Energie opwekken of opslaan?
Geef dit aan ons door


Wekt u of uw bedrijf elektriciteit op? Dan geldt sinds 27 april 2019 een registratieplicht voor uw opwekinstallatie. Ook moeten uw zonnepanelen en andere opwekinstallaties aan technische eisen voldoen. 

Wilt u energie opslaan en heeft de elektriciteitsopslag-eenheid een capaciteit groter of gelijk aan 1 MW? Dan gelden sinds 1 september 2021 ook een registratieplicht en technische eisen voor elektriciteitsopslag-eenheden.

Waarom moet u deze gegevens doorgeven?

De Nederlandse netbeheerders, waaronder Stedin, houden bij waar alle elektriciteitsproductie- en elektriciteitsopslag-eenheden staan en wat hun capaciteit is. Dit helpt bij het stabiel houden van het elektriciteitsnet via netveiligheidsberekeningen. Ook gebruiken de netbeheerders de gegevens om het hoofdnet goed te onderhouden en om te beslissen waar men het net het beste kan uitbreiden.

Eisen voor energie opwekken

Heeft u nieuwe zonnepanelen of een andere opwekinstallatie gekocht? Of past u uw huidige installatie aan waardoor bijvoorbeeld het vermogen van de installatie wijzigt? Bekijk aan welke technische eisen uw opwekinstallatie wettelijk moet voldoen.

Eisen voor energie opslaan

Gaat u energie opslaan? En is dit meer of gelijk aan 1 MW? Sinds 1 september 2021 gelden een registratieplicht en nieuwe technische eisen. Bekijk aan welke eisen uw elektriciteitsopslag-eenheid wettelijk moet voldoen.

Europese codes

Om ervoor te zorgen dat elektriciteit voor iedereen beschikbaar, betrouwbaar en betaalbaar blijft, zijn afspraken nodig over het beheer van het elektriciteitsnetwerk. Deze afspraken zijn wettelijk vastgelegd in het Europese derde energiepakket (de Richtlijn 2009/72/EG en de Verordening (EG) 714/2009), acht Europese Verordeningen en de (Nederlandse) Netcode Elektriciteit. Ze beschrijven onder meer:

  • Hoe netbeheerders en beurzen moeten samenwerken om elektriciteit over de landsgrenzen van Europa te transporteren
  • Hoe de Europese netbeheerders het elektriciteitsnet stabiel moeten houden.
  • Aan welke eisen nieuwe verbruiks- en productie-eenheden moeten voldoen.

Deze spelregels zijn relevant voor iedereen die, nu of in de toekomst, elektriciteit afneemt, opwekt of opslaat. Meer informatie over de Europese Verordeningen Elektriciteit vindt u op de website van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).