansluitplicht per 1 juli 2018. Netbeheerders zoals Stedin zijn hierdoor niet meer verplicht een nieuwe gasaansluiting voor woningen of kleine bedrijfspanden te realiseren.

Voor ieder project waarvoor al een vergunning is aangevraagd of verleend, onderzoeken de betrokken partijen of het mogelijk is om het alsnog aardgasvrij te realiseren. Of zodanig aan te passen dat de gebouwen aardgasvrij-klaar zijn voor een eenvoudige overgang na een aantal jaar. Hiervoor bestaat geen uniforme oplossing.

Het vraagt om overleg met alle betrokken partijen om een maatwerkoplossing te zoeken. Het alsnog aardgasvrij realiseren van nieuwbouw kan gevolgen hebben voor kosten en planning en bestaande contracten blijven natuurlijk geldig. Het zal dus niet altijd mogelijk zijn maar wordt zo wel serieus overwogen. 

Nieuwbouwwijk
Veel ontwikkelaars beseffen dat als ze nú nog huizen bouwen met aardgas, de waarde hiervan op langere termijn daalt. Voor die ontwikkelaars die tot inkeer komen, staan wij open en gaan we graag mee om de tafel zitten om te kijken welk alternatief voor aardgas we kunnen kiezen.
David Peters, Chief Transition Officer